Pandemi ile Bir Anda Parlayan Telesağlık

COVID-19 Pandemisi'nden önce telesağlık (uzaktan sağlık), çok uzun yıllardır uygulanabilir olmasına rağmen adeta emekliyordu ve büyük ölçüde uzak bölgelerde yaşayan hastalara ayrılmış sınırlı kullanım alanına sahip bir sağlık hizmeti bileşeniydi. Pandeminin başlamasıyla birlikte bu durum bir gecede değişti, birçok kanser hastasının tıbbi takipleri için hastaneler ve doktorlar hibrit bir modele geçti.

Pandemi sırasında telesağlığın yararları ve zorlukları hakkında büyük miktarda veri üretildi ve artık telesağlık ve dijital tıbbın yüz yüze sağlık hizmetlerine gerçekten güvenli ve etkili bir alternatif sağlayıp sağlayamayacağını, ne zaman ve nasıl sunabileceğini değerlendirmek için mükemmel bir fırsata sahibiz.

Telesağlığın yasal bir zeminde işleyebilmesi için ülkemizde de hızlıca düzenlemeler yapıldı ve 10 Şubat 2022'de "Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği" yayınlandı. Bu yönetmeliğe kadar, bir hekim, hastasını bizzat muayene etmeden tıbbi kararlar alamaz ve/veya uzaktan reçete düzenleyemezdi. Günümüzde ise online muayene ile ikinci uzman görüşüne başvurmak giderek yaygınlaşmaktadır.

Telesağlığın Avantajları

Telesağlık ile online muayeneler ve dijital sağlık teknolojileri, hastalara ve ailelerine muazzam avantajlar sunar. Örneğin, coğrafi olarak dağınık akrabaların online muayenelere katılmasıyla, bilgi verme ve edinme çok daha kolay hale gelmiş durumda.

Dijital tıbba geçiş, hastalara elektronik sağlık kayıtlarına kolay erişim sağlayarak onları güçlendirdi. E-nabız gibi hasta portalları bir süredir yürürlükte olsa da, son yıllarda kullanımları önemli ölçüde arttı. Ayrıca, bu portalların işlevselliği, hastaların artık doktor notları, görüntüleme sonuçları ve patoloji bulguları dahil olmak üzere çok çeşitli klinik bilgilere erişebilmeleri ile muazzam bir şekilde genişledi.

Zor Haberi Uzaktan Vermenin Zorluğu

Bir hastanın sonuçlarına anında erişim sağlamak, açıkça son derece önemli ve güven vericidir. Ancak, bu durum potansiyel olarak üzücü/zor haberlerin en iyi nasıl iletileceği sorusunu gündeme getiriyor. Birçok hasta bu bilgiyi doktorlarından yüz yüze almayı tercih eder. Bu durumda hekim sonuçları ve sonraki adımları doğru bir şekilde anlatabilir ve hastaya destek sağlayabilir. Alternatif olarak hasta, doktorlarıyla görüşmeden önce sonuçları bağımsız olarak gözden geçirmek isteyebilir. Bununla birlikte, birçok onkolog, telesağlık uygulamaları aracılığıyla kötü haber alan hastaların, doktorlarıyla konuşmayı beklerken endişeli veya desteksiz hissedebileceklerinden endişe duymaktadır. Ayrıca hastaların internete yönelebileceği ve daha fazla sıkıntıya yol açan yanlış bilgiler elde edebileceği endişesi de var.

İlgili konu: Kanser hastalarına ne söylenmeli ve ne söylenmemeli?

Gerçek Zamanlı ve Daha İyi Hasta Takibi

Dijital tıbbın bir diğer avantajı da, konsültasyonlar arasında haftalarca beklemek yerine belirti ve şikayetlerin uzaktan ve gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak sağlamasıdır. Kanserli hastalar çok sayıda ve çeşitli belirti-şikayet yüküne sahiptir ve sıklıkla kronik hastalık belirtileri de vardır. Dijital hasta izleme araçlarının kullanımı, hastalar ve hekimleri arasındaki iletişimi iyileştirebilir ve ayrıca hekimlerin, hastalarının günlük olarak nasıl hissettiklerini ve fiziksel performanslarını daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Dijital izleme, doktorların, örneğin ilaçları durdurarak veya dozlarını ayarlayarak hastanın değişen ihtiyaçlarına proaktif olarak yanıt vermelerine de olanak tanır.

İlgili konu: Doktor-hasta arasındaki mesafenin, hasta tarafından bildirilen sonuçlarla kapatılması

Gerçek Anlamda Dijital Sağlığa Geçiş Başladı

Son yirmi yılda, dijital teknolojiler günlük yaşamlarımızı tanınmayacak kadar değiştirdi ve sağlık hizmetleri de bir istisna değil. Tecrübelerimize göre, çoğu hasta elektronik sağlık teknolojilerini kullanmaya kolayca adapte oldu, ancak bugün karşı karşıya olduğumuz zorluk, telesağlığı mevcut sağlık sistemlerimize nasıl entegre ettiğimizdir. Mükemmel dijital araçlar geliştirdik, ancak klinik iş gücünü bu teknolojiler tarafından üretilen gerçek zamanlı verilere yanıt verebilmeleri için uyarlamak için hala mücadele ediyoruz; daha fazla veri daha fazla ve akıllıca analizler gerektirir. Sağlık profesyonellerinin ayrıca telesağlık konsültasyonlarını nasıl geliştireceklerini öğrenmeleri gerekecektir. Beden dili başarılı bir danışma için hayati olabilir ve bunu sanal olarak tekrarlamak zor olabilir. Telesağlık danışmanlığı becerilerinin öğretilmesi, hem mevcut hem de gelecek nesil sağlık profesyonelleri için çok önemli olacaktır.