Malign Mezotelyoma isimli kanser nedir ve hangi organımızda görülür?

Akciğerlerimiz plevra olarak adlandırılan iki bölümden oluşan bir zar ile kaplıdır. Plevra akciğeri koruyan bir tampon görevi görür. Plevranın iç yaprağı direkt akciğere yapışan visseral plevra olarak adlandırılırken dış katmanı parietal plevra olarak adlandırılır. Plevra yani akciğer zarı mezotel ve destekleyici dokulardan oluşur. Visseral ve pariyatal plevranın arasında az miktarda sıvı vardır ve bu sıvı mezotel hücreleri tarafından yapılır. Akciğerin plevra zarının yapısına benzer dokular vücudun başka bölgelerinde de bulunur. Bunlar karın çevresinde periton, kalp çevresinde perikard olarak adlandırılır. Malign mezotelyoma bu zarlardan köken alan kanserin adıdır. Malign Mezotelyoma hastalarının %80’nini plevral zar kaynaklı malign mezotelyoma oluşturur.

Malign Mezotelyoma’nın nedeni nedir?

Malign Mezotelyoma’nın en önemli sebebi asbestos maruziyetidir. Daha nadiren genetik sebepler ve Simian 40 isimli bir virus oluşturmaktadır.

Asbest, tabiatta doğal olarak bulunan, lifsi yapıda olan bir grup minerale verilen ortak isimdir. Yeryüzünün toprak örtüsünde doğal olarak bulunur. Bu toprak, ısı ve su yalıtım özellikleri nedeniyle kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca yirminci yüzyılın en çok kullanılan endüstriyel ara maddesi olmuştur. Solunum yoluyla vücuda yerleşir. 1970’li yıllarda bildirilen vaka serileri sonrası asbest ile Malign Mezotelyoma arasındaki ilişki ortaya konmuş ve endüstrideki kullanımından vazgeçilmiştir.

Nadir görülen bir kanser türü olan Malign Mezotelyoma, mesleki asbest temasının olduğu ülkelerde erkeklerde daha sıkken, ülkemiz gibi çevresel asbest teması durumunda kadın ve erkeklerde görülme oranı birbirine eşittir. Mesleki asbest temasına bağlı Malign Mezotelyoma 50’li yaşlardan sonra görülür. Asbest teması ile Malign Mezotelyoma arasındaki süre 20-40 yıl civarındadır. Uzun süreli gelişim ve dönüşüm neticesinde bu hastalığın ortaya çıkması nedeniyle, hastalık bulgu verdiğinde çoğunlukla ileri evrede yani ameliyat edilemez aşamadadır. Malign Mezotelyoma, akciğer zarları arasında sıvının miktarında artış (plevral efüzyon), zarın kalınlaşması ve solunumla ilgili birtakım şikayetler ya da başka amaçla çekilen akciğer filminde tesadüfle ortaya çıkabilir. Çoğunlukla şikayetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte tanı konulması dolayısı ile tanıda geç kalınma eğilimi fazladır.

Malign Mezotelyoma için immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi çalışmaları umut oldu

Malign Mezotelyoma eğer erken evrede yakalanamazsa, yani ameliyat sınırını aşmışsa, bu hastalara yapılacak tedaviler ile hastalığı tamamen yok etme yerine hastalığın kontrol altına alınarak yaşam süresinin uzatılması hedeflenir. Son 30 yıla baktığımızda, İlerlemiş evre Malign Mezotelyoma tedavisinde klasik kemoterapi ilaçlarına sadece iki yeni kemoterapi ilacı ilave olmuştur. Bunlardan birisi 2000’lerden önce Gemsitabin, diğeri ise 2000’li yıllardan sonra da Pemetreksed adlı ilaçtır. Günümüzde bu iki yeni ilaca klasik kemoterapi ilacı olarak bilinen ve çok sayıda kanser türünde kullanılan Sisplatin isimli ilaç kombine edilerek kullanılır.

Son dönemde hedefe yönelik ilaçlardan Bevasizumab adlı akıllı ilacın yukarıda tanımladığımız kemoterapi ilaçlarına eklenmesinin Malign Mezotelyomalı hastalarda tedavi başarısına katkı sağladığı ortaya konsa da sonuçlar bilim camiasını yeterince tatmin edememiştir. Yeni arayışların devam ettiği bu kanserde ilgili iki ümit veren çalışma sonucu ASCO 2017 onkoloji kongresinde sunuldu.

Mezotelyoma tedavisinde immünoterapi

Yeni nesil immünoterapi ilaçları savunma hücrelerimizin (T hücresi) kansere karşı körlüğünü ortadan kaldırarak, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı aktifleştirir. Günümüzde immünoterapi ilaçları pek çok kanser tipinde etkinliğini kanıtlanmış ve pratikte kullanıma girmiştir.

ASCO 2017’de Malign Mezotelyoma ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar bizlere ne öğretti?

İlk çalışma

Bu araştırma ileri evre Malign Mezotelyoma’lı, daha önce kemoterapi almış, yani tedavi başarısı son derece azalmış hastalarda uygulandı. Malign Mezotelyoma’lı hastalarda immün sistemin aktifleşmesini farklı yollarla sağlayan iki ilacın tek başına kullanımı ve birlikte kullanımının etkinliği bu çalışmada karşılaştırıldı. Faz II olarak adlandırılan bu çalışmada daha önceden kemoterapi almış 125 Malign Mezotelyoma’lı hasta alındı. Hastaların bir kısmı sadece Nivolumab adlı immünoterapi ilacı alırken diğer hasta grubuna Nivolumab ve İpilimumab adlı ikili immünoterapi ilacı birlike verildi.

