Lenfoma Nedir ?

Lenfoma, bağışıklık (immün) sisteminin lenfosit adı verilen hücrelerinde başlayan bir kanser grubuna verilen addır. Bu hücreler lenf nodlarında, dalakta, timusta, kemik iliğinde ve vücudun diğer bölümlerinde bulunur. Lenfomalar, uygun tedavilerle iyileşme şansının yüksek olduğu kanser türlerindendir. Halk adında bilinen adı ile Lenf kanseridir.

Lenfoma (lenf kanseri) ile ilgili detaylı bilgi vermeden önce, konunun daha iyi anlaşılması için sizlere bu hastalığın ortaya çıktığı sistem olan lenf sistemi hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

lenfatik sistem lenf dolasimi

Lenf Sistemi

Lenf sistemi bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Bağışıklık sistemi vücudumuzun enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Lenf sistemi büyük oranda lenfosit adı verilen hücrelerden oluşur. Lenfositler bir çeşit beyaz kan hücresidir. İki çeşit beyaz kan hücresi vardır:

 • B lenfositleri (B hücreleri): B hücreleri antikor adı verilen proteinler üreterek vücudun virüs ve bakteri gibi yabancı yapılara karşı korunmasına yardımcı olurlar.
 • T lenfositleri (T hücreleri): T hücrelerinin çeşitli türleri vardır. Bazı T hücreleri virüsleri, bakterileri ve vücuttaki anormal hücreleri yok eder. Diğer T hücreleri, bağışıklık sistemindeki diğer hücrelerinin aktivitesini kontrol eder.

Vücutta lenf dokularının bulunduğu bölgeler sırasıyla şöyledir:

 • Lenf bezleri: Lenf bezleri lenfositlerin ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerinin oluşturduğu fasulye büyüklüğünde bezlerdir. Göğüs, karın ve alt karının içi dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunurlar. Bu bezler lenfatik damarlar yoluyla birbirlerine bağlanmışlardır.
 • Dalak: Dalak vücudun sol tarafında, alt kaburga kemiklerinin altında bulunan bir organdır. Dalak lenfositleri ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini üretir. Aynı zamanda hasarlı kan hücrelerini, bakterileri ve hücre artıklarını temizler.
 • Kemik iliği: Kemik iliği belli bazı kemiklerin içinde bulunan bir dokudur. Yeni kan hücreleri (lenfositler dahil) burada oluşturulur.
 • Timüs bezi: Timüs bezi, göğüs kemiğinin (iman tahtası) üst kısmının altında ve kalbin önünde bulunan küçük bir organdır. T hücrelerinin gelişmesinde önemli rol oynar.
 • Adenoidler (daha küçük lenf bezleri) ve bademcikler: Bu dokular boğazın arkasında bulunurlar. Nefesle alınan veya yutulan bakterilere ve/veya virüslere karşı antikorlar üretirler.
 • Sindirim sistemi: Mide, bağırsaklar ve pek çok diğer organda da lenf dokusu bulunur.

Lenfoma, Lenf Kanseri Nedir?

Lenfoma, lenf sisteminin kanseridir. Her yaşta olabilir fakat gençlerde en sık rastlanan kanser türüdür. Genellikle tedavi edilebilir ve pek çok insan teşhisten sonra uzun süre yaşayabilir. Lenfoma, lenf bezlerinde katı tümörlerin oluşumuyla anlaşılır. Hastalık lenfositleri etkiler.

Lenfoma türleri nelerdir?

Lenfatik kanserler etkilenen lenfosit türlerine göre sınıflandırılır.

Lenfomanın iki ana tipi vardır:

 • Hodgkin (Hoçkin okunur) Tipi Lenfoma
 • Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma (Non-Hodgkin Lenfoma)

Türkiye’de 2010-2014 yılları arasında yapılan araştırmalarda 2594 kişide Hodgkin Tipi Lenfoma, 9557 kişide de Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma olduğu bulunmuştur. Bu bilgilere bakıldığında Türkiye’deki tüm lenfoma hastalarının yaklaşık %21’inin Hodgkin Tipi Lenfoma, yaklaşık %79’unun da Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma hastası olduğu görülür. Tüm yaş gruplarında kadın ve erkeklerdeki Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma yüzdelerine bakıldığında, bu yüzdelerin hemen hemen aynı olduğu görülür (erkeklerde %3, kadınlarda %2,8). İstatistiklere göre Türkiye’de lenfoma yaklaşık olarak her 10,000 kişiden 2’sini etkilemektedir.

