Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli dördüncü evre yani metastaz yapmış hastaların tedavisinde son 10 yılda hedefe yönelik çok sayıda ilaç geliştirildi. Özellikle adenokanser alt türünde hasta daha önce sigara içmemiş ise yarıdan fazlası akıllı ilaç tedavisine uygun bulunurken, sigara içen hastalarda da bu oran %20’ler düzeyine ulaştı. Uygun hastalara akıllı ilaçların etki edip etmeyeceğini belirleyen moleküler testleri yapmak son derece önemlidir ve her geçen gün yeni akıllı ilaçların kullanımına uygun hedefler keşfedilmektedir.

ESMO 2016 Kanser Kongresi’nde küçük hücreli dışı akciğer kanserinin bir türü olan adenokanserlerde RET fusion-pozitifliği saptanan hastalarda Lenvatinib isimli akıllı ilaç denenmiş ve oldukça başarılı bulunmuştur. Lenvatinib çoklu kinaz engelleyici bir yapıda olup hücre içi büyüme sinyallerini durduran ilaçtır.

Tüm adenokanserler içinde RET fusion-pozitifliği %1-2 oranında saptanmıştır. Bu oranlar ilk bakışta oldukça düşük ve önemsiz gibi gelebilir ancak bunun bir insan yaşamına karşılık geldiği düşünülürse son derece önemli olduğu fark edilir.

Lenvatinib 25 hastada kullanılmış ve bu hastaların %76’sında hastalık kontrol altına alınmıştır ve tedaviye bağlı önemli oranda yan etki gözlense de bu yan etkiler doz değişimi ile kontrol altına alınabilmiş yani yönetilebilmiştir. Bu çalışma sonuçları henüz klinik pratiğimizi değiştirmeye yetmemekle birlikte yeni bir ışığın kapımızda olduğunun habercisidir.