Vücudumuzda yaklaşım 30 trilyon kadar insan hücresi bulunduğu hesaplanmaktadır ve son yapılan çalışmalara göre vücudumuzda kendi hücrelerimizin sayısı kadar yani 30 trilyon yararlı bakteri bulunduğu tahmin edilmektedir. Bakteri florası, mikrobiyota veya mikrobiyom olarak adlandırılan, bizimle birlikte karşılıklı çıkar ilişkisi (kommensalizm) içinde yaşayan ve birçok sağlık önemi bulunan bu bakteriler, cildin her yerinde ve bağırsaklarımızda bulunmaktadır. Sayı olarak fazla miktarda olsalar da bakteri hücrelerinin hacmi küçüktür ve 70 kilo birinde 1.5 kilogram bakteri bulunur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar bakteri florasını kolorektal kanserler, cilt kanseri ve bağışıklık sisteminin kansere verdiği yanıtla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte miktobiyatayı 2. beyin olarak adlandırıp psikolojik/psikiyatrik durumlarla ilişkilendiren çok sayıda iddia olmakla birlikte, bu konuda bilimsel kanıtlar zayıftır.

- İlgili konu: Bağırsak florası (mikrobiyota mikrobiyom) nedir? Kolorektal kanserle arasındaki ilişki nasıldır?

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmada, California San Diego Tıp Fakültesi araştırmacıları ciltteki bazı bakterilerin yeni faydalı bir rolünü bildirdi: cilt kanserine karşı koruma.

Farelerde yapılan çalışmada cilt florasında bulunan Staphylococcus epidermidis adlı bakteri türünün, kanser hücrelerini öldüren ancak normal hücreler için toksik olmayan bir kimyasal ürettiği görüldü. Bu kimyasalın adı 6-N-hidroksiaminopurin (6-HAP). Yapılan deneyde fareleri iki gruba ayırarak her iki gruba da karsinojen özelliği olan yüksek doz ultraviyole (UV) ışın uygulandı. Hiç 6-HAP üretmeyen S. Epidermidise sahip farelerde UV’ye maruz kalmalarının ardından birçok deri tümörü ortaya çıkarken, 6-HAP üreten S. epidermidise sahip farelerde tümörler görülmedi.

6-HAP molekülünün birçok işlevi keşfedildi; DNA sentezi olarak bilinen DNA oluşumunu bozmak, kanserleşen tümör hücrelerinin yayılmasını önlemek ve UV tarafından uyarılmış cilt tümörlerini baskılamak.

Cilt kanserleri kabaca iki grupta incelenir: daha az görülen malign melanom (%5) ve melanom olmayan (%95) cilt kanserleri. Cilt kanserleri dünya genelinde en sık görülen kanser türüdür ve birçoğu, kompleks olmayan ve kemoterapi gerektirmeyen tıbbi uygulamalarla tedavi edilir. Cilt kanserlerinin % 95’ten fazlasının sebebi güneşin UV ışınlarına aşırı maruziyettir.

Cilt mikrobiyomunun önemli bir element olarak insan sağlığına katkıları artarak kanıtlanmaya devam ediyor. Aslında cildimizdeki bazı bakteriler, patojen/zararlı bakterilere karşı pepitler ürettiği daha önce çalışmalarla ortaya konmuştu.

Kansere karşı nasıl koruduğunu veya riskini nasıl azalttığını bulabilmemiz için öncelikle 6-HAP’ın oluşum mekanizmasını anlamamız gerekiyor. Bu konuda yapılacak daha ileri çalışmalar cilt kanserine karşı etkili koruma sağlayacak yaklaşımlar bulunmasına yardımcı olabilir.

İlgili Konular:

- Cilt kanserleriyle (bazal hücreli ve yassı hücreli) savaşta yeni tedavi seçeneği: B3 vitamini

- Bağırsak florasındaki çeşitlilik İmmunoterapilerin etkinliğini artırabilir

- Probiyotik nedir? Yoğurt, kolon kanserinden korunma ve bağırsak mikrobiyatası için faydalı mıdır?

- Cilt kanserlerine (bazal hücreli ve yassı hücreli) karşı yeni tedavi seçeneği: B3 vitamini