Fulvestrant (piyasa adı ile Faslodex), metastatik hormon pozitif meme kanseri tedavisinde kalçadan iğne şeklinde kullanılan bir tedavidir.

Fulvestrant nasıl etki eder?

Fulvestrant, östrojen hormonunun meme kanseri hücrelerindeki reseptörlere bağlanmasını engellemek için oluşturulmuştur. Östrojen reseptörü pozitif (ER +) meme kanserine sahip hastalarda östrojen hormonu bu reseptörlere bağlanır ve meme kanseri hücrelerine büyüme ve bölünme uyarısı (sinyalini) verir. Fulvestrant bu sinyali engeller ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini, çoğalmasını baskılar.

Hangi durumlarda Fulvestrant kullanılır?

Fulvestrant meme kanserinin ilerlemesini ve yayılmasını (progresyonunu) yavaşlatmak ve hastalığa bağlı şikayetleri azaltmak için verilir.

Bölgesel olarak ilerlemiş veya diğer organlara metastaz yapmış, hormon pozitif meme kanserine sahip ve daha önce uygulanan hormonal tedaviler altında kanseri kötüye giden, menapoza girmiş hastalara uygulanır.

Uygulama şekli ve dozu

Fulvestrant 500 mg (bir kutunun içinde her biri 250 mg olan iki iğne) kas içine, kalçadan enjekte edilerek kullanılır. Böyle ilaç uygulamalarına kas içi yani intramüsküler (İ.M.) ilaç uygulaması denir. Kullanılmaya ilk başladığında 1. gün, 14. gün ve 28. gün kullanımından sonra 28 günde bir tekrarlanarak kullanılmaya devam edilir.

Fulvestrant genelde hastalara günübirlik ayaktan tedavi ünitelerinde uygulanır. Fulvestrant kullanımına genelde hastanın takipleri sırasında çekilen filmlerde (tomografi, PET-BT, usg gibi) hastalığın ilerlediği, yani tedavinin etkisiz kaldığı zamana kadar devam edilir.

Yan etkiler

Çoklu ilaç rejimlerinde, her ilacın kendine özgü yan etkisi vardır. İki ilacın birlikte verilmesiyle ortaya çıkabilecek yan etkiler, yapılan klinik araştırmaların sonuçlarına göre tahmin edilmiştir. Yan etkilerin görülme sıklığı bazen belli bir aralıkta olabilir (örneğin sıcak basmaları % 8-13 gibi). Bunun sebebi yapılan klinik çalışmalardan elde edilen sonuçların farklı olmasıdır.

Klinik araştırmalarda fulvestrant ile ilgili en sık görülen yan etkiler aşağıdaki gibidir:

 • Kemik ağrısı (14%) 
 • Bulantı (11%) 
 • Eklem ağrısı (10-19%)
 • Kabızlık (10%)
 • Kusma (9%)
 • Nefes darlığı (9%)
 • Sıcak basması (8-13%) 
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı / alerji (6-14%)
 • Terleme (4%)
 • İdrar yolu enfeksiyonu (2-4%)
 • Kilo kaybı (1%)

Klinik çalışmalarda ortalama olarak hastaların% 2 - 3'ü, kabul edilemez yan etkiler nedeniyle fulvestrantdan vazgeçmiştir.

Takip

Ne sıklıkla takip gereklidir?

Metastatik hastalarda kan testlerinin ayda bir kontrol edilmesini öneririz. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram) ve kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya).

Görüntüleme (radyolojik inceleme) ne kadar sıklıkla gereklidir?

Diğer 4. evre kanserlerde olduğu gibi görüntüleme tedaviye başlamadan önce ve tedavi sürecinde onkoloğunuzun önerdiği aralıklarda yapılmalıdır (genelde 2 ya da 3 ayda bir). Görüntüleme yöntemleri kemik taraması, manyetik rezonans görüntüleme (eMaR), bilgisayarlı tomografidir (BT) veya PET-tomografidir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz planladığı şekilde fulvestrant kullanımına devam edebilir, doz ayarlaması yapabilir veya tedaviyi değiştirebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

 • Bir seferde intramüsküler (I.M.) enjeksiyonla sadece belli miktarda sıvı verilebilir. Bu nedenle toplam dozda fulvestrant aynı gün içerisinde iki ayrı enjeksiyon olarak verilmelidir. Her bir enjeksiyon 1-2 dakika sürecek şekilde yavaş yavaş, her kalça için birer kez yapılmalıdır. 
 • Onkoloji eczacınız ilaçlarınız birbiriyle etkileşimi olup olmadığını kontrol etmelidir.

Bireysel ilaç etiketi bilgileri

fulvestrant faslodex etki mekanizması

Fulvestrant (Faslodex)

 • Etki mekanizması: Fulvestrant, yeni nesil bir östrojen reseptör engelleyici (antagonist) ilaçtır. 2002 yılında FDA onayı almıştır. Östrojen hormonunun kendi reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek hücre içine büyüme ve çoğalma sinyalinin gönderilmesini engellemenin yanı sıra, hücre yüzeyinde bulunan östrojen ve progesteron reseptörlerinin sayısını azalttığı da klinik çalışmalarla gösterilmiştir.
 • Fulvestrant kas içi (İM) bir enjeksiyondur.
 • Karaciğer fonksiyonlarına göre doz ayarlaması gerekebilir.
 • Sadece menopoza girmiş kadınlara uygulanmalıdır.

Genel Fulvestrant (Faslodex) yan etkileri

 • Bildirilen en yaygın yan etkilerden biri sıcak / ateş basmalarıdır. Sıcak basmalarını en aza indirmek ve tedavi yöntemleri için doktorunuzla konuşun. Doktorunuzla veya eczacınızla konuşmadan herhangi bir ilaç, şifalı otlar veya doğal takviyeleri kullanmayınız.
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Baş ağrısı
 • Kemik ve eklem ağrısı
 • Güç kaybı
 • Bulantı/Kusma
 • Kabızlık veya ishal 
 • Halsizlik 
 • Hızlı nefes alma