Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Sigara kullanan kişilerin 30 kat daha fazla akciğer kanseri yakalanma riskine sahip olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik inflamasyonun akciğer kanseri riskini artırdığı tespit edilmişti. Aralık 2016’da düzenlenen 17. Dünya Akciğer Kanseri Kongresi’nde sunulan bir çalışmada, Non-Steroid Anti İnflamatuvar İlaç (NSAİİ) olan İbuprofen'in sigara kullanan kişilerde akciğer kanserinden yaşam kaybı riskini azalttığı belirtilmiştir.

Araştırma kapsamında 10735 katılımcından sigara kullanımları, ibuprofen ya da diğer NSAİİ alımları ve yaşam tarzları hakkında bilgiler toplandı. Katılımcılar 18 yıl boyunca takip edildi. 2006 yılına kadar katılımcıların yaşam kayıpları incelendi.

Sonuçlara Göre;

  • 269 kişi akciğer kanserinden yaşam kaybına uğradı. Akciğer kanserinden yaşam kayıplarına uğrayanlar içerisinde sigara kullananların sayısı 252’ydi; yani akciğer kanserine yakalananların %93.6’sı sigara kullanıcı idi.
  • Araştırmacılar aynı zamanda sigara kullanan 5.882 katılımcıda NSAİİ’lerin etkisini araştırmışlardır.
  • Sigara kullanıp bırakmış veya hala kullanan kişilerde düzenli ibuprofen kullananların % 48 daha az akciğer kanserinden yaşam kaybı riskine sahip olduğu tespit edilmiştir.
  • Bununla birlikte NSAİİ grubundan bir ilaç olan aspirinini akciğer kanser kanserinden yaşam kaybı riskini azaltıcı etkisine dair bir ilişki bulunmamıştır.

Peki Bu Sonuçlar Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • Akciğer kanserinin en önemli önlenebilir nedeni tartışmasız sigara kullanımıdır. Akciğer kanserinden korunmak için en iyi yol sigarayı bırakmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaktır.
  • Düzenli ibuprofen kullanımının yüksek risk grubundaki sigara kullanan kişilerde kanserden koruyabileceğine dair önemli bir çalışmadır. Ancak ibuprofen kullanmadan önce ciddi sağlık risklerine yol açmamak için mutlaka doktorunuza danışın.