Egzersizin sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz. Ancak, son zamanlarda yapılan bir çalışma, düzenli egzersizin sadece sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda ağrıya olan dayanıklılığımızı da artırabileceğini gösteriyor. Bu, özellikle kronik ağrı yaşayan kişiler için önemlidir çünkü bu bulgular, ağrı yönetiminde yeni bir yaklaşımın kapısını aralayabilir. İşte bu yazıda, düzenli egzersizin ağrı toleransını nasıl artırabileceği hakkındaki bu çığır açan araştırmayı tartışacağız.

Egzersiz ve Ağrı Dayanıklılığı: Olumlu Bir İlişki Bulundu

10.000'den fazla yetişkinin katıldığı büyük çaplı bir gözlemsel çalışma 24 Mayıs 2023'te PLOS One dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar 7 ila 8 yıllık bir süre zarfında düzenli olarak orta ila şiddetli fiziksel aktivite yapan bireylerin ağrı toleransının, bu tür bir aktiviteye katılmayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu buldular. Bunun yanında, hafif düzeyde egzersizin bile ağrı toleransını artırdığı gözlemlendi.

Her Türlü Aktivite, Hareketsiz Olmaktan Daha İyidir

Çalışmanın katılımcıları, 2007-2008 ve 2015-2016 yıllarında anketleri dolduran 10.732 kişiden oluşmaktadır.

Fiziksel aktivite, ağrı toleransı, cinsiyet, sosyodemografik değişkenler ve kronik ağrı verileri klinik muayeneler aracılığıyla toplandı.

Ağrı toleransı, katılımcıların ellerini soğuk su içinde ne kadar süreyle tutabildiklerini ölçen soğuk pres testi (CPT) ile ölçüldü.

Sedanter (egzersiz yapmayan, hareketsiz) gruba kıyasla, hafif, orta ve yüksek şiddetli egzersiz yapanların soğuk pres testi toleransı sırasıyla

  • Hafif şiddette egzersiz yapanlarda %7,
  • Orta şiddette egzersiz yapanlarda %14
  • Yüksek şiddetli egzersiz yapanlarda %16 daha yüksekti.

Değişim Her Zaman İçin Mümkün ve Faydalıdır

Baş araştırmacı Årnes'in belirttiği gibi, düzenli fiziksel aktivite, daha yüksek ağrı toleransı ile ilişkilidir ve her türlü aktivite, hareketsiz olmaktan daha iyidir. Hareketsiz bir yaşam tarzından daha aktif bir yaşam tarzına geçen kişilerin ağrı toleranslarının arttığı gözlemlendi. En yüksek ağrı toleransı, soğuk pres testinde sedanter olanlara göre 20.4 saniye daha uzun süre dayanabilen, düzenli olarak orta ila yoğun egzersiz yapan kişilerde kaydedildi.

Sonuç olarak, düzenli egzersizin ağrı toleransını artırdığına dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ancak, bu konudaki çalışmaların devamı gerekmektedir. Bu bulguların pratikte nasıl uygulanacağı ve egzersizin ağrı yönetimindeki potansiyel rolü, gelecekteki araştırmalarla daha iyi anlaşılacaktır.