Kalın bağırsak kanserleri ülkemizde hem kadınlar hem erkeklerde en sık rastlanan üçüncü kanser türüdür. Sıklıkla 50 yaşından sonra görülmekle birlikte, özellikle gelişmiş toplumlarda daha erken yaşlarda kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Son yıllarda, kanser tarama testlerinden biri olan kolonoskopinin yaygınlaşması ile kalın bağırsak kanseri çok erken aşamalarda tanınabilmekte ve bu hastalığa bağlı yaşam kaybı oranları azalmaktadır.

Yazımızın konusu olan Lonsurf adlı ilaç, daha önce birçok tedavi uygulanmış ve tedaviye daha fazla yanıt alınamayan ileri evre kalın bağırsak kanserli hastalar için yeni bir umut ışığı olmuştur.

Lonsurf, öncesinde kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler uygulanmış, ileri evre (metastatik) kalın bağırsak kanserli 800 hastada değerlendirilmiştir. Bu hastaların bir kısmına Lonsurf ve en iyi destek tedavisi (best supportive care) uygulanırken, bir kısmına ise plasebo (içeriğinde etken madde olmayan yalancı ilaç) ve en iyi destek tedavisi verilmiştir. Çalışmada genel sağkalım ve hastalık ilerlemeden geçen yaşam süreleri ölçülmüştür. Sonuçta Lonsurf’un, ileri evre kalın bağırsak kanserli hastaların genel yaşam sürelerini ortalama 1.8 ay uzattığı gözlenmiştir.

Değerli dostlarım, şimdilik sadece Amerika’da kullanımı onaylanan bu yeni ilacın ileri evre kalın bağırsak kanseri için geliştirilecek yeni tedaviler adına atılan çok olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz umut etmekten hiç vazgeçmeyelim…

Merak edenler için ilacın etki mekanizması: Lonsurf, trifluridin ve tipirasil adlı 2 molekülün birleşiminden oluşur. Trifluridin bir nükleozid analoğudur ve tiripasil de timidin fosforilaz inhibitörü. Trifluridin, DNA birleşimi sırasında DNA’ya girerek tümör hücresinin büyümesini engeller. Tipirasil ise, trifluridinin hızlı metabolizmasını ve vücuda girdikten sonraki etkileşim artışını önler.