Fazla kilo ve obezitenin genel olarak kanser riskini artırdığı artık şüphesiz bir şekilde biliniyor. Ancak bu yeni araştırma ile fazla kilolara dair daha özel bir konuya parmak basıldı. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği’nin, Obezite ve Kanser Konferansı’nda yayımlanan bir araştırmaya göre, menopoz dönemi sorası kadınlarda vücuttaki yağ seviyesi, vücut kitle indeksinden (VKİ) bağımsız bir şekilde meme kanseri riskini artırmakta. Menopoz öncesi dönemde östrojenin ana kaynağı överler (yumurtalık) ike, menopoz sonrası dönemde yağ dokudur. Ağırlık ile boy arasındaki oranı ifade eden vücut/beden kitle indeksi (VKİ), fazla kiloyu ölçmek için en yaygın kullanılan yöntem olmakla birlikte, kas, kemik ve yağ dokuyu ayrı ayrı ölçemediği için tüm vücuttaki yağ düzeylerini belirlemek için kesin bir yol değildir. Çift enerjili X-ışını absorpsiyometre [dual energy X-ray absorptiometry (DEXA)] teknolojisi, yağı özel olarak ölçebilen ve toplam vücut yağ seviyelerinin daha doğru bir değerlendirilmesini sağlayabilen bir teknolojidir. Çalışma kapsamında yaşları 50 – 79 arasında değişen 3460 kadının veriler analiz edildi. Bu kişilerin beden kitle indeksi normal sınırlardaydı (18.5 ile 25 arası) ve öncesinde meme kanseri öyküsü yoktu. 16 yıllık takip sırasında 182'sinde meme kanseri gelişti (146'sı homon pozitif). Çalışma sonuçlarına göre; • Beden kitle indeksi normal sınırlarda olduğu halde, vücut yağlanması yüksek olanlarla düşük olanlar karşılaştırıldığında, hormon (östrojen) pozitif meme kanseri riski yaklaşık iki katına çıktığı; • Vücut yağının her 5 kilogramlık artışında östrojen pozitif meme kanseri riski %35 arttığı; • Ayrıca fiziksel aktivitenin vücut yağı fazla olan kadınlarda daha düşük olduğu bulundu. Araştırmacılar bulguların sonucunda kadınları, fazla kilolu olmaya karşı ve vücut yağıyla ilgili meme kanseri riskinin artması olasılığına karşı uyarmaktadır. Araştırmanın bir sınırlaması ise araştırmacıların meme kanseri riski ile ilgili zamanla vücuttaki yağ değişikliklerini analiz edememeleridir. Bu çalışma menopoz sonrası kadınlarla ilgili yapılmıştır ve diğer kadınlarla veya diğer kanserlerle genellenemez.