8 Ağustos 2018'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), daha önce en az bir basamak sistemik tedavi almış ve sonrasında tekrarlayan veya tedaviye dirençli (relaps veya refrakter) mikozis fungoides (MF) veya Sezary sendromu (SS) olan yetişkin hastalar için mogamulizumab-kpkc'yi (piyasa adı Poteligeo) onayladı.

Mikozis fungoides ve Sezary sendromu nedir?

Mikozis fungoides ve Sezary sendromu, nadir tümörlerdendir ve non-Hodgkin lenfoma sınıfında değerlendirilirler.

Mikozis fungoides, lenfosit olarak adlandırılan, kan dolaşımında bulunarak bağışıklık sistemimizde görev alan hücrelerin normal işlevlerinin dışına çıkarak deride birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kökeninden dolayı lenfoma grubu bir hastalık olarak kabul edilmekle birlikte, seyri iç organların ve lenf bezlerinin lenfomalarından oldukça farklıdır ve birçok hastada sadece kronik bir deri sorununa yol açar.

Mikozis fungoides ilk olarak 1806 yılında Fransız dermatolog Jean-Louis-Marc Alibert tarafından tanımlanmıştır. Aslında "mikozis fungoides" adı çok yanıltıcıdır, çünkü "mantar benzeri hastalık" anlamına gelir. Bununla birlikte hastalık, bir mantar enfeksiyonu değil, bir tür non-Hodgkin lenfomadır. Dr. Alibert bu adı, ciddi bir vakanın deri tümörleri, mantar benzeri bir görünüme sahip olduğu için seçmiştir.

Mikozis fungoides (MF), en sık görülen deri lenfomasıdır. Çoğu MF hastası erken evrede tespit edilir ve bu dönemde kullanılan deriye yönelik tedaviler ile yüksek cevap oranları ve uzun süre hastalıksız yaşam elde edilebilir. Sezary sendromu, mikozis fungoidesin ileri evresi ve lösemik varyantıdır; daha az sıklıkta görülmekle birlikte tedaviye daha dirençlidir ve yaşam beklentisi daha kısadır.

MF'nin nedeni net değildir ve çoğu vaka kalıtsal değildir. Hastaların çoğu 20 yaşın üstündedir ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Tedavisinde ultraviyole ışık, topikal kortikosteroidler, kemoterapi ve radyoterapi kullanılır.

Mogamulizumab-kpkc'ye mikozis fungoides ve Sezary sendromu tedavisinde FDA onayı getiren çalışmanın detayları

Mogamulizumab-kpkc, CC kemokin reseptörü tip 4'e (CCR4) karşı geliştirilen, monoklonal antikor yapısında bir ilaçtır. Bu ilaca FDA onayını, daha önce ortanca olarak 3 tedavi almış 372 hastayı kapsayan randomize, açık etiketli, çok merkezli bir klinik araştırma getirmiştir. Hastaların %44'ü Sezary sendromuna sahipti. Çalışmada hastalar rastgele iki kola ayrıldı; bir gruba mogamulizumab-kpkc, diğerine vorinostat verildi.

  • Progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi), mogamulizumab-kpkc kolunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzundu (7.6 aya karşı 3.1 ay).
  • Mogamulizumab-kpkc kullanımı, hastalığın progrese olma (kötüleşme) riskini, vorinostata göre %47 azalttı.
  • Genel yanıt oranı sırasıyla % 28 ve % 5 idi.

Hastaların en az yüzde 20'sinde görülen sık yan etkiler; döküntü, infüzyonla ilişkili alerjik reaksiyonlar, yorgunluk, ishal, kas-iskelet sistemi ağrısı ve üst solunum yolu enfeksiyonu idi. Ciddi (3. derece ve üstü) yan etkiler, hastaların % 36'sında, çoğu kez enfeksiyon sebebi ile meydana geldi (tüm hastaların % 16'sı).

Önerilen mogamulizumab-kpkc dozu, en az 60 dakika boyunca intravenöz (toplardamar) infüzyon olarak uygulanan 1 mg / kg'dır. Mogamulizumab-kpkc, ilk 28 günlük döngünün 1, 8, 15 ve 22. günlerinde, daha sonra 28 günlük döngülerin 1. ve 15. günlerinde hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez yan etki gözlenene kadar uygulanır.