Hodgkin olmayan tipte lenfoma, diğer tüm lenfomalara verilen genel isimdir. Yüksek dereceli veya düşük dereceli olabilir. Bu derece, tıbbi dilde “grad” olarak ifade edilir ve yüksek gradlı kanserler genel olarak daha agresif bir hastalık gidişatına sahiptir. Lenfomanın derecesi, tedavi seçiminde ve hastalığın ilerleyişinin tahmininde rol alır. Non-Hodgkin Lenfomad B ve T hücreleri etkilenir.

Hodgkin tipi lenfomada kanser hücreleri genellikle B lenfositlerinin anormal bir türüdür. Bu anormal türe Reed-Stenberg hücreleri adı verilir. Hodgkin lenfomanın pek çok alt tipi vardır. Bu alt tipler hücrelerin mikroskop altında incelenmesiyle ayırt edilir. Fakat, vakalar genellikle “klasik” Hodgkin’dir.

Hodgkin tipi lenfoma her yaşta olabilir. Daha çok erkekleri etkiler ve genellikle tamamen tedavi edilebilir.

Hodgkin tipi lenfoma, Reed-Sternberg hücrelerinin mikroskop altında görülmesiyle teşhis edilir.

Lenfomanın, Lenf Kanserinin Sebebi Nedir?

Lenfomaya neyin sebep olduğu her zaman tam olarak bilmemekle birlikte araştırmacılar, lenfomanın ortaya çıkma olasılığını artıran bazı risk faktörlerini belirlemişlerdir:

Hodgkin Olmayan Tipte Lenfoma

 • Yaş: Pek çok Hodgkin olmayan tipte lenfoma 60 yaş ve üstü bireylerde görülür. ABD’de ortanca tanı alma yaşı 67’dir.
 • Cinsiyet: Cinsiyetler arasında farklı tipte Hodgkin olmayan tipte lenfoma görülme sıklığı değişkenlik gösterir.
 • Ülke ve etnik köken: Bu hastalık gelişmiş ülkelerde daha yaygındır.
 • Zararlı kimyasallar ve radyasyon: Tarımda kullanılan bazı kimyasallarla ve nükleer radyasyona maruz kalmayla bağlantı bulunmuştur.
 • İmmün yetersizlik: Örneğin, organ nakli veya HIV enfeksiyonuyla ortaya çıkan bağışıklık sistemi baskılanması.
 • Otoimmün hastalıklar: Bu tür hastalıklarda bağışıklık sistemi vücudun kendi hücrelerine saldırır.
 • Enfeksiyon: Bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar lenfomaya yakalanma riskini artırır. Helikobakter enfeksiyonuyla ve Epstein-Barr virüsüyle (glandüler ateşe neden olur) bağlantı bulunmuştur.

Hodgkin Tipi Lenfoma

 • Enfeksiyöz mononükleoz: Epstein-Barr virüsüyle ortaya çıkan enfeksiyon
 • Yaş: En fazla etkilenen iki yaş grubu vardır: 20’lerindeki insanlar ve 55 yaş üstü insanlar
 • Cinsiyet: Erkeklerde biraz daha sık görülür.
 • Ülke: Sıklıkla Amerika, Kanada ve Kuzey Avrupa’da görülür; Asya’da daha az rastlanır.
 • Aile: Eğer kardeşlerden birinde bu hastalık varsa risk biraz daha yüksektir. Kardeşler ikizse risk daha da yüksektir.
 • Refah Seviyesi: Yüksek sosyoekonomik statüde olan insanlar daha fazla risk altındadır.
 • HIV Enfeksiyonu

Lenfoma, Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?

lenfoma lenf kanseri belirtileri nelerdir

Lenfomanın belirtileri basit viral hastalıkların (soğuk algınlığı gibi) belirtilerine benzerdir ve bu benzerlik teşhisinin gecikmesine neden olabilir. Lenfomayla basit viral hastalıkların farkına bakıldığında, lenfoma belirtileri, bir viral enfeksiyonun normal seyrinden daha uzun sürelidir.

Belirtiler arasında genellikle lenf bezlerinin ağrısız şişkinliği görülür. Bu şişkinliker genellikle boyun ve koltukaltı gibi bu bezlerin yüksek miktarda bulunduğu yerlerde olur. Şişikinlik kasık veya karında da olabilir. Bazı insanlarda da vücudun hiçbir bölgesinde şişkinlik görülmez.

