Kanser tedavilerinde en sık görülen yan etkilerden biri de tat almadaki bozukluklardır. Tat alma bozuklukları besinlerin tatlarının farklılaşması, tüm besinlerden aynı tadı alma ve ağızda metalik veya kimyasal tadı içermektedir. Genellikle iştah ve kilo kaybına neden olmaktadır. Kasım 2016’da PLOS Genetics’de yayımlanan çalışmaya göre Hedgehog (kirpi) sinyal yolağının aktivitesinin kaybolması tat alma bozukluklarına yol açmaktadır.

Tat alma duyusu tat tomurcukları ve bunların yer aldığı papilla adı verilen dokularla gerçekleştirilir. Bu tip dokuların tat alma duyusunun devamlılığı için her 10 günde bir yenilenmesi gerekmektedir. Son yıllarda kanser tedavisindeki yan etkilerin biyolojik ve genetik mekanzimalarının keşfedilmesine yönelik araştırmalar daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada, fare modelleri üzerinde sinyal yolaklarının tat alma bozukluklarında rolü araştırılmıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre,

  • Hedgehog hücre içi sinyal yolağının aktivitesinin bozulduğunda tat tomurcuklarının hızla kaybolduğu ve papilla dokusunun yapısının bozulmaya başladığı gözlenmiştir.

Hedgehog sinyal yolağı hücre gelişiminde ve hücre farklılaşmasında rol oynar. Kanserleşmede önemli yolaklardan biridir. Aktivitesi bozulduğunda hücreler normal görevlerinden sapar ve farklı hücre tiplerine dönüşmeye başlar.

  • Hedgehog aktivitesi yeniden sağlandığında ise tat tomurcuklarının oluşmaya başladığı gözlenmiştir.

Peki Bu Çalışma Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • Hedgehog sinyal yolağının tat almadaki önemini keşfeden ilk genetik çalışma olma özelliğini taşıyor.
  • Kanserde yan etki yönetimi kanser hastalarının yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bu tip çalışmalar daha etkili yan etki yönetimine yönelik stratejilerin geliştirilmesine ışık tutmaktadır.
  • Hedhehog sinyal yolağı inhibitörleri sonucu tat alma duyusunda bozukluklar meydana gelmektedir. Bu yolağa etkili ilaçlar tat tomurcuklarına zararını önleyen stratejiler geliştirilebilir.