Akciğer kanseri erken tanısı için yapılan düşük doz radyasyonla çekilen akciğer bilgisayar tomografisi, uygun kişilerde ve doğru zamanda yapıldığında hayat kurtaran önemli bir tarama metodudur. Bu kanser taramasının kimlere hangi koşulda yapılması gerektiği konusunda tavsiye edilen bir kılavuz hazırlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde bu kılavuz yeni kanıtlar eşliğinde, fayda-zarar ve uygulanma durumları için yeniden güncellendi ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından açıklandı.

Akciğer kanserinde erken tanı amacıyla kanser tarama önerilerinin özeti şöyledir;

  1. Akciğer kanseri varlığını düşündüren herhangi bir yakınması olmayan (asemptomatik) kişiler; 55-77 yaş aralığında ve en az 30 yıl sigara içimi olanlar – son 15 yıldır sigarayı bırakmış olsa dahi – yılda bir kez düşük doz radyasyonlu akciğer tomografisi (BT) ile taranması,
  2. Yukarıdaki önerideki sigara içme ve yaş kriterlerini karşılamayan ancak akciğer kanseri geçirme / gelişme riski yüksek olduğu düşünülen, eskiden sigara içmiş ve halen sigara içen asemptomatik kişilere yıllık düşük doz BT ile tarama yapılmaması,
  3. Sigarayı 30 yıldan az içmiş veya 55 yaşından daha genç veya 77 yaşından daha yaşlı veya 15 yıldan daha uzun süredir sigara içmeyen ve akciğer kanseri gelişme riski yüksek olmayan kişilere düşük doz akciğer BT yapılmaması,
  4. Mevcut ciddi hastalıkları olan ve erken evre akciğer kanseri için tedavi uygulanma ihtimali düşük olan veya uzun yaşam beklentisi sınırlı olan kişilere düşük doz BT taramasının yapılmaması önerilmektedir.

Kansere bağlı ölümlerin azalması için erken tanı tarama testlerinin yapılması önemlidir. Ancak riski yüksek olan kişilerde yapılmış olan düşük doz akciğer BT sonuçlarının olumlu çıkması da mevcut riskinizi azaldığı anlamına gelmemektedir. Sigara ve diğer tütün maddelerini kullanmamak, pasif içici olmamak, radon gazına ve asbest gibi diğer kimyasallara maruz kalmamak gibi akciğer kanseri riskini artıran tüm faktörlerden uzaklaşmanın kanserle mücadelede çok daha önemli olduğu hatırlanmalıdır.

akciğer kanseri taraması infografik erken tanı 2017

İlgili Konu

Sigarayı nasıl bırakabilirim?