Bu belirti sizlere tanıdık gelmiş olabilir, çünkü boyundaki lenf bezleri enfeksiyonlar (soğuk algınlığı gibi) sırasında şişer; fakat bu şişkinlik hastalık iyileşince ortadan kaybolur. Lenfomada ise bu şişkinlik kaybolmaz.

Şişmiş lenf bezleri organlara, kemiklere ve vücudun diğer yapılarına baskı yaparak acı veya ağrıya sebep olabilir. Fakat bu ağrılar, daha basit sebeplerden oluşan ağrılarla benzerlik gösterdiği için teşhisi zorlaştırır.

Lenf bezleri şişen ve kısa bir süre sonra iyileşmeyen kişiler doktora başvurmalıdır!

Lenf bezleri vücudun bağışıklık sistemindeki lenfatik sistemin bir parçasıdır. Vücudun her yerinde bulunur. Fakat lenfoma kaynaklı şişkinlik fark edilebilir seviyededir.

Lenfoma hastalarında görülen diğer belirtiler

 • Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik
 • Karın ağrısı ve karında şişkinlik
 • Gece terlemeleri ve ateş
 • İştah ve kilo kaybı
 • Titreme
 • Normal olmayan kaşıntı
 • Bitkinlik
 • Acı veya normalde olmayan fiziksel his
 • Normal olmayan yorgunluk/enerjide azalma
 • Kronik öksürük
 • Nefes darlığı
 • Bademciklerin şişmesi
 • Baş ağrısı

Ağrılı belirtiler lenfomanın erken safhalarında normalde görülmez. Aslında şişmiş ve ağrılı lenf bezlerine eşlik eden diğer enfeksiyon belirtileri genellikle aktif bir enfeksiyonun belirtileridir.

Lenf bezlerinin ağrısız şişkinliği lenfomada sıkça görülür. Şişkinliğe eşlik eden ağrı, güçsüzlük, felç veya diğer belirtiler sadece şişen bir lenf bezi belkemiğine veya omurilikteki sinirlere baskı yaptığında ortaya çıkar.

Bu belirtilere sahip kişiler derhal tıbbi yardım almalıdır.

Bazı kişilerde alkol alımı lenf bezi ağrısını tetikler.

Lenfoma lenf bezlerinde ortaya çıkan bir kanserdir fakat lenfatik sistem yoluyla vücudun diğer bölgelerine hızla yayılabilir. Kanserli lenfositler diğer dokulara yayıldıkça vücudun enfeksiyonlara karşı savunma kabiliyeti azalır.

Lenfoma pek çok farklı belirti verebilir. Bu belirtiler başka hastalıkların belirtileriyle de benzerlik gösterebilir. Bu belirtileri bir doktora danışmak sizin için yararlı olacaktır.

Lenfoma Nasıl Yayılır?

Lenf dokuları vücudun tamamında birbirleriyle bağlantılı olduğu için, kanser hücreleri bulundukları yerden diğer dokulara kolaylıkla yayılabilirler; bu dokulara lenf dışı dokular da dahildir.

 • Hodgkin Tipi Lenfoma’da bu yayılma genellikle sıralı olur: hastalık sırayla bir lenf bezinden diğerine sıçrar.
 • Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma’da ise tümörler farklı lenf bezlerinde ortaya çıkabilir, bazı lenf bezleri atlanabilir.

Lenfoma Teşhisi Nasıl Konur? Hangi Testler Yapılır?

Lenfoma Teşhisi Nasıl Konur Hangi Testler Yapılır

Lenfoma için şu anda aktif bir tarama programı bulunmamaktadır. Lenfoma teşhisi belirtilere sahip kişilerin doktora başvurmasıyla konmaktadır. Belirtilerin diğer enfeksiyon hastalıklarının belirtileriyle benzer olmasından dolayı doktorlar lenfomanın erken safhalarını basit enfeksiyonlarla karıştırabilmektedir.

Belirtiler iyileşmezse hastalar tekrar doktora başvurmalıdır.

Bir hastada belirtiler olduğu zaman doktorlar lenfoma varlığını araştırır.

Doktorlar lenfoma varlığını araştırmaya bir “şikayet öyküsü” alarak başlarlar- belirtilerin diğer hastalıklar yüzünden olabilecek açıklamalarını elemek için sorular sorarlar.

