Kanser tedavilerini zorlaştıran en önemli faktörlerden biri de erken teşhisi sağlayacak biyobelirteçlerin (tümör belirteci, markırı) eksikliğidir. Özellikle agresif prostat kanserinin erken teşhisini sağlayacak etkili bir biyobelirtece ihtiyaç duyulmaktadır. Ağustos 2018’de International Journal of Cancer’da yayımlanan çalışmaya göre ANO7 adlı gendeki mutasyonlar agresif prostat kanserinin erken bir belirleyicisi olabilir.

İlgili Konu:

Araştırmada 1769 prostat kanseri hastası ve 1711 sağlıklı kişilerden alınan DNA örnekleri hastalık ilişkili mutasyon bulmak amacıyla incelendi.

Araştırma sonucuna göre;

  • ANO7 genindeki değişikliklerin hastalarda prostat kanserinin agresifliğini belirlediği tespit edildi.
  • ANO7 geninde tespit edilen mutasyonun (mutasyon ismi: rs77559646) agresif prostat kanseri riskini artırdığı ve kötü hastalık gidişatına neden olduğu tespit edildi.
  • ANO7 (Anoctamın 7) prostat epitel hücrelerinde aktif olan bir gendi. Hücre zarında görev alan proteinlerin üretilmesini sağlar. Bu proteinin prostat kanseri hücrelerindeki aktivitesi yüksektir.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Agresif prostat kanserini belirlemede önemli bir biyobelirteç keşfedildi.
  • ANO7 gen mutasyonlarını tespit etmek için geliştirilen genetik testler, prostat kanserinde kişiselleştirilmiş/hassas onkolojiye katkı sağlayabilir.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki bu çalışma Kuzey Avrupa’daki Kafkas toplumuna ait bireylerde yapılmıştır. İleri çalışmalarla bu toplumdaki durumun tüm erkeklere genellenip genellenemeyeceğinin doğrulanması gerekir.
  • Daha hassas bir tıbbın zamanı gelmedi mi? Kanser ve hassas tıp
  • Prostat kanseri tedavisinde yenilikler – 2017 ve 2018