ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
Güncel Koronavirüs Haberleri
Güncel Koronavirüs Haberleri
Anasayfa - Kanser Haberleri - Nadir Tümörler - Yeni Kanser ilaçlar - Pleksiform nörofibromlu nörofibromatoz tip 1 tedavisi için selumetinib FDA onayı aldı

Pleksiform nörofibromlu nörofibromatoz tip 1 tedavisi için selumetinib FDA onayı aldı

Pleksiform nörofibromlu nörofibromatoz tip 1 tedavisi için selumetinib FDA onayı aldı
paylaşwhatsappfacebooktwitterlinkedin
Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
15.04.2020

10 Nisan 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), semptomatik, inoperabl pleksiform nörofibrom (PN) olan nörofibromatoz tip 1'li (NF1) 2 yaş ve üstü pediatrik hastalar için selumetinib (Koselugo) adlı ağızdan kapsül şeklinde kullanılan ilaca onay verdi.

Bir kinaz inhibitörü olan selumetinib, bu zayıflatıcı ve sıklıkla deforme eden nadir hastalığa sahip pediyatrik hastalar için onaylanan ilk tedavidir.

Selumetinibin etkinliği, önemli risk olmadan cerrahi olarak çıkarılamayan ölçülebilir bir hedef PN olan NF1'li pediyatrik hastalarda SPRINT adlı çok merkezli, tek kollu çalışmada araştırılmıştır.

Etkinlik popülasyonundaki hastaların (N = 50) ayrıca hedef PN ile ilişkili en az bir anlamlı morbiditeye sahip olmaları gerekti. Morbidite hastaların en az %20'sinde görülen mevcut şekil bozukluğu, motor fonksiyon bozukluğu, ağrı, solunum yolu fonksiyon bozukluğu, görme bozukluğu ve mesane / barsak disfonksiyonuydu. Hastalar, hastalığın ilerlemesine veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde iki kez 25 mg / m2 selumetinib aldı.

Birincil etkililik sonuç ölçütü, genel yanıt oranı idi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) üzerinde tümör hacminde 3-6 ay için de % 20 azalma yaşayan hastaların yüzdesi olarak tanımlandı.

Genel yanıt oranı % 66 idi (n = 33;% 95 CI: 51,79). Tüm hastalarda kısmi yanıtı vardı ve yanıt verenlerin % 82'sinin en az 12 ay süren yanıtları oldu.

Birincil güvenlik verileri SPRINT sırasında selumetinib alan 74 çocuk NF1 ve PN hastasından alınmıştır. En sık görülen yan etkiler (hastaların ≥% 40'ı) kusma, döküntü, karın ağrısı, ishal, bulantı, kuru cilt, yorgunluk, kas-iskelet ağrısı, ateş, akne, stomatit, baş ağrısı, paronişi ve kaşıntı idi.

Selumetinib ayrıca kardiyomiyopatiye, retinal ven tıkanıklığı dahil oküler toksisiteye, retinal pigment epitel dekolmanına ve görme bozukluğuna ve artmış kreatinin fosfokinazına neden olabilir. Selumetinib, advers reaksiyonların şiddetine bağlı olarak atılmalı, dozaj azaltılmalı veya kalıcı olarak kesilmelidir.

Önerilen selumetinib dozu, hastalığın ilerlemesi ya da kabul edilemez toksisite olana kadar günde iki kez aç karnına içilen 25 mg / m2 kapsül şeklindedir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Kaynak:

FDA approves selumetinib for neurofibromatosis type 1 with symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas.
fda.gov - 10 Nisan 2020.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.