Geçtiğimiz günlerde “The Lancet Oncology” dergisinde yayınlanan çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cerrahi öncesi uygulanan kemoterapinin sağkalım oranlarına etkisi ele alınmıştır. Sonuçlar analiz edildiğinde, cerrahi öncesi uygulanan kemoterapinin 5 yıllık sağ kalım oranlarında %5 artış sağladığı; ayrıca cerrahi sonrası hastalığın tekrarlamasını da geciktirdiği tespit edilmiştir.

Akciğer kanseri; akciğerlerin birinde veya her ikisinde, hücrelerin anormal ve kontrolsüz çoğalarak bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Akciğer kanserleri, hücrelerin mikroskop altında izlenen görüntüsüne göre küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Küçük hücreli akciğer kanseri daha nadir görülen (%25), oldukça hızlı seyirli ve çoğu zaman cerrahi müdahalenin dahi yapılamadığı grubu oluştururken, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri daha sık görülen (%75) grubu oluşturur. Bu kişilerde eğer hastalık çok ilerlemişse cerrahi müdahale mümkün olmamakta ve sadece yaşamın uzatılabilmesi adına radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Ama eğer hastalık çok fazla ilerlememişse uygulanan temel tedavi stratejisi; cerrahi müdahale ile tümörlü dokunun çıkarılmasıdır. Sonrasında ise; bazı durumlarda bir süre radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanarak gözle göremediğimiz hücrelerin yok edilmesi ile tümörün yinelemesi engellenmeye çalışılır. Ancak yine de bu hastalarda dahi cerrahi sonrası 5 yıllık sağkalım oranları istenilen seviyelerde değildir. Bu yüzden yaşam sürelerini olabildiğince uzatmak ve sağkalım oranlarını artırmak adına yeni tedavi stratejilerine ihtiyaç vardır.

Cerrahi sonrası uygulanan kemoterapinin küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde sağ kalım sürelerini uzattığı pek çok çalışmada gösterilmiştir. Ancak, cerrahi öncesinde verilen kemoterapi tedavisinin bu etkisi tartışmalıdır. Çünkü cerrahi öncesinde verilen kemoterapi belki tümörü küçültebilir, yayılmasını önleyebilir ve tümörü ameliyata daha uygun hale getirebilir, ancak eğer kemoterapi etkili olmazsa ameliyatı geciktirebilir ve belki de tümör bu sürede ameliyat edilemez bir hale gelebilir. İşte bu noktada söz konusu olasılıkların değerlendirilip cerrahi öncesi uygulanan kemoterapinin avantajlı olup olmadığı ortaya konulmalıdır. İşte geçtiğimiz günlerde “The Lancet Oncology” dergisinde yayınlanan çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cerrahi öncesi uygulanan kemoterapinin sağkalım oranlarına etkisi ele alınmıştır.

Bu çalışma; son yıllarda bu konuda yayınlanmış 2385 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaya ait verileri içeren 15 ayrı araştırmaya ait verilerin derlenip, analiz edilmesi yöntemiyle yapılmıştır. Bu çalışmada sadece cerrahi tedavi görenler ile cerrahi öncesi kemoterapi tedavisi alan hastalar kıyaslanmıştır. Sonuçlar analiz edildiğinde; cerrahi öncesi uygulanan kemoterapinin 5 yıllık sağ kalım oranlarında %5 artış sağladığı görülmüştür. Ayrıca cerrahi sonrası hastalığın tekrarlamasını da geciktirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bu çalışma; küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi öncesi uygulanacak bir kemoterapi tedavisi ile 5 yıllık sağkalım oranlarına %5 katkı sağlanabileceğini göstermektedir. Bu oran ilk bakışta biraz düşük gibi gelebilir. Ancak yaşam sürelerinin bu denli düşük olduğu bir hastalıkta, bu süreleri uzatmak adına kaydedilen her gelişme büyük öneme sahiptir.