Yapay zekâ, kanser teşhisinde ve tedavisinde büyük umut vaat etmektedir. Eylül 2018’de Nature Medicine’da yayımlanan çalışmada, iki farklı tip akciğer kanserini [adenokarsinmo ve skuamöz (yassı) hücreli karsinom] % 97 başarıyla ayırt edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi. Bu program aynı zamanda akciğer kanseri ilişkili gen mutasyonlarını da tanımlayabiliyor.

Araştırmada, insan beynindeki sinir hücre bağlantılarını taklit eden yapay zekâ yaklaşımları kullanıldı (Google Inception adlı çok katmanlı yapay sinir ağları ile derin öğrenme). Araştırmacılar, Kanser Genom Projesi'nden alınan kanser doku resimleri ve gen analizlerini kullanarak programı eğittiler.

İlgili Konu:

  • Akciğer kanseri türleri (detaylı)
  • Geliştirilen program adenokarsinom ve skuamoz hücreli karsinomayı %97 başarıyla ayırt etmeyi başardı.
  • Akciğer kanseri ilişkili genler (EGFR, KRAS ve TP53) %86’ya varan doğrulukla kanser dokularında tanımlandı.

İlgili Konu:

Peki bu Çalışma Bize Neyi İfade Ediyor?

  • Patolog seviyesinde doğru teşhis yapabilen yapay zekâ programı geliştirildi. Bu program, kanser hücresinde daha önce keşfedilmemiş gen mutasyonlarını gösterebilme potansiyeli de gösteriyor.
  • İleri klinik çalışmalarla etkinliği gösterildikten sonra klinikte kullanıma sunulması düşünülmektedir.
  • Tüm tıp bilişimi ve teknoloji haberleri