Pembrolizumab etken maddeli Keytruda adlı immünoterapi ilacı, ilk defa kanserin köken aldığı organdan bağımsız olarak, belirli genetik mutasyonlara sahip tümörler için Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi FDA onayı aldı. Bugüne kadar onay alan ilaçlar genelde kanserin meydana geldiği organa göre verilmekteydi. Pembrolizumab, bu yönden onay alan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

Son zamanlarda genetik biliminin gelişmesiyle birlikte kanser hücresindeki mutasyonlar daha detaylı bir şekilde ortaya konmaktaydı. Kanserin temel sebebinin genlerimizdeki hasarlar sonucunda meydana geldiğini biliyoruz. Genlerde hasarlar DNA tamir mekanizmasının düzgün çalışmamasından kaynaklanır. Hücre çoğalması sırasında, DNA kopyalanırken birtakım hatalar meydana gelir. Eğer bu hatalar onarılmazsa hatalı DNA dizileri birikir ve genomik kararsızlık oluşur. Bu duruma MMR defekti ya da mikrosatelit instabilitesi - MSI denir. MMR defekti yaygın olan kanser türleri kolon (kalın bağırsak), endometriyum (rahim) ve diğer gastrointestinal sistem (mide-bağırsak) kanserlerdir. 4. evre (metastatik kolon) kanserlerinin yüzde 5’inde mikrosatelit instabilite yüksektir. Bunun yan sıra Lynch sendromlu kolon kanseri hastalarının yüzde 90’ında yüksek dereceli MSI (MSI-H) görülmektedir. Bunun sebebi DNA tamir genlerinin çoğunda mutasyon meydana gelmesidir.

İlginizi çekebilir: Genomik kararsızlık (microsatellite instability) nedir?

Genomik kararsızlığı yüksek kanserler immünoterpi tedavilerine iyi yanıt veriyor

Pembrolizumab’ın güvenilirliği ve etkinliği klinik çalışmalarda tespit edilmiştir. Bazı klinik çalışmalarda hastaların mikrosatelit instabilite yüksek kanserlere sahip olma şartı konulmuştur. Diğer çalışmalarda ise, hastalar tedavi başladıktan sonra genetik analizler yapılarak MSI-H olarak alt gruba ayrılmıştır. Toplam 5 klinik çalışmada mikrosatelit veya MMR defekti olan 149 hasta dahil edilmiştir. Hastaların çoğunluğu kolon kanserine sahip iken diğer kısmı 14 farklı kanser türünden birine sahiptir. Klinik çalışmada, pembrolizumab tedavisinin hastaların ne kadarında tümörde tamamen veya kısmi küçülme sağladığı ve hastaların tedaviye ne kadar sure cevap verdiği incelenmiştir. Hastaların % 39.6’sında tam ya da kısmi yanıt gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, hastaların % 78’i tedaviye 6 ay ve daha fazla süre yanıt vermiştir.

Tüm bu sonuçlar yeni nesil immünoterapi ilacı olan Pembrolizumab’a, metastatik veya cerrahi müdahale edilemeyen, tümöründe genomik kararsızlık yüksek (MSI-high) ve alternatif tedavi seçeneği bulunmayan solid tümörlerin tedavisinde kullanım onay sağlamıştır. Aynı zamanda, fluoropyrimidine (5-FU), oksaliplatin ve irinotekan tedavisi sonrası ilerleyen kolorektal kanserlerin tedavisi için de onaylanmıştır.

avelumab bavencio immun kontrol noktasi duzenleyicileri inhibitorleri pembrolizumab keytruda nivolu

Pembrolizumab, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerine daha etkili saldırmasını sağlayan bir bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörüdür. PD-1/PD-L1 etkileşimini hedef alarak kanser hücresinin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından “dost” olarak algılanmasını engeller.

Peki bu onay kanser tedavisi acısından ne anlama geliyor?

- İlk defa; belirli bir genetik biyolojik belirtecine sahip tümörler için kanser ilacı onayı verilmiştir. Bu onay ile kişiselleştirilmiş kanser tedavilerine bir adım daha yaklaşılmıştır.

- Özellikle Lynch sendromuna sahip, mikrosatelit instabilitesi yüksek kolon kanseri hastaları için yeni bir ilaç imkânı doğmuştur. Önemle vurgulamak gerekir ki, Lynch sendromlu kolorektal kanseri hastalarına bu tedavinin uygulanabilmesi için “mikrosatelit instabilite” analizlerinin yapılması gerekmektedir.