Kanser tedavisinin en etkin şekilde uygulanması için ikinci görüşün ne denli önemli olduğu her geçen gün yapılan yeni çalışmalar gözler önüne serilmektedir. Bugünkü yazımızın konusu olan çalışmada 1 yıl boyunca 1970 meme kanserli hastanın tümörlerine ait patoloji raporları, ikinci kez gözden geçirildikten sonra verilen nihai patoloji raporları ile kıyaslanmıştır. Çalışma sonucunda hastaların %10’undan fazlasında, tedaviyi etkileyecek uyuşmazlıklar olarak adlandırılan önemli farklılıklar bulunmuştur.

Meme tümörüne ait doku örneklerinin ikinci kez incelenmesi sonucu farklılık tespit en önemli alanlar, histolojik kategori (66 vaka, 33%) ve biyobelirteç raporlamasıdır (50 vaka, 25%). En problemli tanı kategorleri; intraduktal lezyonlar, lobüler karsinom, metaplastik karsinom ve filloides tümörlerdir. Biyobelirteç-profil kategorisindeki en büyük farklılık yorumlardadır, ancak uyumsuz vakaların 20%’sinde bulgular, immünohistokimyasal analizler tekrarlanmak suretiyle desteklenmiştir.

Sonuçlar Hastaların Tedavisinin En Etkin Şekilde Uygulanması İçin İkinci Görüşün Önemli Olduğunu Göstermektedir.

Yapılan araştırmanın sonuçları ikinci görüşün, patoloji raporu son haline getirildiğinde kritik tanı bilgilerinin netliğinden emin olmanın bir yolu olduğunu ön plana çıkarmıştır. Bu sayede gerekli etkin tedavinin uygulanması sağlanabilir.

Başka önemli bir nokta, rapor ikinci kez gözden geçirildiğinde değişiklik olduğu saptanan bulguları gurur meselesi yapmadan ikinci görüş olarak patoloğun raporlaması gerektiğidir. Patolojide zor algılanan bulguların tekrar gözden geçirilmesinin son derece olağan bir durum olduğu bilinmelidir. Elde edilen net sonuçlar hastanın tedavisinde değişiklik yapılmasına neden olabilecek kadar önemlidir.

Özetle, bu ve benzeri çalışmalar her geçen gün artmakta ve kanser tedavisinde ikinci görüşün önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Unutmayın, kanser bir-iki haftada gelişen bir hastalık değildir ve ikinci görüş almak için daima vakit vardır. İkinci görüşten sonra tanıdaki değişiklikler yorumlanmalı ve raporlanmalıdır.