Lonsurf hangi kanserlerde kullanılır ve nasıl etki eder?

Lonsurf (etken maddeleri trifluridin ve tipiracil), 2015 yılında kolon-rektum kanseri, 2019 yılında mide ve mide-yemek borusu bileşke kanseri tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayları almıştır. Bununla birlikte henüz ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamıştır ve kullanılmak istenmesi durumunda öncelikle Sağlık Bakanlığı’ndan Endikasyon Dışı onaya başvurulmalı ve onay gelmesi halinde, ücreti hasta tarafından karşılanmak üzere Türk Eczacılar Birliği kanalı ile yurt dışından getirtilmelidir.

Etki mekanizması

Trifluridin kanser hücrelerini öldürmek veya büyümesini yavaşlatmak için tasarlanmıştır. Tipiracil ise vücudun trifluridini parçalama kabiliyetini yavaşlatır, bu da trifluridinin vücutta daha uzun süre kalmasına ve daha fazla kolon kanseri hücresini etkilemesine izin verir.

Lonsurf ile tedavinin amacı

Lonsurf (Trifluridin ve tipiracil) kolorektal, mide ve mide-yemek borusu tümörlerini küçültmek veya bu kanserlere bağlı belirtileri azaltmak için uygulanır. Kür (tam şifa) amacıyla verilmez ve sadece daha önce çoklu basamak tedaviler almış, ileri evre kolorektal, mide ve mide-yemek borusu kanserlerinde kullanılır.

Lonsurf uygulama şekli, dozu ve program

Lonsurf (trifluridin ve tipiracil), sabah ve akşam kullanılacak şekilde 28 günlük tedavi sürecinin sadece 1., 2., 3., 4., 5. günleri ve 8., 9., 10., 11., 12. günleri kullanılır, geri kalan günlerde ilaç kullanılmaz.

Her dozu yemekten bir saat sonra alın alın (kahvaltı ve akşam yemeği).

Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) her 28 günde bir tekrarlanır. Tedavi, artık işe yaramayana veya kabul edilemez yan etkiler ortaya çıkana kadar sürdürülür.

Not: Sabah ve akşam olmak üzere kullanacağınız ilaç dozu hekiminiz tarafından boy ve kilonuza göre hesaplanacaktır.

lonsurf dozu nasıl kullanılır kolon ve mide kanseri

Lonsurf yan etkileri

Klinik çalışmalarda, en sık bildirilen Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) yan etkileri aşağıdaki gibidir:

Kırmızı kan hücreleri sayısında düşüş [Anemi] (%77)

Beyaz kan hücreleri sayısında düşüş [Nötropeni] (%67)

Bulantı (%48)Trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcukları) sayısında düşüş [Trombositopeni] (%42)

İştah azalması (%39)

Kanda bilirubin düzeyinin artması [karaciğer hasarı belirtisi] (%36)

Yorgunluk (%35)

İshal (%32)

Kandaki karaciğer enzimlerinde artış [karaciğer hasarı belirtisi] (%24-30)

Kusma (%28)

Karın ağrısı (%21)

Ateş (%19)

Güçsüzlük (%18)

Kandaki kreatinin düzeyinin artışı [böbrek hasarı belirtisi] (%13)

Ağız yaraları (%8)

Nötropenik ateş (%4)

Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarıklık, kabarcıklar ve cilt soyulması (%2)

Not: Ortalama olarak, hastaların %4'ü kabul edilemez yan etkiler nedeniyle Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) tedavisini bırakmaktadır.

Takip

Ne sıklıkla takip gereklidir?

Kan tahlilleri her 28 günde bir, yeni kür tedaviye başlamadan önce kontrol edilmelidir Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram) ve kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya). Hekimin önerisine göre başka kan tahlilleri eklenebilir. CA19-9 (bir tümör markırı) kan testi, genellikle tedavinin başlangıcında, daha sonra kemoterapi ilaçlarının çalışıp çalışmadığını belirlemek için her sekiz haftada bir kontrol edilebilir.

Ne sıklıkla radyolojik görüntüleme gereklidir?

Görüntüleme, tedaviye başlamadan önce, tedavi sürecinde belli aralıklarla ve tedavi sonunda yapılır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ya da Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) kullanımına planladığı gibi devam edebilir, dozunu değiştirebilir veya tedaviyi değiştirebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kullanacağınız ilaç dozunuz boy ve kilonuza göre hesaplanır. Toplam Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) dozunuzu almak için iki farklı dozda tableti almanız gerekebilir. Her dozdan doğru miktarda Lonsurf (trifluridin ve tipiracil) tableti aldığınızdan emin olmak için etiketi dikkatlice okuyun.

65 yaş ve üstü hastalar, 65 yaşın altındaki hastalara kıyasla kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayısında düşüşü daha sık yaşayabilir.

Onkoloji eczacınız ilaç etkileşimlerinin uygun şekilde önlendiğinden veya yönetildiğinden emin olmak için DAİMA kullandığınız ilaç listesini gözden geçirmelidir.

Bireysel ilaç etiketi bilgileri

Lonsurf 15 mg trifluridin / 6.14 mg tipiracil ve 20 mg trifluridin / 8.19 mg tipiracil olmak üzere iki farklı dozda satılan oral bir tablettir

Her gün aynı saatlerde büyük bir bardak su ile yemekten 1 saat sonra alın.

Bir dozu almayı unutursanız, o dozu atlayın ve bir sonraki dozu planlanan zamanda alın. Unuttuğunuz dozu telafi etmeyin.

İlaçlarınızı oda ısısında saklayın.

Kan değerlerinde düşüklüğe bağlı olarak doz ayarlaması gerekebilir.

Hamileyken alındığında fetal zarara neden olabilir. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az 3 ay etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanın. Tedavi sırasında ve son dozu takip eden en az bir gün boyunca emzirmeyin.