Journal of the National Comprehensive Cancer Network adlı dergide yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, lobektomi ve ipsilateral (aynı taraf) lenfadenektomi uygulanan erken evre, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda doğru evreleme ve sağkalım sonuçlarını tahmin etmek için lenf düğümlerinin ve düğüm istasyonlarının kapsamlı incelemesinin çok önemli olduğu ortaya çıktı.

akciğer kanseri evreleri erken 1 2

Araştırmacılar, saf katı (pure-solid) tümörler olarak adlandırılan klinik evre I-II KHDAK'li hastalarda lenf düğümü muayenesinin kalitesini değerlendirmek için ideal olarak 18 lenf düğümü ve 6 düğüm istasyonu eşiğini belirlediler.

Bu sonuca ulaşmak için Çin'deki 6 kurumdaki 1205 hastadan alınan verileri kullandılar. İncelenen lenf düğümlerinin sayısı genel sağkalım (tehlike oranı [HR] = 0.950;% 95 CI, 0.917-0.983; P = .004) ve tekrarsız sağkalım (HR = 0.960;% 95 CI, 0.942-0.962; P  <.001) ile ilişkili idi. Benzer şekilde, incelenen düğüm istasyonlarının sayısı da genel sağkalım (0.690;% 95 CI, 0.597-0.797; P <.001) ve tekrarsız sağkalım (HR = 0.859;% 95 CI, 0.793-0.931; P <.001) için hastalık gidişatını öngörücü idi (prognostikti).

Araştırmacılar, incelenen lenf düğümleri ve düğüm istasyonlarının da ameliyat sonrası nodal evrelemenin bağımsız belirleyicileri olduğunu gösterdi (lenf düğümleri olasılık oranı [OR] = 1.186;% 95 CI, 1.148-1.226; P <.001; düğüm istasyonları OR = 1.057;% 95 CI, 1.002-1.187; P = .004).

Bu sonuçlara dayanarak, araştırmacılar "Gizli lenf nodu metastazı durumu hesaba katılarak erken evre KHDAK'li hastalarda daha kapsamlı lenfadenektomi yapılmalıdır” önerisinde bulundu.