Dünya Nöroonkoloji Federasyonu toplantısında kamuoyu ile paylaşılan araştırma sonuçları, ICT-107 ile aşılanan 16 glioblastoma multiforme hastasından 8’inin teşhis koyulduktan sonra yaşam süresinin 5 yıldan fazla uzadığını göstermiştir.

Agresif bir beyin tümörü türü olan glioblastoma multiforme (GBM-kötü huylu bir santral sinir sistemi tümörü), daha çok yetişkinlerde görülmektedir. En yaygın görülen beyin tümörü olarak bilinmesine rağmen 100.000 kişide 2 veya 3 kişiye teşhis koyulmaktadır. Bu hastalığın öncelikli tedavi şekli cerrahidir. Ardından tamamlayıcı tedavi olarak radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Teşhis sonrası standart tedavi ile ortalama yaşam süresi, 15 aydır. 5 yıldan fazla yaşayan hasta sayısı ise %10’u geçmez. Agresif tedaviler uygulansa bile, bu tür bir beyin tümöründe yaşam süresi fazla olmadığı için, araştırmacılar hastalığın tedavisi için yeni yöntem arayışlarına hız kesmeden devam etmektedir.

Bu nedenle, glioblastoma multiforme tedavisinin daha etkili olması için yoğun çaba gösteren bilim insanları, ICT-107 olarak adlandırılan yeni bir aşının hastalık üzerindeki etkilerini sorgulamıştır. ICT-107 adlı aşı, kanser hücrelerine karşı bağışıklık sistemini harekete geçirmek ve tümörü öldürmek için tasarlanmıştır ve bağışıklık sisteminde “istilacı”ları ayırt edebilen antijen sunucu hücreler olan dendritik hücrelerden oluşmaktadır. Hastalardan alınan kan örneklerindeki beyaz kan hücrelerinden türetilen bu aşı, glioblastoma hücrelerinin gelişiminde rol oynayan 6 antijeni hedef almaktadır. Hücreler, laboratuvar ortamında bu 6 antijenin sentetik peptitlerinden üretilmiştir. Bu işlem dendritik hücreleri eğiterek, tümör antijenlerini hedef almasını sağlar. Hastaya enjekte edilen aşıdaki “yeni” dendritik hücreler, tümör hücrelerini bulup yok etmeyi planlar. ICT-107’nin uygulama şekli, standart radyoterapi ve kemoterapi sonrası iki haftalık aralıklarla üç kez olarak tasarlanmıştır.

Bu aşıyla ilgili yapılan çalışma sonuçları, dört yılda bir tekrarlanan Dünya Nöroonkoloji Federasyonu toplantısında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Araştırma sonuçları, teşhis koyulduktan sonra ICT-107 ile aşılanan 16 glioblastoma multiforme hastasının 8’inde yaşam süresinin 5 yıldan fazla uzadığını göstermiştir.

İlk aşamada güvenliği sorgulanan yeni aşı ile ilgili elde edilen veriler, 16 glioblastoma multiforme hastasının 8’inde yaşam süresinin 5 yıldan fazla uzadığını, 7 hastanın ise halen hayatta olduğunu göstermiştir. Bu grup hastalarda teşhis koyulduktan sonraki yaşam süresi aralığı 60.7 ile 82.7 ay arasında değişmektedir. Ayrıca, bu hastaların 6’sında teşhis sonrası hastalık ilerlemeden yaşam süresi 5 yıldan fazla olarak belirlenirken, iyi bir yaşam kalitesinde hayatlarını sürdüren 4 hastada hastalık görülmeden yaşam süresi aralığı 65.1 ile 82.7 ay olarak tespit edilmiştir. Hastaların 1 tanesi beyin kanseri olmadan 5 yıl hayatına devam etmiş ancak 5 yıl sonra lösemi(kan kanseri) nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Sonuç olarak, glioblastoma multiforme olan hastalarda ortalama standart yaşam süresi 15 ay olarak belirtilirken, araştırma sonuçları ICT-107 aşısı ile hastada elde edilen ortalama yaşam süresinin 38.4 ay olduğu tespit edilmiştir. Hastalık ilerlemeden yaşam süresi ise, standart tedavide 7 ay iken, ICT-107 adlı aşı ile 16.9 aya çıkmıştır. Bu alanda araştırmalar halen devam etmektedir.

Böylesine agresif bir kanser türünde elde edilen yüz güldürücü sonuçlar, hastalar ve biz doktorlar için umut vadedici niteliktedir. Kanser hastalığında yapılan bu tür araştırmaların sürekliliği, yakın gelecekte çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.