Kalp rahatsızlığı, kanser ve felç gibi kronik hastalıklar her yıl ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor ve maalesef bu hastalıklar bir insanın en sancılı dönemini geçirmesine neden oluyor. Koruyucu / önleyici sağlık hizmetinin önemi çoğunlukla hastalık başa gelene kadar anlaşılamıyor. Günümüzde koruyucu sağlık hizmetleri için bazı teknolojik yenilikler vardır. Bunlardan birisi olan nesnelerin interneti [Internet of Things (IoT)] teknolojisini, özellikle büyük şirketlerin desteklediği ve ciddi yatırımlarla bu süreci hızlandırmayı çalıştıklarını biliyoruz. Nesnelerin interneti ile uyumlu 2015’de 95 milyon cihaz varken 2020’de bu sayınının 646 milyon olması bekleniyor.

Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin / eşyaların birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır.

Nesnelerin interneti ile sağlıkta devrim planlanıyor. Bu teknoloji ile hastaneler çok daha donanımlı olacak. Tıp dünyasını oldukça heyecanlandıran bu teknoloji erken teşhisi, kolay ve kontrollü bakımı çok daha kolaylaştıracak.

Aşağıdaki grafikte, nesnelerin interneti konusuna duyulan çarpıcı ilginin yıllar içinde nasıl arttığını gösteren Google Trends verilerini görebilirsiniz.

google trends nesnelerin interneti teknolojileri internet of things

Nesnelerin interneti, herhangi bir hastalığın başlamasını önlemeye ve erken tanıya yardımcı olabilir, bu sayede daha hızlı ve kolay bir şekilde hastalığın atlatılması sağlanabilir.

Örneğin veriler, klinisyene ve hastaya tedavi seçenekleri hakkında bilgi vermeye ve yanıtlarını geliştirmeye yardımcı olabilir.

IoT tabanlı teknolojileri anlamak

IoT Tabanlı Teknolojileri Anlamak

Günümüzde artan hasta sayısı ile, bir hastanın durumunun tüm yönlerini analiz etmek için yeterli zaman bulamıyoruz ve tek başına bir hastanın tüm sağlık verilerini gözden geçirmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Teorikte her nesneden veri toplayabileceğimiz bu teknoloji, hastalarla ilgili çok sayı ve çeşitte bilgi sağlayarak kritik konulara odaklanmayı ve bu yükü hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca çok sayı ve çeşitte veriyi analiz etme işinde yapay zeka, en önemli yardımcımız olarak karşımıza çıkıyor.

Nesnelerin İnternetinin Etkili Olabileceği Üç Sağlık Hizmeti Alanı Alanı;

  • Bir hastanın durumuyla ilgili özetlenmiş ve bütünsel bir raporun sunulması,
  • Uzun vadeli veri toplama yoluyla hasta bağlılığı ve rehabilitasyonu hakkında daha iyi bir bakış,
  • Verilerin sunulması, yorumlanması ve bakım sağlayıcıları (sağlık hizmeti sunucuları) arasındaki bilgi transferinin kolaylaştırılması.

Sağlık hizmeti sunucuları, sürekli internet bağlantısı olan cihazlar ve eşyalar ile gerçek zamanlı veri toplanmayı ve bu veriler ile salgın hastalıkların yayılmasını durdurmak için doğru tahminlerde bulunmayı da planlanmaktadır. Hastaneler, doğal olarak nesnelerin internetini sağlık alanında ilk kullanılacağı alanlar olacaktır. Örneğin;

  • doğru hastaya doğru ilacın ulaştırılmasının takibi,
  • ortam hava kalitesinin anlık ölçümü,
  • tüm hastaların nabız, kalp ritmi, oksijen değeri gibi vital bulgularının anlık olarak, hatta hekimin evinden dahi takip edebilmesi gibi

