Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), akciğer kanser tedavisinde yeni bir ilaç onaylamıştır. Bu yeni ilaç, ileri evre yani metastatik akciğer kanserlerinin küçük hücreli olmayan alt çeşidinde onay almıştır. Osimertinib (Tagrisso) adlı bu ilaç, tümöründe epidermal büyüme faktör reseptör (EGFR) mutasyonu (T790M) tespit edilen ve başlangıç tedavileri sonrası hastalığı kötüye giden hastalarda olumlu yanıt vermiştir.

Ülkemizde akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türü iken, kadınlarda ilk 5 kanser türünden biridir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri en sık rastlanan akciğer kanseri türüdür ve kanser hücrelerinin akciğer dokusunda oluşmasıyla ortaya çıkar. EGFR (epidermal büyüme faktör reseptörü) hücre yüzey proteini ise, kanser hücrelerinin büyüme ve yayılmasında rol alan temel elemanlardan biridir.

Mevcut ilaçlara direnç gelişmesi kanser tedavisinin en büyük sorunlarından biridir ve kanser alanında yapılan araştırmaların önemli bir kısmı bu direnç sorununu aşmaya yöneliktir. Onaylanan bu ilaç, önceden uygulanan EGFR baskılayıcı ilaçlara direnç gösteren akciğer kanserli hastalar için yeni bir tedavi imkanı sağlamıştır.

Osimertinib’in (Tagrisso) güvenliği ve etkinliği, EGFR baskılayıcı tedavi sonrası hastalığı kötüye giden, EGFR T790M mutasyonu pozitif, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli toplam 411 hasta ile yapılan 2 ayrı araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Birinci araştırmada hastaların %57’sinde, ikinci araştırmada %61’inde tümörün tamamen ya da kısmen küçüldüğü görülmüştür.

Bununla birlikte FDA, osimertinib (Tagrisso) tedavisinin kullanılabileceği EGFR direnç mutasyon türünü belirleyen ilk tanı testini de (cobas EGFR Mutasyon Testi v2) beraberinde onaylamıştır. Testin yeni onaylanan bu versiyonu, orijinal cobas EGFR Mutasyon Testi (v1) tarafından belirlenen ilişkili mutasyonlara T790M mutasyonunu eklemektedir. Cobas EGFR Mutasyon Testi v2 ile bu önemli EGFR gen mutasyonunun tespit edilerek uygulanan tedavinin etkinliğinin artırılabileceği düşünülmektedir.

Onaylanan bu tedavi için doğrulayıcı çalışmaların yapılması mümkündür. Bununla beraber, güvenli ve etkili ilaçların ve beraberinde tanı testlerinin onaylanması, onkoloji camiası için önemli gelişmeler olarak görülmektedir.