NOT: Nisan 2019'da Lilly and Company'nin bildirdiğine göre, evre III ANNOUNCE denemesindeki hayal kırıklığı yaratan bulgular nedeniyle, ileri yumuşak doku sarkomu olan hastaların tedavisi için antagonist olaratumab (Lartruvo) piyasadan çekildi. Aşağıda ise, bu ilacın 2016 yılında hızlandırılmış FDA onayı alma yazısı bulunmaktadır.

Sarkomlar, kas, yağ, tendon ve kan damarları gibi vücudun yumuşak dokularından gelişen nadir tümörlerdendir. Birçok alt tipi olan yumuşak doku sarkomlarının tedavi seçenekleri az ve tedavi sonuçları çoğunlukla arzu edildiği kadar yüz güldürücü değildir. Bu nedenle sarkomların tedavisi için yeni ve etkili ilaç arayışı uzun süredir yoğun bir şekilde devam etmektedir. 19 Ekim’de FDA onayı alan Olaratumab (Lartruvo) adlı ilaç, 40 yıl aradan sonra bu hastalığın ilk sıra (birinci basamak) tedavisinde onay alan ilk ilaç olarak dikkatimizi çekmiştir. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik.

Olaratumab, insan IgG1 yapısında bir monokal antikordur ve Platelet-Derived Growth Factor Receptor-alfa’yı (PDGFRα) hedef almak üzere tasarlanmış bir ilaçtır. Bu PDGFRα anormal ifadesi (overekspresyon), tümör hücrelerinin ve tümör çevresi dokunun üzerinde yoğun olarak saptanan ve tümör gelişimine aracılık ettiği gösterilen mekanizmalardan biridir.

olaratumab lartruvo yumuşak doku sarkomu tedavisinde 40 yıl aradan sonra ilk defa birinci basamak

Olaratumab, radyoterapi veya cerrahi ile tedavi edilemeyen yumuşak doku sarkomlarının (YDS) tedavisinde, doksorubisin adlı kemoterapi ile birlikte kullanım onayı almıştır.

Olaratumab’ın etkinliği, 25 farklı alt türden 133 YDS’li hastanın dahil edildiği Faz-3 ANNOUNCE çalışması ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın en belirgin sonucu şu olmuştur: doksorubisinle birlikte olaratumab uygulanan hasta grubunda ortanca sağkalım 26,5 ay iken, sadece doksorubisin uygulanan grupta bu süre 14,7 ay olarak bulunmuştur. Yani doksorubisine olaratumab eklenmesi sağkalımı 11,8 ay artırmıştır.

Tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğu bu hastalık grubunda yeni ve etkili bir ilacın başlangıç tedavisi için kullanım onayı alması oldukça umut vericidir. İlacın ülkemiz için kullanım onayı alması durumunda sitemizde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.