Bugün, geleneksel tıbbi teknoloji hastadan ziyade teknolojiyi kullanan hekim ya da tekniker odaklıdır, fakat nesnelerin interneti gibi teknolojilerin, hastayı sağlık hizmetinin tam kalbine almayı kolaylaştıracağı gözükmektedir. Örneğin, yakın gelecekte kan şekeri ölçme cihazları, glikoz seviyesi ölçümlerini saklayacak ve bu bilgiyi akıllı telefonlara aktaracak. Akıllı telefonlar aracılığı ile hem hasta hem takip eden sağlık profesyoneli kan şekeri gidişatı hakkında anlık ve uzun vadeli bilgi sahibi olacak ve hastayı yine bu sistem üzerinden eğitebilecek veya önerilerde bulunabilecek. Bir başka örnek, akıllı ilaç kutuları olabilir. Bu kutular sayesinde, hastanın ilaçlarını alıp almadığı, zamanında alıp almadığı bilgisi hem hasta hem yakını hem de sağlık çalışanı tarafından takip dilebilir.

Nesnelerin İnterneti Özellikli Cihazların Üç Belirgin Özelliği Vardır

  • Kaydetme: Hasta verilerini anlık kaydeder, böylece bireyler ilerlemelerini izleyebilir ve geri bildirim döngüsü kısaltılabilir.
  • Paylaşım: Hasta verilerini otomatik olarak aktarabilir, yazılım ile analiz edebilir ve eğilim çizebilir veya hastalık analizi yapabilir.
  • Geri bildirim ve eğitim: Hastaları sağlıklı seçimler yapmaya ve kronik hastalıklarını kontrol etmeye teşvik eden olumlu geri bildirim ve destek sağlayabilir

İlginizi Çekebilir:

IoT uyumlu cihazların geleceği

IoT Uyumlu Cihazların Geleceği

Nesnelerin interneti, geleneksel prosedürleri değiştirmeye ve hızlandırmaya yardımcı olmak için sağlık hizmetlerinde artık yerini almaya başlamıştır. Baylor Tıp Fakültesi'nde geliştirilen IBM Watson uygulaması olan KnIT, verinin nasıl alındığını, geliştirildiğini, paylaşıldığını ve sağlık hizmeti ortamında nasıl kullanıldığını dönüştüren bir nesnelerin interneti özellikli teknoloji örneğidir. KnIT, milyonlarca bilimsel makaleyi okumak ve analiz etmek için Watson'un yenilikçi yapay zeka (AI) platformunu kullanır; bu sayede veri ve bilgi paylaşımı için etkin ve ekonomik bir sisteme sahip olmuş oluruz. 2014'te bir Baylor ekibi kanser araştırması için altı yeni protein tespit etti.

IBM ve bir takım uzmanlardan oluşan bir ekip, Watson’a hasta verilerini toplamayı ve yorumlamayı öğretiyorlar; bunun sonucunda hem doktorlara hem sağlık cihazı kullanıcılarına, kronik hastalıklarda gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunmayı amaçlıyor.

Biotricity gibi tıbbi cihaz şirketleri uzaktan hasta kontrolü için çalışmalara öncülük ediyorlar. Bu şirketler, hasta verilerini güvenli bir bulut ortamında anlık toplayarak analiz edilebilmesi için tıbbi cihazlar geliştirmektedir. Bu teknoloji iki yönlü iletişim ağı kurmak için tasarlanmıştır. Bu şekilde klinisyen, gelen veri ile hastaya geri bildirim sağlayacak ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilecek.

Bununla birlikte, nesnelerin interneti teknolojisinde uzmanlar tarafından özellikle veri güvenliği ve cihaz yönetimi konusunda eksiklikler tespit edilmiştir ve çalışmalar bu alanlardaki eksikleri kapatma yönünde ağırlık kazanmıştır. Klinisyenlerin geleneksel olarak sorumlu oldukları hasta bilgilerine nesnelerin interneti cihazlarından aktarılacak veriler de eklenmiştir; bu da bulut teknolojisinin işin içine katılmasına sebep olmuştur. Bu güvenlik tedbirini almak için nesnelerin interneti cihazlarının donanımlarına entegre edilmesi gereken çeşitli teknolojiler bulunmaktadır. Klinisyenlerin bu gibi konularda bilgili olmaları ve bu sorunlara yönelik çözümler üretmeleri önemlidir. Sonuç olarak hasta verilerini koruyan ve nesnelerin iterneti teknolojilerini kullanan hekimler daha başarılı olacak ve daha iyi bir sağlık hizmeti / bakım sunacaklardır.