Amerika’da uzun süredir sürdürülen bir çalışmanın sonuçları, erken evre prostat kanseri hastalara uygulanan radyoterapinin cerrahi müdahaleye nazaran kısa vadede yaşam kalitesini daha fazla arttırdığını ancak uzun vadede bu iki tedavinin arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.

Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında tedavi başarısı %90’lara varan bir kanser türüdür. Bu noktada doğru tedavi seçimi çok önemlidir. Erken evre prostat kanserinde tedavi seçenekleri; cerrahi müdahale, acil bir müdahale yapılmaksızın yakın izleme ve radyoterapidir. Bunların her birinin çeşitli avantaj ve dezavantajları olduğu bilinmesine karşın, en idealinin hangisi olduğu halen net olarak ortaya konulmuş değildir. Bu hastalarda kanser zaten erken evrede olduğundan, tedavi seçenekleri arasında sağ kalım açısından ortaya konulmuş ciddi farklar yoktur. Hepsinin başarı oranları yüksektir. Bu noktada uygulanacak tedavinin seçiminde; olası yan etkiler ve tedavi sonrası yaşam kalitesinin önemi daha da artmaktadır.

Bugüne kadar yapılan pek çok çalışmada, bu tedavi seçenekleri farklı yönlerden birbirleriyle kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalardan biri de cerrahi müdahale ile radyoterapinin tedavi sonrası yaşam kalitesi yönünden kıyaslanmasıdır. Cerrahi müdahale; prostat bezinin ve sperma kesesinin alınması işlemidir. Radyoterapi ise; yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu konuda pek çok çalışma yapılmıştır, fakat bunlar tedavilerin uzun dönem sonuçlarını yeterince yansıtmamaktadır. Ancak bu çalışma, tedavi sonrası 15 yıllık dönemdeki sonuçları yansıtan uzun süreli, etkin bir çalışmadır.

Bu çalışmada; 1164’üne cerrahi müdahale, 491’ine radyoterapi uygulanan 55-74 yaşları arasındaki 1655 erkek, tedavi sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla 15 yıl takibe alınmıştır. Ve 2, 5, 15 yıllık sonuçlar analiz edilmiştir. 2. ve 5. yıllardaki analizlerde; idrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlarda azalma gibi problemler cerrahi müdahale grubunda daha fazla görülmüş, ancak 15 yıllık analizlerde; gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.

Sonuç olarak; erken evre prostat kanserinde birden fazla tedavi seçeneği mevcuttur. Doğru seçimi yapabilmek için her türlü gelişmenin yakından takip edilip bu seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarının iyi bilinmesi gerekir. Cerrahi müdahalelerin olası yan etkileri her zaman vardır. Ayrıca cerrahi işlemlerden pek çok hasta çekinmektedir. Bunun yanı sıra, cerrahi müdahalenin sağ kalım yönünden de radyoterapiye ciddi avantaj sağlamaması, modern radyoterapi teknikleri kullanılarak az yan etkiyle etkin tedavinin sağlanabilmesi gibi nedenler, erken evre prostat kanserinin tedavisinde radyoterapiyi cerrahi müdahaleye kıyasla daha tercih edilebilir kılmaktadır. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi prostat kanseri tedavisi kişisel bir karardır. Tedavi seçeneklerinin tüm yönleriyle değerlendirilip hasta ile birlikte karar verilmesi gerekir.