Meme kanseri ameliyatı sonrası adjuvan (koruyucu) radyoterapi sırasında tedavi kesintilerinin, üçlü negatif meme kanseri (TNBC= triple negative breast cancer) olan hastalar için daha olumsuz genel sağ kalım ile ilişkili olduğu yeni bir çalışma ile gösterildi. Bu çalışma, The Journal of the National Cancer Institute adlı dergide 3 Temmuz 2023'te yayımlandı.

Üçlü Negatif Meme Kanseri ve Radyoterapi

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), meme kanseri türleri arasında agresif biyolojiye sahip olanıdır ve genellikle genç kadınlarda daha yaygındır. TNBC olan hastalar için radyoterapi, ameliyat sonrası kalmış olabilecek kanser hücrelerini yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ancak, bu tedavi sürecindeki kesintilerin hastaların genel sağ kalımını nasıl etkilediği konusu, bu çalışmanın odak noktasını oluşturuyor.

Tedavi Kesintileri ve Genel Sağ Kalım

Araştırmacılar, tedavi sürecindeki kesintilerin, özellikle 2 günlük kesintilerin bile, genel sağ kalım üzerinde önemli bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışma için, 2010-2014 yılları arasında TNBC için tedavi gören 35,845 hastanın ABD Ulusal Kanser Veritabanı'ndaki verileri analiz edildi.

Tedavi Süresi ve Kesintilerin Etkisi

Tedavi süresinin uzamasına neden olan daha fazla tedavi kesintisi, daha olumsuz genel sağ kalım ile ilişkilendirildi.

Çalışmanın sonuçlarına göre;

  • 0-1 gün arası kesinti yaşayan hastalarla karşılaştırıldığında, 2-5 gün arası kesinti yaşayan hastaların yaşam kaybı riski %6.9 oranında arttı (hazard oranı [HR], 1.069; %95 CI, 1.002-1.140).
  • 6-10 gün ve 11-15 gün arası kesinti yaşayan hastalar için de yaşam kaybı riski arttı.

Önemli not: Bu çalışmada belirtilen "kesinti" terimi, normal radyoterapi programının bir parçası olan hafta sonu kesintilerini değil, tedavi sürecinde beklenmeyen veya planlanmamış kesintileri ifade ediyor. Yani, hafta sonları uygulanmayan radyoterapi, tedavi planının normal bir parçasıdır ve bu, genellikle hastaların toparlanması ve tedaviye devam etmeleri için gereklidir.

Yorum

Araştırmacılar, bu çalışmanın, metastaz yapmamış, yani 4. evre olmayan, üçlü negatif meme kanseri olan hastalar arasında radyoterapi sırasındaki tedavi kesintileri ve genel sağ kalım arasındaki ilişkiyi raporlayan ilk çalışma olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, hastaların cildinin iyileşmesine izin vermek için tedavileri kesmeyi teşvik edilmemesi gerektiğini de belirtmişlerdir.

Tedavi sürecindeki kesintilerin en aza indirilmesi, tedavi sonuçlarını iyileştirmek için en önemli adımlardan biridir. Radyasyon tedavisi sonucu oluşabilecek cilt iltihabını (radyasyon dermatitisi) önlemek için, cilt koruyucu önlemler sürekli olarak uygulanmalıdır. Ayrıca, radyasyon tedavisinin olası yan etkilerini azaltmak için alternatif tedavi yöntemlerinin araştırılması da önemlidir.

Son yıllarda, daha kısa süreli radyasyon tedavisi seanslarına (hipofraksiyon) olan ilgi artmıştır. Hatta bazı durumlarda, çok kısa süreli (aşırı hipofraksiyon) tedavi seansları bile uygulanmaktadır. Bu tür kısa süreli tedavi seansları, hastaların tedavi sürecinde daha az kesinti yaşamasını sağlayabilir, böylece tedavi süreci daha verimli hale gelebilir.