Soruların içeriği şu şekilde özetlenebilir:

 • Olası risk faktörleri
 • Aile geçmişi
 • Diğer tıbbi durumlar

Lenfomadan şüphelenilen tüm durumlarda bu soruları fiziksel muayene izler. Fiziksel muayenede vücutta şişmiş lenf bezleri olabilecek alanlar elle dokunularak incelenir. Doktor dalak ve karaciğeri muayene etmek için karnı da dokunarak muayene edebilir.

Fiziksel muayene sırasında doktor lenf bezlerinin yakınında enfeksiyon belirtileri arar. Çünkü çoğu durumda şişkinliğin sebebi enfeksiyondur. Doktor vücudun belli bölgelerinde şişmiş lenf nodu arar.

Bu bölgeler şunlardır:

 • Çene
 • Boyun
 • Bademcikler
 • Kasık
 • Koltukaltı
 • Omuzlar
 • El bilekleri

Lenfoma Nasıl Sınıflandırılır?

Lenfoma kompleks bir hastalıktır, fakat sınıflama doktorlara tedavi için en iyi yolu belirlemelerinde kolaylık sağlar.

Geçmiş yıllarda bazı farklı sınıflandırma sistemleri tanımlanmıştır. En sık kullanılan sistem Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulmuştur. Bu lenfoma sınıflandırma sistemi doktorlara lenfoma ile ilgili ortak bir standart sağlar.

Lenfoma Dereceleri (grad) Nelerdir?

Sınıflandırmadan sonra lenfomanın derecesi belirlenmelidir. Lenfomanın derecesi tümörün ne derece agresif olduğunu belirler ve tümörün nasıl davranacağını tahmin eder.

İnceleme yapacak patoloğun dikkat ettiği noktalar şunlardır:

 • Biyopside görülen hücrelerin çeşidi
 • Bu hücrelerin fonksiyonu ve büyüme hızı
 • Hücrelerde gözlemlenebilecek herhangi bir özgün karakter ve diğer faktörler
 • Düşük dereceli lenfoma yavaş büyür (indolen olarak da adlandırılır). Orta veya yüksek dereceli lenfoma ise agresiftir ve hızlı büyür.

İndolen (yavaş seyirli) tipte lenfomalar şunlardır:

 • Foliküler lenfoma
 • Küçük lenfosit hücre tipli lenfoma
 • MALT türü lenfoma
 • Nodal marjinal bölge B hücresi lenfoması
 • Lenfoplazmasitik lenfoma
 • Anaplastik büyük hücre lenfoması, birincil deriyi etkileyen tip (bu lenfoma türü aynı zamanda agresif bir lenfoma da olabilir)

En sık görülen agresif lenfoma türü Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomadır (DLBC).

Diğer agresif lenfoma türleri şunlardır:

 • Burkitt Lenfoması
 • Lenfoblastik Lenfoma
 • Hepatosplenik (karaciğer ve dalakla ilgili) Gama/Delta T Hücresi lenfoması
 • Cilt altında görülen Panikülit Benzeri T Hücresi Lenfoması
 • Enteropati Tipli Bağırsağa Özgü T Hücresi lenfoması
 • Yetişkin T Hücresi Lenfoması/Lösemisi (HTLV1+)
 • Anaplastik Büyük Hücre Lenfoması, Birincil Sistemik Tipi
 • Agresif Doğal Öldürücü Hücre Lenfoması

Biyopsi ve Laboratuvar Testleri

Eğer bir hastada lenfoma şüphesi varsa (örneğin şişkinlik enfeksiyon şüphesinin ortadan kalkmasına rağmen geçmiyorsa), biyopsi ile sorunun ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekir. Biyopsi, lenf bezinin veya lenf dokusundan bir parçanın cerrahi veya girişimsel radyolojik yöntemlerle alınmasıdır. Alınan parça daha sonra mikroskop altında incelenir.

Biyopsi aynı zamanda lenfomanın türünü tespit eder. Böylece hastalık gidişatının tahmin edilmesinde ve tedavide yol gösterir.

Biyopsinin en sık yapılan türleri şunlardır:

 • Tam Biyopsi – operasyonu gerçekleştiren cerrah lenf bezinin tamamını alır.
 • Kısmi Biyopsi – operasyonu gerçekleştiren cerrah veya girişimsel radyolog şüphelenilen lenf tümörünün sadece bir kısmını alır.