Malign Mezotelyoma’lı hastalarda hastalığın kontrol altına alınma oranı (cevap veren ya da stabil hastalığı olan hastaların oranı) Nivolumab alan hastalarda (Opdivo) % 44, Nivolumab ile birlikte İpilimumab alan Malign Mezotelyoma’lı hastalarda (Yervoy) % 50 oranında bulundu. Tümörlerinde anlamlı düzeyde küçülme oranı ikili tedavi alan grupta %10 daha fazla bulundu. Ortanca genel yaşam süresi Nivolumab alan hastalarda 10 ay iken ikili tedavi alan hastalarda hastalar yaşamaya devam ettiği için hesaplanamadı. Elde edilen bu veriler ileri evre daha önce çoklu tedavi almış ve yönetimi son derece güç Malign Mezotelyoma’lı hastalarımız için bizleri son derece ümitlendirdi.

Ciddi yan etkiler ipilimumab ve nivolumab’ı birlikte kullanan Malign Mezotelyoma’lı hastalarda daha sık olmakla birlikte kontrol altına alınabilmiştir.

Bu ilaçların etkin sonuçlarından dolayı devam eden yeni tanı alan Malign Mezotelyoma’lı hastalardaki etkinliğini değerlendiren çalışmaların sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bizler sizin için bu çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz.

İkinci çalışma

Nintedanib isimli ilacın ileri evre Malign Mezotelyoma’lı hastalarda kullanılan kemoterapinin yanına eklemesinin katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendiren bir Faz II çalışma.

Nintedanib tümörü besleyen damarları bozarak etki eden akıllı yani hedefe yönelik bir ilaçtır. Çalışmaya ileri evre Malign Mezotelyoma tanısı yeni konmuş ve tedavi almamış 87 hasta dahil edilmiş. Bu hastalara Malign Mezotelyoma’nın bilinen ve sıklıkla uygulanan Pemetrekset ve Sisplatin adlı ikili kemoterapisinin yanına Nintedanib ilave edilmiş. Nintedanib ilave edilen Malign Mezotelyoma’lı hastalarda 10 aylık bir hastalığın kontrol altına alınma süresi elde edildiği gözlenmiş. Genel yaşam süresine ise sadece kemoterapi alan Malign Mezotelyoma’lı hastalardan üstün olarak 5 aydan fazla katkı sağladı. Nintedanib alan Malign Mezotelyoma’lı hastalarda en sık yan etki infeksiyon, kan hücre sayısında düşme (nötropeni) gözlemlenmekle birlikte tedaviyi bırakacak bir duruma yol açmadığı gözlenmiş.

Bu çalışma ilk defa tedaviye başlanan ameliyat edilemeyen Malign Mezotelyoma hastalarında yeni bir tedavi hedefi olarak yerini alacağını düşünüyoruz. Bu umut vadedici sonuçlarla birlikte devam eden Faz III çalışmasının sonuçlarını sizler için takip ediyor olacağız.

Bu çalışmalarla ilgili dünya ne diyor

Houston’daki MD Andersen Kanser Merkezi’nde tıbbi onkolog olan Anne Tsao ASCO 2017’de yaptığı konuşmada, “İmmün kontrol noktası inhibitörleri (immünoterapiler), muhtelemelen plevral kötü huylu Malign Mezotelyoma tedavisinde rutin pratikte uyguladığımız tedavi yaklaşımımızı değiştirecek, damarlanmayı engelleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilecek” demiştir.

Kısacası tedavisi zor olduğu herkesçe bilinen, şu an onaylanmış yalnız bir “ilk basamak tedavi”si olan, tekrarladığı ya da ilerlediği durumda da hemen hemen hiç tedavi seçeneği olmayan Malign Mezotelyoma için yeni bir tedavi seçeneğine “hoş geldin” denmektedir.

MD Anderson Hastanesinde çalışan bir diğer tıbbi onkolog Dr. John Heymach’a göre, “Malign Mezotelyoma hastalarının tedavisinde tedavi yanıt süresi ve fayda açısından kısıtlı tek bir seçenek olması gerçekten sinir bozucuydu.”Malign Mezotelyoma çalışmalarında elde edilen sonuçların yeni tedavi seçeneği olarak daha açık bir yol sağladığını da eklemiştir. “Bu çalışma sonuçları Malign Mezotelyoma’da immünoterapi ilaçlarının kullanımının desteklenmesi için yeterli olabilir. Ancak Nivolumab’ın tek ya da İpilimumab’la birlikte kombine kullanımlarından hangisinin daha iyi olduğunu söylemek için henüz çok erken.”

New York Roswell Park Kanser Enstitüsü’nden Dr. Hongbin Chen “Malign Mezotelyoma’lı hastalarda yapılan immünoterapi çalışması ve elde edilen sonuçlar ümit vericidir ve yeni çalışmalara zemin hazırlayacağını düşünüyorum” demiştir.

Oncotrust ekibi olarak bu iki çalışma sonuçlarını da oldukça ümit verici buluyoruz. Unutulmamalıdır ki ASCO 2017’de sunulan çalışmalar henüz özet verilerdir. Bu çalışmaların tam metin yayınlarını beklemeli ve FDA’nin bu ilaçların kullanımına onay verip vermeyeceğini gözlemeliyiz.