15 – 18 Ekim 2017 tarihlerinde Japonya’da düzenlenen 18. Dünya Akciğer Kanseri Kongre’sinde yayımlanan bir çalışmaya göre, küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisine, akademik perspektifle hasta gören bir merkezde başlamak hastaların genel yaşam süresini uzatabilir.

Ulusal Kanser Veribankası'ndan alınan 1.150.722 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastanın kayıtlarına dayanılarak bu çalışma yapıldı. Hastalar, başlangıç tedavisine akademik perspektifte hasta gören merkezde başlayanlar (%31.5) ve akademik olmayan merkezde başlayanlar (%68.5) olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Çalışmada İki Önemli Sonuç Çıktı:

1) 2004 ile 2009 yılları arasında tanı alan hastalarda ortanca genel sağkalım süresi 12.4 ay iken, 2010 ile 2013 yılları arasında tanı alanların 14.8 aydı.

2) Akademik perfpektifte hasta gören merkezlerde tedaviye başlayan hastaların ölüm riski daha düşüktü; 4 yıllık genel sağkalım oranları akademik merkezlerde %25 iken, akademik olmayanlarda %19 bulundu.

Sonuç olarak, bu 1 buçuk milyon hastayı kapsayan büyük çalışma göstermektedir ki, kanser tanı ve tedavilerindeki gelişmeler ve tedaviyi planlayan merkezin tecrübesi, direk olarak hastaların yaşam sürelerini etkileyen iki faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.