Duffy ve arkadaşlarının Journal of Investigative Dermatology adlı dergide yayımladıkları bir araştırmada, vücuttaki ben sayısını ve türlerini etkileyen belli gen değişimleri ve bunların cilt kanserine yol açmadaki rolü bildirildi.

Tıbbi dilde nevüs veya mol olarak adlandırılan benlerin sayısı kadar türlerinin de melanom riski üzerinde etkisi olduğu bulundu.

Çalışmanın yöntemi

Yaklaşık 9 yıllık çalışmaya, yarısı melanom teşhisi konan 1200'den fazla hasta alındı. Üç anahtar ben türü - retiküler, globular (küresel) ve spesifik olmayan - bir dermoskop altında paternlerini ve risk faktörlerini değerlendirmek için incelendi. Sonuçları daha sonra dört ana gende saptanan değişikliklerle analiz edildi.

Çalışmanın sonuçlarına göre;

Spesifik (belli bir paternde) olmayan bene sahip insanların melanom riski, taşınan her ekstra ben ile % 2 arttı.

• Yaşlandıkça, vücudumuzdaki spesifik olmayan benlerin sayısı artma eğilimindedir ve melanom gelişme riski artar.

• Küresel ve retiküler benler de zaman içinde değişebilir. Yaşlandıkça küresel şekiller azalır, özellikle 50 ila 60 yaşından sonra. Retiküler benler de zamanla azalır ve daha tehlikeli bir patern olan spesifik olmayan kalıba dönüşme eğilimindedirler.

• Araştırmacılar ayrıca DNA'ya bakarken genler ile mol sayısı ve kalıpları arasında bazı önemli ilişkiler buldu. Bazı gen tipleri, farklı ben tiplerinin sayısını etkiledi; örneğin, IRF4 geninin, vücutta bulunan küresel benlerin sayısını güçlü şekilde etkilediği bulundu.

Bulgular, dermatologların ben kalıplarını daha iyi anlamalarına ve melanom riski taşıyan hastalara daha bütünsel bakım sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Uzun süredir, doktorlar pigmentli benlerin melanom riski ile nasıl ilişkili olduğunu merak ediyorlar. Dermoskopların ve görüntülemenin mevcudiyeti ile, bu sonuçlar klinik uygulamaya rehberlik etmek için yeni bir anlayış sağlıyor.

*