Dünyadaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 3.6’sı alkol kullanımına bağlı ortaya çıkmaktadır. Alkolle yakın ilişkili kanser türleri baş-boyun, kolon, rektum ve memedir. Son yıllarda alkolün kanserleşmedeki rolünü araştıran çalışmalar hız kazanmıştı. Aralık 2016’ta Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention Dergisi’nde yayımlanan çalışmaya göre alkol kullanımının agresif tür bir cilt kanseri olan malign melanom riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Alkolün kanserleşmedeki rolü içeriğinde bulundurduğu etanol ile ilişkilir. Etanol vücudumuzda asetaldehit adı verilen karsinojen maddeye çevrilir. Asetaldehit DNA’yı hasara uğratarak ve DNA tamirini engellemektedir. Tamir edilemeyen DNA hasarlarının birikmesi hücrenin kontrolsüz çoğalmasına neden olur.

Bu çalışmada 210.252 katılımcı ortalama 18.3 yıl takip edilmiş, beslenme ve alkol kullanımına yönelik sorular sorularak alkol kullanımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Standart alkol kullanımı 12.8 gram alkolle tanımlanmıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • Hergün 12.8 gram alkol alımı % 14 daha fazla melanom riski ile ilişkilendirilmiştir.
  • Alkol çeşitleri arasında beyaz şarap tek başına yüzde 13 daha fazla melanoma yakalanma riskine neden olduğu tespit edilmiştir. Bira, kırmızı şarap ve likör melanom riskini belirgin ölçüde artırmamaktadır.
  • Alkol kullanmayanlara göre günde 20 gram ve daha fazla miktarda alkol tüketen kişilerde melanom riski baş-boyun bölgelerinde % 2, gövde bölgesinde ise % 75 artmaktadır.

Peki Bu Sonuçlar Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • Alkol kullanımının melanoma riskini artırdığına yönelik güçlü çalışmalardan biridir. Kanserden korunmak için lütfen alkol kullanmayın veya alkol kullanımınızı sınırlandırın.
  • Güneş ışınına maruz kalmayan bölgelerde melanoma riskinin alkol kullananlarda daha fazla olması, sonraki araştırmalara yol gösterici niteliktedir. Farklı mekanizmaların belirlenmesi etkili kanser tedavilerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.