Metastatik (4. evre) berrak hücreli böbrek kanseri olan hastalarda böbreği çıkarmanın, genel sağkalımı iyileştirmediği, JAMA Network Open adlı dergide 16 Mayıs 2022'de yayımlanan ve yaklaşık 13 bin hastayı kapsayan bir araştırma ile gösterildi... Böbrek kanseri için yeni ve daha etkili sistemik tedavi seçenekleri mevcut.

Onkolojinin genel kurallarından biri olarak, bir kanser 4. evreye ulaştığında, yani diğer organ ve dokulara yayıldığında, artık ameliyattan fayda görmeyeceği bilinir. Bazı kanserlere özgü olarak, 4. evrede bile olsa ana tümörün ameliyatla çıkarılmasının faydalı olabileceğine dair kanıt gücü zayıf bilgiler vardır; böbrek kanseri de bunlardan biri idi. Yazımızın konusu olan çalışmada, ölçülemeyen değişkenlerden kaynaklanan yanlılığı düzeltmek için "araç değişken analizi" kullanıldı ve önceki gözlemsel veri kümelerinden elde edilen bulgularla çelişen sonuçlara ulaşıldı.

Ortanca yaşı 63, %68'i erkek ve %88'i beyaz olan 12.766 hastadan oluşan çalışmanın ileri analizi sonucu, böbreğin alınması ile genel sağkalım arasında bir ilişki göstermedi (HR, 0.92; %95 GA, 0.78-1.09).

Eski bilgilere karşılaştırıldığında ortaya çıkan bu tutarsızlık muhtemelen, ileri evre böbrek kanseri için tümör yükünü azaltıcı cerrahi olan "sitoredüktif nefrektomi" için uygunluğun, temel olarak ölçülmeyen veya gözlemsel veri setlerinde mevcut olmayan faktörler tarafından yönlendirildiği gerçeğini yansıtıyor.

Kötü riskli hastalığı olmayan metastatik berrak hücreli böbrek kanserli hastalar için on yıllardır standart tedaviye başlangıç yaklaşımı, sitoredüktif nefrektomi ameliyatı olmuştur. Tirozin kinaz baskılayıcı akıllı ilaçların erken dönemlerinde yürütülen birkaç büyük gözlemsel çalışma, sitoredüktif nefrektominin önemli genel sağkalım yararı sunmaya devam ettiğini göstermişti. Ancak bu çalışmalar, cerrahi için uygun hastaları seçim yanlılığını hesaba katmamıştı.

Bu yeni çalışma kapsamında araştırmacılar, 1 Ocak 2006'dan 31 Aralık 2016'ya kadar ABD'de teşhis edilen kanser vakalarının %70'inden fazlasını içeren Ulusal Kanser Veri Tabanından 12.766 berrak hücreli böbrek kanseri vakası belirlediler. Metastatik berrak hücreli böbrek kanserli hastalar için sitoredüktif nefrektominin genel sağkalım üzerindeki etkisini, seçim yanlılığı için geleneksel ayarlamalar tarafından oluşturulan sonuçlarla karşılaştırmak için enstrümantal (araç) değişken analizi kullanarak değerlendirdiler.

Enstrümantal değişkenler, gözlemsel çalışmalarda kafa karıştırıcı ve ölçüm hatasını kontrol etmek için kullanılır. Bu çalışmada, tedavi merkezine olan mesafenin artması önemli bir araç değişkendi (P < .001). Bir hastaneye olan mesafe arttıkça sitoredüktif nefrektomi uygulanan hasta oranı da artıyordu. Çünkü muhtemelen hastalar, hastaneleri daha az ziyaret etmek için, sık ziyaretler gerektiren sistemik tedaviler yerine, daha radikal bir tercih olarak cerrahi istediler.

Fakat çalışma, en güncel kanıtlarla tutarlı olarak, araçsal değişken analizinin, sitoredüktif nefrektominin metastatik berrak hücreli böbrek kanseri olan hastalarda genel sağkalımda iyileşme ile ilişkili olmadığını gösterdi.

2016 Sonrası

Bu çalışmanın, 2016 sonrası böbrek kanserinde onaylanan yeni ilaçların sağkalıma katkılarını ölçmediğini de akılda tutmak gerekir. Bu yeni tedaviler ile 10 yıl önceye kıyasla ileri evre böbrek kanserinde sağkalım oranlarını anlamlı şekilde iyileşmiştir ve bu durum, sistemik ilaçların birinci basamak tedavi olarak yerini pekiştirmiştir.

*