Ana tedaviden önce, tümörü küçültmek için verilen tedavidir. Küçültücü kanser tedavisi olarak ifade edilir. Burada hedef ana tedavi çoğunlukla cerrahidir; yani tümör küçültülerek ameliyat edilmeye uygun hale getirilmeye çalışılır. Neoadjuvan tedaviye örnek olarak kemoterapi, radyoterapi, ve hormon tedavisi verilebilir.

Neoadjuvan kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek, büyümelerini durdurmak veya şikayetleri hafifletmek için ilaçlar kullanılmasıdır. Neoadjuvan kemoterapide ilaç tedavisi, tümörün ameliyatla çıkarılmasından önce yapılır. Ameliyat sonrası kanserin tekrarlama ihtimalini azaltıcı koruyucu uygulama olan adjuvan kemoterapinin tersi gibi düşünülebilir. Neoadjuvan tedavi tümör kütlesini küçülterek ameliyat etmeye olanak sağlamasının yanında, kanserli dokunun normal dokudan daha kolay ayırt edilmesini de sağlar. Bununla birlikte sadece ameliyatı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ameliyat sonrası iyileşmeyi geliştirebilir ve uzun dönemde kanserin tekrarlama ihtimalini azaltabilir.

Özellikle yüksek metastaz potansiyeline sahip ve bölgesel olarak yayılmış tümörlerde, neoadjuvan kemoterapi, hem ana tümörü hem de gözle görülmeyen metastazları (mikrometastaz) tedavi etme olanağı sunar.

Neoadjuvan kemoterapi genellikle bölgesel olarak ilerlemiş (lokal ileri) meme, kolon ve rektum ve akciğer kanseri için 1-4 kür (seans) şeklinde verilir.

İndüksiyon kemoterapi

İndüksiyon kemoterapisi neoadjuvan kemoterapiyle bazen aynı gibi düşünülür, fakat bazı farkları vardır. Kemoterapi, amaçlanan tek / ana tedavi ise, buna indüksiyon kemoterapisi denir. Neoadjuvan sözcüğü ancak sonradan ameliyat gibi farklı bir yöntemle tedavi edildiğinde geçerlidir.