Bu çalışma ikinci görüş arayışına giren ve tamamlayıcı ve alternatif tıptan faydalanma eğiliminde olan jinekolojik yani kadınlara özgü kanserlere sahip hastalar arasında yapılmıştır.

5 ana tip kanser bir kadının üreme organlarını etkileyebilir: rahim ağzı (serviks), yumurtalık (over), rahim (uterus), vajinal ve vulval kanserler. Bu kanserler bir grup olarak değerlendirilir ve jinekolojik kanserler olarak adlandırılır.

Yapılan çalışmada jinekolojik kansere sahip olan 191 hasta 1 yıl boyunca takibe alınmıştır. Bu hastaların 80’i (41.9%) kanser tanısı aldıktan sonra sağlık hizmetleri uzmanlarından ikinci görüş alırken, 89’unun (46.6%) tamamlayıcı ve alternatif tıptan faydalandığı görülmüştür. Yapılan araştırmada, ikinci görüş alma ve tamamlayıcı ve alternatif tıptan faydalanma eğiliminin ağırlıklı olarak ileri evre kanseri olan, radyoterapi ile tedavi gören ve yüksek öğrenim seviyesindeki jinekolojik kanser hastalarında görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca sağlık hizmetleri uzmanlarından ikinci görüş alma arayışında olan hastaların, tamamlayıcı ve alternatif tıp ürünlerinden daha çok faydalandıkları gözlenmiştir. Hastaların %80’i bu tür tamamlayıcı ürünleri kullandıklarını hekimlerine söylememiştir.

Yapılan araştırma, jinekolojik kanser hastalarında uzmanlardan ikinci görüş alma arayışına sık rastlandığını ve bu hastaların aynı zamanda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları konusunda bir arayış içinde olduklarını düşündürmektedir.

Bu çalışma, ikinci görüş arayışı ile alternatif tıp eğilimi arasında bir bağlantı olduğunu vurguluyor gibi görünse de, kanaatimizce durum farklıdır. En iyi tedavi arayışı içinde olan kanserli hasta veya hasta yakınları ikinci görüş ile tatmin olmadıkça, yapılan çalışmada görüldüğü gibi, ciddi oranda bu ikinci görüş isteği alternatif tıp arayışına kayabilmektedir.

Kanserli hasta ve ailelerinin, buluşacakları doğru ikinci görüş kaynakları ne kadar sınırlı ise, ticari amaçla iş yapan alternatif tıp uygulayıcıları ile karşı karşıya kalmaları ihtimalleri o kadar artacaktır. Bu da tedavi şanslarını azaltacak ve yaşamlarını yitirme ihtimali ile karşı karşıya bırakacaktır.