Kabuklu kuruyemişleri günlük hayatımızda sıkça tüketiyoruz. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısı ASCO 2017’de dikkat çeken bir çalışmaya göre, tedavi sırasında ve sonrasında kabuklu kuruyemiş tüketmek kolon, yani kalın bağırsak kanserinin tekrarlama riskini düşürmekte.

Sağlıklı beslenmenin, sigara kullanmamanın ve düzenli egzersizin kansere yakalanma olasılığını azaltmanın yanı sıra, kanserin tekrar etme riskini de düşürdüğü biliniyor. Ameliyat sonrası koruyucu kemoterapi (adjuvan tedavi) gören 3. evre kolon kanseri hastalarında yürütülen bir araştırma, sağlıklı bir yaşam tarzının kanser kaynaklı yaşam kaybı riskini azaltabileceğini gözlemledi. Araştırmaya göre normal kiloda olmak; düzenli egzersiz yapmak; sebze, meyve ve tahıl açısından zengin beslenmek ve işlenmiş ve kırmızı eti az tüketmek, kalın bağırsak kanserine bağlı yaşam kaybı riskini %42 oranında azaltıyor.

Kalın bağırsak kolon ve rektum kanserlerinde evreleme

Not: 3. evre kalın bağırsak kanserinde tümör kolon duvarı dışına uzanım göstermiş, bununla birlikte yakın lenf nodlarına sirayet etmiş, fakat uzak organlara metastaz göstermemiştir. Bu evrede kolon kanserinin standart tedavisi, önce ameliyat ile tümörün çıkarılması, sonrasında ise, hastalığın tekrarlama ihtimalini azalmak için kemoterapi verilmesidir (adjuvan tedavi).

Aynı bireylerle yapılan başka bir araştırmada ise özellikle kabuklu kuruyemiş (ceviz, badem, fındık, kaju vb.) tüketmenin de relaps, nüks veya rekürrens olarak ifade edilen kanser tekrarlama riskini azaltıyor olabileceği gözlemlendi. Bu araştırmaya göre, haftada 2 porsiyon veya daha fazla kabuklu kuruyemiş tüketen bireylerde hastalık tekrarı riski %40’a varan oranda düşmektedir. Ayrıca bu olumlu etki sadece ağaç kabuklu kuruyemişlerinde (ceviz, badem, fındık, kaju gibi) gözlenmiş, fakat örneğin yer fıstığında gözlenmemiştir.

Obezite, tip 2 diyabet, hareketsiz yaşam şekli, batı tarzı beslenme ve fazla enerji alımı durumlarının kolon kanseri tekrarı ve buna bağlı yaşam kaybı riskini artırdığı araştırmalarla gösterilmiştir. Buna karşın, gözlemsel çalışmalar, artan kuruyemiş tüketiminin, tip 2 şeker hastalığı, metabolik sendrom ve insülin direnci riskini düşürdüğünü göstermektedir. Kuruyemiş tüketiminin kolon kanseri tekrarından koruyucu etkisinin nedeni net olmamakla birlikte, bu şekilde açıklanabilir.

Her iki araştırmada da hastaların adjuvan tedavi gördüğünü tekrardan belirtmek isteriz. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve kabuklu yemiş tüketimi tek başına hiçbir zaman tedavinin yerini tutmamakta, ancak tedavi ile birlikte sürdürüldüğünde etkili gözükmektedir. Bununla birlikte araştırma yalnızca gözleme dayalıdır ve sağlıklı beslenmenin ve kabuklu kuruyemiş tüketiminin kanser tekrarı olasılığını kesinlikle azalttığını kanıtlar nitelikte değildir.

Sonuç olarak, tedaviyle birlikte sürdürüldüğünde, sağlıklı bir yaşam tarzının ve kabuklu yemiş tüketiminin kanser tekrarı ihtimalini azaltması muhtemeldir. Fakat bu araştırma tek başına yeterli değildir ve konuyla ilgili gelecekte daha detaylı araştırmalar yapılması gerekmektedir.