Trastuzumab deruxtecan etken maddeli Enhertu adlı yeni nesil kanser ilacı, önceden trastuzumab emtansin (Kadcyla) ile tedavi edilmiş HER2-pozitif metastatik meme kanseri hastalarında üstün sonuçlar sundu.

The Lancet dergisinde André ve arkadaşları tarafından bildirilen faz III DESTINY-Breast02 çalışması, daha önce ado-trastuzumab emtansin ile tedavi edilmiş HER2-pozitif metastatik meme kanseri hastalarında fam-trastuzumab deruxtecan-nxki ile doktorların tercih ettiği tedaviye göre daha iyi ilerlemesiz yaşam süresi sağladığını göstermektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, trastuzumab deruxtecanın HER2-pozitif metastatik meme kanserli hastalarda önemli bir sağkalım avantajı sağladığını göstermektedir. Çalışma ayrıca, bir antikor-ilaç konjugatının (AİK), önceki bir AİK'ye direnci aşabileceğini gösteren ilk randomize çalışmadır. Bu, daha önce çoklu basamak tedaviler almış HER2-pozitif metastatik meme kanserli hastalar için önemli bir gelişmedir.

Antikor–ilaç konjugatları (AİK), tümördeki moleküler hedefi bağlayacak şekilde geliştirilen bir antikorun, kemoterapi ajanına eklendiği ve bunun belli bir tümör hücresine iletilmesine izin verdiği "Truva atı" yaklaşımını kullanır. (konunun detayları için bakınız İlaç keşfinde son noktalardan biri – Hedefe yönelik antikor ve kemoterapi konjugatları)

DESTINY-Breast02 Çalışmasının Detayları

Açık etiketli bu çalışmada, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya, Brezilya, İsrail ve Türkiye'deki merkezlerden 608 hasta, Eylül 2018 ile Aralık 2020 arasında trastuzumab deruxtecan (406 hasta) veya doktorların tercih ettiği tedavi (202 hasta) olmak üzere 2:1 oranında randomize edildi.

Doktorların tercih ettiği tedavi seçenekleri arasında, oral kapesitabin ve intravenöz trastuzumab veya oral kapesitabin ve lapatinib bulunmaktadır.

Hastaların %99'undan fazlasıdaha önce trastuzumab ve trastuzumab emtansin tedavisi almıştı ve %77-78'i pertuzumab tedavisi almıştı. Çalışmada ölçülmek istenen ana hedef, progresyonsuz (ilerlemesiz) yaşam süresiydi.

İlerlemesiz Yaşam Süresi

Trastuzumab deruxtecan grubunda ortanca takip süresi 21,5 ay (IQR = 15,2-28,4 ay) iken, doktorların tercih ettiği tedavi grubunda 18,6 aydı (IQR = 8,8-26,0 ay).

Ortanca ilerlemesiz yaşam süresi, trastuzumab deruxtecan grubunda 17,8 ay (95% CI = 14,3-20,8 ay) ve doktorların tercih ettiği tedavi grubunda 6,9 aydı (95% CI = 5,5-8,4 ay) (HR = 0,36, 95% CI = 0,28-0,45, P <.0001).

12 ve 24 aylık ilerlemesiz sağkalım oranları sırasıyla %62,3'e %27,2 ve %42,2'ye %13,9 idi.

Ortanca genel sağkalım trastuzumab deruxtecan grubunda 39,2 ay (95% CI = 32,7 aydan tahmin edilemeyecek kadar yüksek) iken, doktorların tercih ettiği tedavi grubunda 26,5 aydı (95% CI = 21,0 aydan tahmin edilemeyecek kadar yüksek) (HR = 0,66, 95% CI = 0,50-0,86, P = .0021, bu analiz için anlamlılık sınırını P = .0040 olarak geçti).

12 ve 24 aylık genel sağkalım oranları sırasıyla %89,4'e %74,7 ve %65,9'a %54,3 idi.

destiny breast02 calismasi tdm 1 sonrasi trastuzumab deruxtecan enhertu sonuclari

Yan Etkiler

Ciddi (grade ≥ 3) yan etkiler trastuzumab deruxtecan grubunda %53 iken, doktorların tercih ettiği tedavi grubunda %44 oranında görüldü. Trastuzumab deruxtecan grubunda en yaygın görülen yan etkiler arasında nötropeni (%11'e karşılık %2), anemi (%8'e karşılık %3), bulantı (%7'e karşılık %3), ishal (%3'e karşılık %7) ve palmar-plantar eritrodisestezi (%1'e karşılık %10) bulunmaktaydı.

İlaçla ilişkili interstisyel akciğer hastalığı (IAH) trastuzumab deruxtecan grubunda 42 hastada (%10, 2 hastada grade 5) görülürken, doktorların tercih ettiği tedavi grubunda sadece 1 hastada (<1%) görüldü. İlaçla ilişkili advers olaylar trastuzumab deruxtecan grubunda dört hastada (<1%) (IAH'den iki hastada, akut miyeloid lösemi ve pnömoni nedeniyle birer hastada) yaşam kaybına yol açarken, doktorların tercih ettiği tedavi grubunda hiçbir hastada tedaviye bağlı yaşam kaybı meydana gelmedi.

Özet

DESTINY-Breast02 çalışması, trastuzumab deruxtecanın HER2-pozitif metastatik meme kanseri hastalarında daha önce trastuzumumab emtansin tedavisi alabnlar için etkili ve güvenli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, trastuzumab deruxtecanın hastaların yaşam sürelerini önemli ölçüde uzattığını ve doktorların tercih ettiği diğer tedavilere göre daha üstün olduğunu kanıtlamaktadır.

Yan etkiler açısından, trastuzumab deruxtecan tedavisine bağlı ciddi yan etkilerin oranı, doktorların tercih ettiği tedavilere kıyasla biraz daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, trastuzumab deruxtecan ile ilişkili ilaçla ilişkili yaşam kayıpları oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Bu bulgular, trastuzumab deruxtecanın HER2-pozitif metastatik meme kanseri tedavisinde önemli bir seçenek olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte hali hazırda trastuzumab emtansin almamış metastatik HER2-pozitif meme kanseri olan hastalar için trastuzumab deruxtecan daha öncelikli bir tercihtir.

Bu sonuçlar, bu hastalar için tedavi seçeneklerini genişletmeye yardımcı olacak ve gelecekteki kanser tedavilerinde antikor-ilaç konjugatlarının potansiyel değerini vurgulamaktadır.