Köpeklerin üstün yetenekleri, çoğunlukla adli tıpta burunları ile uyuşturucu bulmak için veya suçluları takip etmek için kullanılır. Bununla birlikte, akciğer kanserinin tek başına kokusunu saptamak için köpeklerin kullanımı, onkologlar ve hastalar için duyulmamış yeni bir olasılıktır.

Kanada Toronto'daki Akciğer Kanseri 19. Dünya Konferansı'nda sunulan bir İspanyol çalışmasından elde edilen bulgular, % 99 özgüllük ve % 97'lik bir duyarlılıkla/hassasiyetle malign pulmoner nodüllerin (akciğer kanseri) tanısı için eğitimli bir köpek kullanmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Guirao, hastalıkların, uçucu organik bileşiklerin (VOC) paternini değiştirdiğini ve kanserler de dahil olmak üzere herhangi bir hastalığı teşhis etmek için kullanılabileceğini açıklıyor ve şöyle ekliyor: "Nefes yoluyla kanserin saptanması yeni bir fikir değildir. Ancak, uçucu organik bileşik modellerinin analizi pahalı ve sofistike bir teknolojiye ihtiyaç duyuyor ve bu tekniklerin çözünürlük kapasitesi, biyosensörlerin sayısıyla sınırlıdır. Köpek kokusu duyusu şu anda mevcut olan en iyi teknolojiden daha yüksek bir biyosensör konsantrasyonuna sahiptir."

Daha önceki bir çalışmada, Dr. Guirao ve meslektaşları eğitimli bir köpeğin - bir Labrador retriever ve bir pitbull arasında bir melez - akciğer kanserinin herhangi bir aşamasını tespit edebildiğini göstermişti. Bu çalışmada, Blat adlı köpek, kanserli ve sağlıklı bireylerden alınan gaz örneklerinde akciğer kanserini %98 doğruluk ve %95 hassasiyetle tanıyabildi.

Araştırmacılara göre, akciğer kanseri dokusunun, şu an için sadece köpekler tarafından ayırt edilebilecek özel bir kokusu vardır ve Blat, çok küçük (3 cm'den bile daha küçük) akciğer tümörlerini tespit edebilmekte.

Blat eğitimli bir köpek ile akciğer kanserinde erken tanı çalışmasının detayları

Eğitimli Bir Köpek ile Akciğer Kanserinde Erken Tanı Çalışmasının Detayları

Prospektif (geleceğe dönük) olarak tasarlanan çalışma, erken aşama (25'i evre 1A) akciğer kanseri olan 30 hasta ve 18'i KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) olan 77 sağlıklı denekten alınan örneklerle yapıldı.

Nefes örnekleri özel bir kristal tüpün içine aktarıldı.

Blat, ödül bağımlı bir öğrenme yöntemiyle 4-5 ayda eğitildi. Blat ilk olarak ilgi kokusuna (yani akciğer kanserli bir hastanın verdiği nefes gazına) maruz kaldı, ardından onunla ödülün ilişkilendirmesini, ezberlemesini, onu tanımayı öğrenmesini sağlayan bir ödül aldı.

Köpek, 1: 4 oranında pulmoner nodüller olan ve olmayan örneklerle karşı karşıya kaldı. Akciğer kanseri numunesini barındıran tüpün fiziksel konumu da her seferinde değiştirildi. Köpek, uzman bir köpek antrenörü tarafından seçilip eğitildi ve eğitmene göre, neredeyse her köpek böyle bir amaçla eğitilebilir.

Blat, akciğer kanseri olan deneklerin 90 nefes örneği ve kontrol deneklerin 382 nefes örneği ile eğitildi.

Dr Guirao'ya göre "Bu sonuçlar, akciğer kanseri olan hastaların nefesinin belirgin bir kokuya sahip olduğunu kanıtlamaktadır (belirli bir uçucu organik bileşiklerin imzasının varlığına bağlı olarak). Buradaki zorluk, kokuları köpekler kadar iyi algılayan uygun teknolojiyi (örneğin e-burun ?) üretmektir."

Böyle bir yaklaşımın hasta yönetimini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Dr. Guirao, köpeklerin akciğer kanseri tarama programlarının geliştirilmesinde çok yararlı olabileceğini belirtti. "Yeni invaziv (girişimsel) olmayan akciğer kanseri teşhis yöntemlerinin geliştirilmesinde anahtar rol oynayan spesifik VOC'lerin saptanmasında köpeklerin yardımının zorunlu olacağını düşünüyoruz" dedi ve ekledi "Akciğer kanseri tarama programlarının geliştirilmesi zorunludur ve biz de VOC ve akciğer kanseri nefes solunumu tespitinin bilgisayarlı tomografi tarama önerileriyle birlikte kullanılabileceğini düşünüyoruz.”

Sonuç olarak, köpeklerin akciğer kanseri erken tanısında rol alacağını söylemek çok pratik olmasa da, köpeklerin bu konudaki becerisi, akciğer kanserinin erken tanısında kullanılabilecek yeni yollara kapı açmaktadır.