Biyopsi operasyonları operasyonun yapıldığı bölgeye bağlı olarak lokal anesteziyle, yatıştırıcıyla veya genel anestezi ile yapılır.

Bu süreçte ayrıca diğer testler kan testleri de çalışılır.

Eğer biyopsiye bakılarak lenfoma teşhisi konduysa, kanserin aşamasını belirlemek için ileri testler yapılır. Bu testler hastalığın diğer dokulara yayılıp yayılmadığını anlamak amacıyla yapılır.

Lenfomanın seviyesinin belirlendiği testler, aşağıdaki seçeneklerden bir ya da birkaçını içerir:

 • Kan testleri – tam kan sayımı (CBC), beyaz kan hücresi sayımı, protein seviyeleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyonu testleri, ürik asit seviyeleri, enflamatuvar marker’lar ve laktat dehidrojenaz (LDH) seviyesi incelemeleri bu gruptadır.
 • Biyopsi – kandan hücre örneği alınır ve mikroskop altında bakılır. Biyopsi sonuçları teşhiste ve lenfomanın sınıflandırılmasında anahtar niteliği taşır. Yapılan biyopsi tümörün B hücresi kaynaklı mı T hücresi kaynaklı mı olduğunu bulur (B hücresi kaynaklı tümörler daha sık görülür). Biyopsi aynı zamanda patoloğa hastada görülen Hodgkin olmayan lenfoma tipini bulmasında yardımcı olur.
 • Tomografi – göğüste, karında ve alt karında (bazen kontrast madde kullanılarak) tümör olup olmadığına bakmak için yapılır
 • MR – dokuların detaylı taraması için çekilir
 • PET taraması – lenfomanın yayılımı en iyi gösteren görüntüleme yöntemidir. Radyoaktif belirteçler kullanır.
 • Kemik iliği biyopsisi – bazı durumlarda yapılır. Kemik iliğinde lenfoma hücresi olup olmadığına bakılır.
 • Spinal Tap – lokal anestezi altında uzun, ince bir iğne ile omurilikten sıvı alınır. Bu sıvıda lenfoma hücresi olup olmadığına bakılır.

Tüm bu testler kanseri tanılayan ve tedavi eden ekibin hastalığın tipini ve derecesini belirlemesini sağlar. Onkologlar tüm kanser tipleri için derecelendirme sistemleri kullanır.

Lenfomanın Evreleri (hastalık yayılım aşamaları) Nelerdir?

lenfomanin evreleri hastalik asamalari

Lenfoma için belirlenen dört evre vardır. Her evre kanserin yayılma derecesiyle ilgilidir.

Aşağıda her evrenin basit tanımları verilmiştir:

 • Evre I – Tümör tek bir alandadır.
 • Evre II – Lenfoma sınırlı olarak yayılmıştır. Bu yayılma diyaframın bir bölgesiyle sınırlıdır.
 • Evre III – Hastalık diyaframın herhangi bir bölgesine veya birincil lenf bezi tümörünün yakınındaki bir alana veya organa bölgesel olarak yayılmıştır.
 • Evre IV – Lenfoma lenfatik sistemden öteye geçerek vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır.

Hastalığın evresinin daha detaylı tanımı hastalıkta gözlenen belirtilere göre yapılır. Hastalığın evresini belirten Roma rakamının yanına A veya B harfi eklenir. B harfi eklenmiş kanser A harfi eklenmiş kansere göre daha ileridir. Eğer harflendirme yapılmadıysa lenfomanın A tipi olduğu kabul edilir.

B tipi kanserler aşağıda belirtilen şikayetlerle tanımlanır:

 • Son 6 ay içerisinde vücut ağırlığının %10’undan daha fazla açıklanamayan kilo kaybı
 • Açıklanamayan ateş (en az 38°C)
 • Aşırı derecede gece terlemeleri

Lenfoma tedavisinde başarı oranları nedir?

Lenfoma için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerin pek çoğu aynı zamanda diğer kanser türlerinin de tedavisinde kullanılır.

Tedavide başarıyı etkileyen (kanserin seviyesi de dahil) pek çok faktör vardır. Bununla birlikte lenfoma tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır. Bir kanser için tamamen iyileşmeyi ifade eden 5 yıllık sağkalım oranı lenfomalar için %70’in üzerindendir.

