Alman bilim insanları tarafından yaşam boyu kümülatif (toplam) aşırı kiloluluk durumuna bağlı olarak kolorektal kanser riski değerlendirildi. Araştırmacılar, JAMA Oncology’de yayımlanan bu değerlendirmenin, tek bir kez alınan vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerinin gösterdiği riskten daha doğru olabileceğini buldu.

Araştırmacılar şu şekilde belirtiyor: "Aşırı kilo, artan kanser riski ile ilişkilidir ancak önceki çalışmalar yaşam boyu kümülatif maruziyeti dikkate almadığından risk hafife alınmış olabilir."

Çalışmanın Detayları

Analizde, Almanya’da 2003’ten beri yürütülen halk tabanlı vaka-kontrol çalışmasından elde edilen veriler kullanıldı. 20 yaşından başlayan ve katılımcının şu anki yaşına kadar olan 10 yıllık artışlarla belgelenen kişinin kendinin bildirdiği boy ve kilo, kolorektal kanser geliştiren 5.635 kişiden ve kontrol grubundaki 4.515 kişiden elde edildi.

VKİ, doğrusal interpolasyon (doğrusal polinomlar kullanarak, verilerin bilindiği noktalardan yeri verilerin üretilmesini sağlayan eğri uydurma yöntemi) ile 20 yaşından itibaren şimdiki yaşına kadar her bir yaş için hesaplandı. Her yaştaki fazla VKİ’i, VKİ ≥ 25 kg/m2 olarak tanımlandı ve fazla kilolu veya obez olarak geçirilen ağırlıklı yıl sayısını elde etmek için yaşlar boyunca toplandı.

Önemli Bulgular

Kolorektal kanseri olan hastaların ortalama yaşı 68,4’tü ve hastaların %59,7’si erkekti. Kontrol grubunda ise ortalama yaş 68,5 iken grubun %61,1’i erkekti.

Kontrol grubuna kıyasla kolorektal kanseri hastalar, her on yılda önemli ölçüde daha fazla VKİ’ine sahipti (örn. 50 yaşında, 25.8’e kıyasla 26.6 kg/m2) ve her yaşta aşırı kilo ve obezite sıklığı önemli ölçüde daha yüksekti (örn. 50 yaşında aşırı kiloluluk durumu %43.3’e kıyasla %45.7 iken obezlik durumu %11.4’e kıyasla %17.1).

Çok değişkenli analizde, normal kilo aralığında kalan katılımcılara oranla VKİ ile kolorektal kanser riski de önemli derecede arttı.

Fazla kilolu veya obez olarak yaşayan kişilerde her standart sapma artışı, 1,55’lik kolorektal kanser için ayarlanmış bir olasılık oranı ile ilişkilendirildi. Bu olasılık oranı, herhangi bir zamanda aşırı VKİ’nin standart sapma artışı başına 1,27’lik olasılık oranında daha yüksekti.

Sonuç olarak, bu vaka-kontrol çalışması, kolorektal kanser riski için yaşam boyu kümülatif aşırı kilonun tek bir kez alınan VKİ ölçümlerine dayalı geleneksel analizlerle tahmin edilenden daha büyük bir rolü olduğunu ortaya koyuyor.