Trastuzumab (piyasa adı Herceptin), insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) pozitif, erken meme kanserinin ameliyat sonrası standart koruyucu (adjuvan) tedavisidir ve bu ilaç rutin olarak toplardamardan serum yoluyla uygulanmaktadır. 2573 hastanın dahil edildiği SafeHer isimli yeni bir klinik çalışma, meme kanserinin akıllı ilaç tedavisi olarak da bilinen trastuzumabın, damar içine serum yoluyla değil de deri altı aşı şeklinde uygulanmasının tolere edilip edilmediğini ve güvenliğini değerlendirmiştir.

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER2) pozitifliği nedir?

HER2 adlı reseptör, hücre büyüme sinyallerinin aracılarından biridir. HER2 + tümörlerde, kanser hücreleri bu reseptörü fazla üretir. Bu durum kanserin daha agresif davranışına neden olur. Herceptin gibi HER2 reseptörünü hedef alan yeni nesil akıllı ilaçlar geliştirilmeden önce HER2 pozitifliği kötü hastalık gidişatı ve daha sık hastalık tekrarı ile ilişkiliydi, fakat bu ilaçlarla HER2 pozitif meme kanserleri çok daha iyi kontrol altına alınmaya başlandı. Meme kanserlerinin %20 kadarı HER2 yönünden pozitiftir.

- İlgili konu: Büyüme faktörleri ve kanser

Çalışma kapsamında erken evre (3. evreye kadar) meme kanseri olup ameliyat olan hastalara, meme kanserinin tekrarlama riskini azaltmak için, her 3 haftada bir toplam 18 kür 600 mg sabit doz deri altı (subkutan) Herceptin verildi.

Çalışmanın sonuçları

  • 2573 hastanın 2282'sinde, yani yaklaşık % 88'inde çeşitli derecelerde yan etkiler gözlendi.
  • Bununla birlikte hastaların sadece % 5'inde yan etkiler nedeniyle ilaç kesildi.
  • Ciddi (3. derece ve üstü) kalp yan etkisi 24 hastada (% 0.9) gözlendi. 
  • Beklendiği üzere, akıllı ilaçla birlikte kemoterapi uygulananlarda, daha fazla yan etki gözlendi.

Sonuç olarak

SafeHer çalışması, deri altı Herceptin'in 600 mg sabit dozunun (1 yıl boyunca her 3 haftada bir 18 kür) HER2-pozitif erken evre meme kanserinin ameliyat sonrası koruyucu (adjuvan) tedavisi olarak güvenli ve tolere edilebilir olduğunu doğrulamıştır. Herceptin'in toplardamar veya deri altı formlarının benzer güvenlik ve yan etki profiline sahip olduğunu gösteren bu sonuçlar sonrası deri altı Herceptin onay alırsa, dünya genelinde binlerce hastanın bu ilacın uygulanması için 1 yıl boyunca belli aralıklarla hastaneye başvurmalarına gerek kalmaması öngörülmektedir.