Bilim insanları, kanser hücresinin ilaçlara karşı direncini ve tümör heterojenitesini 10 kat daha hızlı ölçebilen yeni bir mikroskopi platformu geliştirdi. Çalışma, Mart 2018'de Analytical Chemistry'de yayımlandı.

Kanserde ilaç dirençliliğini duymuş olabilirsiniz, fakat tümör heterojenitesi daha az bilinen bir kavramdır. Tümör heterojenliği, farklı hastalarda ve bir tümör içindeki kanser hücreleri arasındaki farklılıkları açıklar. Her ikisi de tedaviye farklı tepkilere yol açabilir. Bir tümör içindeki kanser hücreleri arasındaki genetik ve epigenetik farklılıklar, kanser tedavisi bittikten sonra hastada bazı tümör hücrelerinin nasıl hala hayatta kalabildiğini açıklayabilir.

Kemosensitivite testi olarak adlandırılan, tümörlerin kanser tedavilerine karşı duyarlılığının veya direncinin değerlendirilmesi, hızlı ve tekrarı kolay bir şekilde yapılabilirse, daha iyi klinik sonuçlar elde edebiliriz.

Bu amaçla daha önce kullanılan kantitatif faz görüntülemenin, tekil hücre büyümesinin ölçümünde etkili olduğu kanıtlanmıştır, özellikle de malign melanom gibi kümeler halinde büyüyen kanserlerde. Ancak bu teknik, örnek sayısı ile sınırlıdır.

Günümüzde hedefe yönelik melanom tedavisine yol gösterecek veya hastalığın sonuçlarına dair tahminlerini artırabilen ve ilaç tepkisini ölçen güvenilir hücresel biyobelirteçler yoktur, bunların sonuçlarını almak genelde uzun geri süreler gerektirir.

VCU Massey Kanser Merkezi Moleküler Genetik araştırmacıları, yüksek hızlı canlı hücre interferometrisi (HSLCI) adı verilen yeni bir çoklu ilaç test platformu oluşturdular ve tedaviye tümör yanıtını önemli oranda hızlandırılmış bir şekilde ölçebilmekteler.

HSLCI, tek bir hücrenin kütlesinin zamanla büyümesini izler. Daha önceki yöntemlerle saatte yaklaşık 60 hücrenin analizi yapılabiliyorken, HSLCI ile bir deneyde 1000 ile 10.000 hücrenin tek tek büyümesi ölçebiliyor. Eğer HSLCI ile kanser hücrelerinin büyümesinde düşüş görülürse bu, tedavinin etkili olduğunun bir işaretidir.

Araştırmacılarından doktora asistanı Kevin Leslie: "Platformumuz, hastaların hücrelerine etki edebilen veya etkisiz kalan ilaçları mevcut yöntemlere göre 10 kat daha hızlı bir şekilde, birkaç saat içinde tespit edebilir. Bu hız ve doğruluk, HSLCI'yi, bir hasta için tedavi seçimine yön vermek için gerekli olan kantitatif faz mikroskobunun ilk uygulamasını gerçekleştirmiştir. HSLCI, hücre davranışını beş günden fazla takip edebilir, önceki araştırmalarla kıyaslandığında çoğu en fazla 48 saatlik bir süreyle izleyebiliyordu." dedi.

Araştırmacılar bu teknolojiyi klinik öncesinde hayvanlar üzerinde ve meme kanseri modelleri kullanarak daha fazla geliştirebileceğini umuyor.