Moleküler Kanser Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre; yağ hücreleri kemoterapinin tedavi edici etkisini azaltabilir ve daha kötü tedavi sonuçlarına yol açabilir.

Daha önce yapılan araştırmalara göre obezitenin meme, kolon (kalın bağırsak), over (kadın yumurtalık) ve prostat kanserleri dahil farklı kanser türlerinde hastalık sürecini olumsuz etkilediği ortaya konmuştu. Fakat bu olumsuz etki şimdiye kadar fazla yağlanmanın kemoterapinin etkisini azaltmış olabileceğine bağlanmamıştı. Bu çalışma, aşırı yağlanmanın, kemoterapinin tümörlü dokuda daha hızlı yıkılmasına neden olabileceğini göstermektedir.

Araştırmacılar obezitenin antrasiklin grubu bir kemoterapi ilacı olan daunorubisinin farmakokinetiğini nasıl değiştirdiğini incelediler [farmakokinetik, bir ilacın vücut tarafından nasıl işlendiğini (emilim, dağılım, dönüşüm ve atılma) ifade eder].

Çalışma kapsamında lösemi (kan kanseri) hücreleri, yağ hücreleri bulunan bir ortamda çoğaltıldı ve daha sonra daunorubisin ile tedavi edilmeye çalışıldı. Aynı zamanda kanserli bireylerden yağ dokusu alınarak bu dokunun daunorubisini metabolize (değiştirme-dönüştürme) edip etmediği araştırıldı.

Çalışmanın Temel Bulguları Şunlardı

  • Yağ hücrelerinin (adipositler) varlığı lösemi hücrelerinde daunorubisin birikmesini önemli ölçüde azaltmıştır.
  • Yağ hücreleri kemoterapiyi absorbe edip (emip) lösemi mikro-ortamından uzaklaştırmıştır. Daunorubisin ile tedavi edilen lösemi hücreleri, yağ hücrelerinin olduğu örneklerde hayatta kalmış ve daha iyi çoğalmıştır.
  • Yağ hücreleri daunorubisin metabolize etmektedir. Yağ hücrelerindeki enzimler kemoterapi molekülünün yapısını değiştirir ve lösemi hücreleri için daha az toksik hale getirir.

Bu Çalışma Bize Ne İfade Ediyor?

  • İnsan yağ hücrelerinin kemoterapiyi metabolize edip inaktif hale getirebilmesi yeni ve ilginç bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.
  • Tümör mikroçevresinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Özellikle ileri evre hastalıkta, kanser hücreleri, etraflarında bulunan çok sayı ve çeşitteki hücre gözardı edilerek yeni tedaviler geliştirilemez. Kan kanserleri için örnek vermek gerekirse, kan dolaşımında sabit ve daha az bir mikroçevre var iken, kemik iliğinde oldukça kompleks bir mikroçevre vardır.
  • Yağ hücrelerinde bulunan enzimler, daha güçlü kemoterapi ilaçları tasarlayıp daha etkin tedaviler sunmak için klinisyenlere ve araştırmacılara yol gösterebilir.
  • Bu çalışma aynı zamanda fazla kilonun ve obezitenin, kanser sürecini nasıl olumsuz etkilediğine dair yeni bir fikir ortaya koymuştur.

İlgili Konu: