• FDA onaylı: Evet (ilk onay tarihi 6 Mayıs 2020)
 • Etken madde adı: Capmatinib
 • Kutu adı: Tabrecta
 • Uygulama şekli: Tablet (200 ve 150 mg'lik formları mevcut)
 • Sınıfı: MET Kinaz inhibitörü
 • Kategori: Hedefe yönelik ajan
 • Üretici: Novartis
 • Türkiye dağıtımı: Novartis
 • Onaylı olduğu kanser: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (MET ekzon 14 mutant)

Capmatinib Etki Mekanizması

 • Capmatinib, sinyal transdüksiyon inhibitörüdür ve MET kinazı adı verilen bir enzimi hedef alır.
 • MET, hücre büyüme ve çoğalmasını tetikleyen bir dizi süreci aktive eden bir reseptördür.
 • MET geninin belirli bir mutasyonu (METex14), küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) vakalarında görülür.
 • Bu mutasyon, MET aktivitesinin artmasına ve kanser hücrelerinin büyümesinin ve çoğalmasının kontrolsüz hale gelmesine neden olur.
 • Capmatinib, MET geninde bu mutasyonu taşıyan kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durdurarak çalışır.

Capmatinib için FDA Onay Çizelgesi

Capmatinib için Türkiye Ruhsatı ve Geri Ödeme Durumu

Capmatinib etken maddeli Tabrecta adlı ilaç, henüz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamıştır. Ayrıca henüz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından geri ödeme kapsamına alınmamıştır.

Bununla birlikte capmatinib, Novartis tarafından sağlanan bir "insani amaçlı erken erişim programı" kapsamında yurt dışından getirtilebilirndurumdadır ve bu program, ülkemizi de kapsamaktadır. Bu Ücretsiz Deneme ve Erişim Programı sayesinde, belirli kriterlere uyan hastalar, FDA tarafından onaylanmış bir kullanım için Novartis ilacının ücretsiz bir sevkiyatını alabilirler. Bu erişim programından faydalanabilmek için, hastanın tedavisini yürüten tıbbi onkoloğun Novartis'e başvurması gerekmektedir. Bu program, hastaların hızlı bir şekilde tedaviye başlayabilmeleri için ilaçların doğrudan hastalara gönderilmesini sağlar.

Emilim

Oral yolla (ağızdan) alındığında, capmatinib hızla ve geniş ölçüde emilir. Gıda alımı, capmatinibin emilimini önemli ölçüde etkilemez.

Dağılım

Capmatinib, %96'ya kadar insan plazma proteinlerine bağlanır.

Metabolizma ve Eliminasyon

Capmatinib, bir karaciğer enzimi olan CYP3A4 aracılığıyla öncelikle metabolize olur ve ek olarak CYP2C9 ve CYP2D6 ile metabolize edilir. Çoğunlukla dışkı ile atılır (%69), böbrek yoluyla eliminasyon daha azdır (%23).

Doz Aralığı

Önerilen doz, 400 mg (iki 200 mg tablet) olup günde iki kez alınmalıdır. Yani başlangıç dozu, sabah 2 adet 200 mg ve akşam 2 adet 200 mg olup toplam 800 mg/gündür. Aç veya tok alınabilir.

capmatinib başlangıç dozu nedir günde 2 kez 400 mg

Yan etkilere göre doz azaltımı yapılabilir:

capmatinib doz azaltımı 150 mg

Günde iki kez oral olarak 200 mg'ı tolere edemeyen hastalarda capmatinib kullnaımını kalıcı olarak bırakın.

İlaç etkileşimleri

 • Ketoconazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromisin ve vorikonazol gibi ilaçlar capmatinibin metabolizma hızını azaltabilir. Bu durum, ilacın seviyelerini artırarak ve potansiyel olarak toksisiteyi (zehirlilik) artırabilir.
 • Fenitoin ve karbamazepin, rifampin, fenobarbital, ve St. John’s Wort gibi karaciğer mikrozomal CYP3A4 enzimlerini uyarıcı diğer ilaçlar capmatinibin metabolizmasını artırabilir. Bu, daha düşük etkili ilaç seviyelerine ve potansiyel olarak azalmış etkinliğe yol açabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hafif, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumunda doz azaltılmasına gerek yoktur.
 • Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği durumunda doz azaltılması gerekmeyecektir.
 • Şiddetli böbrek yetmezliği olan veya son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda çalışılmamıştır.
 • Capmatinib, interstisyel akciğer hastalığına ve pnömoniye neden olabileceğinden, yeni akciğer belirtileri için hastaların izlenmesi gerekmektedir.
 • Tedavinin ilk 3 ayında her 2 haftada bir ve sonra klinik olarak gerektiğinde ayda bir karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
 • Capmatinib tedavisi sırasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı, güneş koruyucu ve koruyucu giysiler kullanılmalıdır.
 • Capmatinib, hamile bir kadına verildiğinde fetal zarara neden olabilir. Üreme potansiyeli olan kadınların ilaç tedavisi süresince ve son dozdan en az bir hafta sonrasına kadar etkili bir korunma yöntemi kullanmaları gerekmektedir.
 • Emzirme capmatinib tedavisi sırasında kaçınılmalıdır.

Yan Etkiler

Capmatinib kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkiler, en sık görülenlerden en seyrek rastlananlara doğru aşağıda sıralanmıştır:

YAN ETKİ TÜM DERECELER (%) CİDDİ GRAD 3-4 (%) 
Periferal ödem (el ve ayakta şişlik) 51 9
Bulantı 45 2
Kusma 28 2
Kreatinin artışı 24 Raporlanmadı
Dispne (nefes darlığı) 23 7
Yorgunluk 22 4
İştahta azalma 21 1
Kabılzık 18 1
İshal 18 1
Öksürük 16 1
Sırt ağrısı 15 1
Pireksi (ateş) 14 1
ALT artışı 13 6
Asteni 12 4
Pnömonitis 11 5
Kilo kaybı 10 1
Kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrısı 10 1