Akciğer kanseri, Dünya genelinde en sık görülen ve en çok yaşam kaybına neden olan kanser türü olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte akciğer kanserinin tedavisinde 2010 yılı sonrası gözle görülür gelişmeler oldu. Bu heyecan veren gelişmelerin en dikkat çekeni 4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde immünoterapilerin ilk tedavi seçeneği olarak etkili bulunmasıydı. Bu yazımızda Ekim 2017’de Japonya’da düzenlenen 18. Dünya Akciğer Kanseri Kongresi’nde sunulan akciğer kanseri tedavisindeki yenilikleri sizler için özetledik.

PD-L1, bir hücre zarı proteini olup bazı bağışıklık sistemi hücrelerimizde ve bazı kanser hücrelerinde üretilir. PD-L1’ı yüzeyinde taşıyan hücreler bağışıklık sistemine dost gözükür ve PD-L1’ı hücre zarında yoğun bir şekilde barındıran tümörlere PD-L1 pozitif denir. PD-L1'i daha yoğun bulunduran tümörlerin yeni nesil immünoterapiler olan, immün kontrol noktası baskılayıcılarına daha iyi yanıt verdikleri bilinmektedir.

  • 4. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserine sahip bir kişinin tümöründeki kanser hücrelerinin %50’sinden fazlası PD-L1 yönünden pozitif ise, birinci basamak tedavi olarak immünoterapi ilacı pembrolizumab tek başına önerilmektedir. Eğer kanser hücrelerinin %1-49’u PD-L1 yönünden pozitif ise pembrolizumab kemoterapi ile birlikte önerilmektdir.
  • Eğer hasta küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin adenokanser alt türüne sahip ise ilk araştırılması gereken moleküler hedefler EGFR, ALK, ROS1 ve BRAF genetik değişimleridir. Akciğer adenokarsinomu için hedeflenebilir bir genetik mutasyonun tespit edilme ihtimali günümüzde %30’lar civarındandır (EGFR %16, ALK %4, BRAF %7, ROS1 %2). Hiç sigara içmemiş hastalarda hedeflenebilir genetik mutasyon bulunma ihtimali daha fazladır.
  • PD-L1 yönünden pozitif olmayan veya hedeflenebilir herhangi bir genetik değişim saptanmayan 4. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalara, genel durumları dikkate alınarak platin bazlı ikili kemoterapi uygulanması önerilir.
  • Kanseri daha erken evrelerde (1-3. evre) olan hastalar için, yine hastanın genel durumuna bağlı olarak, akciğer kanseri ameliyatı (lobektomi), kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonları hala tavsiye edilen standart tedavilerdir.
  • Gelecekte, immünoterapi kombinasyonlarının ve hedefe yönelik akıllı ilaç kombinasyonlarının, ameliyat edilemez 3. evre akciğer kanserlerinde kemoterapi/radyoterapi sırasında, öncesinde veya sonrasında uygulanması tedavi başarısını artıracak yaklaşımlar olmaya adaydır.
  • 3. evre akciğer kanseri tedavisinde immünoterapi Durvalumab başarısı
  • Akciğer kanseri tedavisinde son yıllardaki gelişmelere ek olarak immünoterapiler ve moleküler hedeflere yönelik tedavilerin erken evre hastalıkta tümörün ameliyat öncesi küçültülmesi (neoadjuvan tedavi) amacıyla kullanılması da gündemdedir.
  • Yoğun sigara içicisi olduğu için akciğer kanseri riski yüksek bireyler için erken tanı amacıyla, düşük doz tomografi ile akciğer kanseri taraması da giderek daha fazla ülkede rutin kanser taramalarının bir parçası haline gelmeye başlamıştır.