ESMO 2017’de sunulan, metastatik evrede kemoterapisiz hedeflenmiş tedavi başarısını ortaya koyan MONARCH-3 çalışmasından sonra, erken evre hormon pozitif, Her2 reseptörü negatif meme kanserli hastalarda hedeflenmiş tedavinin etkinliğini araştıran LORELEI çalışması dikkatleri üstüne çekti.

Meme Kanserinde Hormon Tedavisine Direnç İçin Çözüm Yolda

Hücre büyüme siyal yollarından birinde rol alan fosfotidil inositol 3 kinaz (PI3P) isimli protein, hücre dışından gelen uyarıların iletilmesinde önemli rol oynar. Aynı zamanda hücre dışından gelen uyarılar sonrası aktifleşen Akt/mTOR adını verdiğimiz yolun da ana merkezini oluşturur. Hormon reseptörü var olan hastaların %30-40 oranında bu proteini kodlayan gende mutasyon meydana gelebilmektedir. PI3P’ün değişikliğe uğraması hormonal tedavilere direnç gelişiminde de en sık karşılaşılan genetik değişikliktir. Direkt bu yola karşı geliştirilmiş ilk ajandır taselisib. Erken evre meme kanserinde direkt bu yolu baskılayan ilaçlardan biri olan taselisibin, hormon baskılayıcı ilaçlarımızdan letrozolle birlikte kullanımının faydası değerlendirildiği klinik çalışma Avrupa Kanser Kongresi’nde sunuldu.

İlginizi Çekebilir:

LORELEI çalışmasına 22 ülkeden 85 merkez ve toplam 334 hasta alındı. Erken evre (evre 1-3) menopoz döneminde olan hormon pozitif, Her2 reseptörü negatif hastalar alındı. Bu hastalarda PI3P yolunda genetik değişiklik varlığına bakıldı.

Bu hastalardan ikili tedavi alan PI3P mutasyonu taşıyan hastalarda tedaviden fayda görme oranı %56 iken tek hormon baskılayıcı tedavi alan hastalarda %39 olarak saptandı. PI3P geninde mutasyon içermeyen hasta gubunda da ikili tedavinin ek olarak %11’lik katkı sağladığı gözlendi.

Hormon baskılayıcı tedavilerde tedavi cevabı daha yavaştır. Operasyon öncesi verilen hormon baskılayıcı tedavilerde ortalama cevap süre 4-6 ay arasındadır. Hormon baskılayıcı letrozolün yanına hedeflenmiş ajan taselisibin eklenmesiyle ortalama cevap süresi 4 ay olarak belirlenmiş.

Taselisib eklenmesine bağlı sıklıkla karşılaşılan problemler ishal, bulantı, döküntü, şeker yüksekliği görülürken yan etkilerin yönetilebilir olması tedaviyi kolaylaştırmış. Bu çalışma erken evre hormon reseptörü (+), HER2 (-) hastalarda hedeflenmiş ilaç taselisib ile hormon baskılaycı tedavinin kullanıldığı ilk çalışmadır. Yüz güldürücü sonuçlarıyla artık onkolojinin genel bir tedaviden çok kişiye özel bir tedaviye doğru hızla yol aldığının göstergesidir.

Bu çalışmanın yayınlanacak olan ayrıntılı çalışma sonuçlarını sizin için takip etmeye devam edeceğiz.