Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ileri evre (metastatik) veya ameliyat yapılamayan liposarkomların (yumuşak doku sarkomunun bir türü) tedavisinde bir tür kemoterapi ilacı olan eribulin mesylate (Halaven) adlı ilacı onayladı. Bu ilaç, daha önce antrasiklin ilaç içeren kemoterapi alan hastalar için onaylanmıştır.

Eribulin mesylate (Halaven), liposarkomlu hastalarda yaşam süresini uzatan ilk ilaç olarak onaylanmıştır. Yapılan araştırmalar bu ilacın liposarkomlu hastalarda genel yaşam süresini yaklaşık 7 ay uzattığını göstermiştir.

Yumuşak doku sarkomu kaslar, tendonlar, yağ, kan damarları, lenf damarları, sinirler ve eklemlerin etrafındaki dokularda, bir başka deyişle vücudun yumuşak dokularında kanser hücrelerinin oluşmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Liposarkom yağ hücrelerinde görülen bir yumuşak doku sarkomudur. Yumuşak doku sarkomu neredeyse vücudun her yerinde oluşabilir, ancak en çok baş, boyun, kollar, bacaklar, gövde ve karında görülmektedir.

Eribulin’nin (Halaven) etkinliği ve güvenli olup olmadığı daha önce kemoterapi tedavisi görmüş, vücudun diğer bölgelerine (metastatik) veya yakındaki lenf bezlerine (lokal ileri) yayılmış veya ameliyat yapılamayan ileri evre liposarkomlu 143 hastanın katılımıyla yapılan bir araştırmada değerlendirilmiştir. Katılımcılar hastalık yayılana kadar veya tedavinin yan etkilerine dayanamaz hale gelene kadar eribulin mesylate (Halaven) veya dakarbazin adlı başka bir kemoterapi ilacı ile tedavi edilmiştir. Araştırmanın sonucunda eribulin mesylate (Halaven) ile tedavi edilen liposarkomlu hastalarda ortalama genel sağkalım 15.6 ay olarak belirlenirken, dakarbazin verilen hastalarda bu oran 8.4 ay olarak tespit edilmiştir.

Liposarkom gibi, tedavi seçeneklerinin oldukça kısıtlı olduğu bir hastalıkta, yaşam sürelerini anlamlı bir şekilde uzatan bu yeni ilaç umut vericidir. Eribulin'in liposarkomdaki bu etkinliği yeni çalışmalarla birlikte desteklenmesi halinde, önümüzdeki süreçte ülkemizde de kullanım onayı alacaktır.