Meme kanseri ameliyatı sonrası koruyucu amaçlı uygulanan kemoterapi gecikmemeli. Özellikle hastalıkları 2. ve 3. evrede olan üçlü negatif ve her2 pozitif meme kanserli bireylerde ilk 30 günde tedaviye başlamak hastaların yaşam sürelerine olumlu etki yapıyor.

Meme kanseri hastalarının hemen birçoğuna ameliyat sonrasında hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla koruyucu amaçlı kemoterapi başlanır. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin uzaması veya hastaların bir sonraki tedaviye adaptasyonları nedeniyle çoğu zaman kemoterapiye başlama süreci gecikmektedir.

Bu konuda 2006’da yapılan bir çalışmada, 12 haftaya kadar kemoterapi tedavisinin geciktirilebileceği verisine ulaşılmıştır. Ancak, bu sürenin uzunluğu nedeni ile çalışma sonuçları biz onkologları tam olarak da ikna etmeye yetmemiştir. Çünkü koruyucu tedaviye başlamak için 12 hafta uzun bir süredir. Ameliyat sonrası ana tümörü alınan hastalarda mikrometastaz dediğimiz gözle görülemez vücuda dağılan kanserli hücrelerin büyümü hızında bir artış olabileceği bilimsel olasılık dahilindedir. Koruyucu tedavinin amacı da ameliyat sonrası bu hücreleri yok ederek hastalığın yenileme oranlarını azaltmaktır. Son yapılan çalışma ise, böylesine önemli bir sorunun cevabını biz onkologları ikna edecek düzeyde vermiştir.

Araştırma sonucunda, meme kanseri ameliyatından sonra gözle göremediğimiz hücreleri yok etmek ve hastalığın yenilemesini azaltmak amacıyla verdiğimiz tedavinin mümkün olan en kısa sürede başlamasının hastalara olumlu katkı sağlayacağı gözlenmiştir. Ayrıca, tedavinin gecikmesinin de özellikle riski yüksek veya II ve III. evrede olan hastaları olumsuz yönde etkileyeceği ve kanserin yenileme ihtimalini arttıracağını göstermiştir ki bu çok önemli bir bilgidir.

Yapılan çalışmada, ilk 30 gün ve 60 gün sonrası elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. İlk 30 gün içinde tedavi alan hastalarda hem sağ kalımlarının hem de kanserin yenileme riskinin anlamlı oranda azaldığı görülmektedir. Özellikle II ve III. evre meme kanseri olan hastalar, bununla birlikte daha agresif karaktere sahip HER2 reseptör pozitif ve üçlü negatif hasta gruplarına özellikle ilk 1 ay içinde kemoterapi tedavisinin başlanması, önerebileceğim son derece kıymetli bir bilgi olarak karşıma çıkmıştır. Hastalarımıza ve doktor arkadaşlarıma tavsiyem; özellikle meme kanseri ameliyatından sonra II. ve III. evrede olan ve aynı zamanda her2 pozitif ve üçlü negatif kanser türüne sahip hastaların ilk 1 ay içinde koruyucu (adjuvant) tedaviye başlanması için hastaların hazırlanması ve tedavi planının buna göre yapılmasıdır.