 • Hodgkin Olmayan Lenfoma teşhisi konulan hastaların üçte ikisinden fazlası beş yıl boyunca hayatta kalabilmektedir.
 • Daha ender görülen Hodgkin Tipi Lenfoma’da beş yıl hayatta kalma oranı %85’in üzerindedir.

Lenfoma Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfoma Nasıl Tedavi Edilir

Hodgkin Olmayan Lenfoma’nın Tedavisi

 • İndolen (düşük dereceli, yavaş seyirli) tipte bir Hodgkin Olmayan Lenfoma genellikle çok az belirti verebilir veya hiç belirti vermeyebilir. Verebileceği çok az belirtiyi de ancak hastalık iyice yayıldığında verebilir. Bu nedenle tedavi, bekleme ve gözlem şeklindedir. Bunu ilaç tedavisi izler. İlaç tedavisi tümörü küçültmeye yardımcı olur.
 • Tedavi genellikle etkilidir. Tedaviyi bir remisyon süreci izler. Remisyon sürecinde kişi hastalıktan tamamen kurtulmuştur.
 • İndolen lenfoma tekrarlayabilir ve daha fazla tedavi gerektirebilir. Bazı durumlarda indolen lenfoma agresifleşebilir ve daha agresif bir tedavi uygulanması gerekebilir.
 • Genellikle indolen lenfoma hastaları uzun süre yaşarlar ve yüksek yaşam kalitesine sahiptirler.
 • Bazı kişiler bir daha tedaviye ihtiyaç duymayabilir.
 • Aksine, orta veya yüksek dereceli lenfoma hastalarının acil ve yoğun tedaviye ihtiyacı vardır. Bu tedavi tümör büyümesini yavaşlatmak ve tümörü küçültmek için yapılır.
 • indolen lenfoma agresif lenfomaya dönüşürse, tümörler geniş bir alana yayıldıkları için tedavi zorlaşabilir. Fakat agresif tipte lenfoma erkenden yakalanabilir ve bir şekilde yeri tespit edilebilir.

Hodgkin Tipi Lenfoma’nın Tedavisi

 • Hodgkin Tipi Lenfoma’nın da tedavisi kanserin evresine bağlıdır.
 • Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma’dan farklı olarak, erken evre Hodgkin Tipi Lenfoma’nın tedavisinde, etkilenen lenf bezlerinin tedavisi için kısa süreli kemoterapinin ardından alana özgü ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanır.
 • Bu durum hem bölgesel hem sistemik tedavi anlamına gelir. Aynı zamanda da sağlıklı dokulara verilen hasarı en aza indirir.
 • İleri evre Hodgkin Tipi Lenfoma’nın tedavisinde kombinasyon kemoterapisi kullanılır. Bu tedavi yaygın tümörleri küçültür.

Gözlem ve bekleme, kemoterapi ve ışın tedavisi ile birlikte lenfoma tedavisinde aşağıdaki yöntemler de kullanılır:

 • Biyolojik ilaçlar
 • Antikor tedavisi
 • Kök hücre nakli
 • Splenektomi (dalağın alınması)
 • Steroit (kortizon) tedavisi
 • Radyoimmünoterapi
 • Cerrahi müdahale
 • İmmünoterapi

Lenfoma tedavisinde monoklonal antikorlar (insan eliyle yapılan bağışıklık sistemi proteinleri) önemli bir yere sahiptir.

Hodgkin Olmayan Tipte Lenfoma için bazı durumlarda başka biyolojik ilaçlar denenebilir. Bu ilaçların bazıları interferon ve talidomid ve lenalidomid gibi bağışıklık sistemini modüle edici ilaçlardır.

Az sayıda lenfoma vakasının tedavisinde kök hücre nakli uygulanır. Bu tedaviye yüksek dozda kemoterapi ve bazen yüksek dozda radyoterapi eklenebilir. Bu eklenme standart tedaviye cevap vermeyen hastalarda uygulanır.

Yüksek dozda tedavi kemik iliği baskılanması gibi zorlayıcı yan etkilere yol açabilir, fakat tedaviden sonra yapılan kök hücre nakli hasarlı kemik iliğini normale döndürür. Bu sayede vücut yeni kan hücrelerinin üretimine devam eder.

Sonuç

Sonuç olarak lenfoma bağışıklık sistemi hücreleri olan lenfositleri etkileyen bir hastalıktır. Uygun tedavilerle iyileşme şansı oldukça fazladır. Sizler için lenfoma tedavisi ile ilgili en yeni araştırmaları takip ediyor ve paylaşıyor olacağız.