Konunun ana unsurları

 • Dioksinler, kalıcı çevresel kirleticiler (KÇK) olan kimyasal olarak ilişkili bir bileşikler grubudur.
 • Dioksinler dünya çapında çevrede yaygın bulunur ve besin zincirinde, özellikle hayvanların yağ dokusunda birikir.
 • İnsan maruziyetinin % 90'ından fazlası, çoğunlukla et ve süt ürünleri, balık ve kabuklu deniz ürünleri olmak üzere yiyeceklerden geçer. Birçok ulusal otoritenin yiyecek tedarikini izlemek için programları vardır.
 • Dioksinler oldukça toksiktir ve üreme ve gelişim sorunlarına neden olabilir, bağışıklık sistemine zarar verebilir, hormonlara müdahale edebilir ve ayrıca kansere neden olabilir.
 • Dioksinlerin her yerde bulunması nedeniyle, bütün insanlar insan sağlığını etkilemesi beklenmeyen arka plan maruziyetine sahiptir. Bununla birlikte, yüksek toksik potansiyel nedeniyle, mevcut arka plan maruziyetini azaltmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir.
 • İnsan maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması için en iyisi, kaynağa yönelik tedbirlerdir, yani dioksin oluşumunu azaltmak için endüstriyel süreçler sıkı kontrol edilmelidir.

Dioksin nedir?

Dioksinler çevre kirleticidir. Kalıcı organik kirleticiler (KÇK) olarak bilinen bir grup tehlikeli kimyasaldır ve kirli düzine olarak da bilinir. Dioksinler, yüksek toksik potansiyelleri nedeniyle endişe vericidir. Deneyler, bir dizi organı ve sistemi etkilediklerini göstermiştir.

Dioksinler vücuda girdikten sonra, ağırlıklı olarak yağ dokusuna geçerler ve daha sonra vücutta uzun süre depolanırlar. Vücuttaki yarı ömürlerinin 7 ila 11 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Çevrede, dioksinler besin zincirinde birikme eğilimindedir. Bir hayvan besin zincirinde ne kadar yüksek olursa, dioksinlerin konsantrasyonu o kadar yüksek olur.

Dioksinin kimyasal adı: 2,3,7,8-tetraklorodibenzo para dioksin (TCDD). "Dioksinler" ismi genellikle yapısal ve kimyasal olarak ilgili poliklorlu dibenzo para dioksinler (PCDD'ler) ve poliklorlu dibenzofuranlar (PCDF'ler) ailesi için kullanılır. Benzer toksik özelliklere sahip bazı dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB'ler) de “dioksinler” terimi altına dahil edilmiştir. Dioksinle ilişkili 419 bileşik türü tanımlanmıştır, ancak bunların sadece 30 tanesinin önemli toksisiteye sahip olduğu kabul edilir, bununla birlikte TCDD en toksik olanıdır.

dioksinlerin kaynakları

Dioksin kirlenme kaynakları

Dioksinler esas olarak endüstriyel işlemlerin yan ürünleridir, ancak aynı zamanda volkanik patlamalar ve orman yangınları gibi doğal işlemlerden de kaynaklanabilir. Dioksinler, eritme, kağıt hamurunun klorla ağartılması ve bazı herbisitlerin ve böcek ilaçlarının üretilmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli üretim işlemlerinin istenmeyen yan ürünleridir. Çevreye dioksin salınımı açısından, kontrolsüz atık yakma tesisleri (katı atık ve hastane atığı) genellikle tam yanma nedeniyle en kötü suçlulardır. Düşük dioksin emisyonlarıyla kontrollü atık yakma işlemine olanak veren teknoloji mevcuttur.

Dioksin oluşumu yerel olmasına rağmen, çevresel dağılım küreseldir.

Dioksinler çevrede dünya çapında bulunur. Bu bileşiklerin en yüksek seviyeleri bazı topraklarda, tortullarda ve yiyeceklerde, özellikle süt ürünlerinde, etlerde, balıklarda ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunur (hatta anne sütünde). Bitkilerde, suda ve havada çok düşük seviyeler bulunur.

Dioksin benzeri poliklorlu bifenil (PCB) bazlı endüstriyel yağ atıkları, yüksek miktarda poliklorlu dibenzofuranlar (PCDF) içerir ve dünya genelinde yoğun bir şekilde bulunur. Uzun süreli depolama ve bu malzemenin uygun olmayan şekilde imha edilmesi, çevreye dioksin salınımı ve insan ve hayvan gıdalarının kontamine olmasına (kirlenmesine) neden olabilir. PCB bazlı atıklar çevreye ve insan nüfusuna bulaşmadan kolayca atılmaz. Bu tür malzemenin tehlikeli atık olarak ele alınması gerekir ve en iyi şekilde uzmanlaşmış tesislerde yüksek sıcaklık yakılmasıyla imha edilir.

Dioksin bulaşma olayları

Birçok ülke gıdalarını dioksin için izliyor. Bu, kontaminasyonun erken tespitine yol açmıştır ve çoğunlukla daha büyük ölçekte etkilenmesini önlemiştir. Birçok durumda, kontamine hayvan yemi yoluyla dioksin kontaminasyonu ortaya çıkar, örneğin süt veya hayvan yeminde artan dioksin seviyeleri, hayvan yemi üretiminde kullanılan kil, yağ veya narenciye küspesi peletlerine kadar izlenir.

Tarihte dioksin kirlenme olayları

 • 2008 yılının sonlarında, İrlanda domuz örneklerinde güvenli kabul edilen sınırın 200 katına kadar olan dioksin tespit edildiğinde, tonlarca domuz eti ve domuz ürünü imha edildi. Bu, besinlerin kimyasal kirlenmesiyle ilgili en büyük vakalardan birine yol açtı. İrlanda tarafından yapılan risk değerlendirmeleri halk sağlığı endişesi olmadığını göstermiştir. Şimdi İrlanda’da bu süreç, çok daha yakın takip edilmektedir.
 • 1999'da Belçika'dan kanatlı hayvanlarda ve yumurtalarında yüksek miktarda dioksin bulundu. Daha sonra, diğer bazı ülkelerde dioksinle kirlenmiş hayvan bazlı gıdalar (kümes hayvanları, yumurtalar, domuz eti) tespit edildi. Nedeni, yasadışı olarak atılmış PCB bazlı atık endüstriyel yağ ile kirlenmiş hayvan yemi olarak bulundu.
 • 1976'da İtalya'nın Seveso kentindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen kazada büyük miktarda dioksin serbest bırakıldı. TCDD de dahil olmak üzere zehirli kimyasallar bulutu havaya salıverildi ve sonunda 37.000 kişinin yaşadığı 15 kilometrekarelik bir alanı kirletti.
  Etkilenen popülasyondaki yoğun çalışmalar, bu olaydan uzun vadeli insan sağlığı etkilerini belirlemeye devam ediyor.
 • TCDD ayrıca Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından bir defoliant (yaprak dökücü) olarak kullanılan Agent Orange (ajan portakal) adlı herbisit (tarım ilacı) içinde yoğun miktarda kullanılmıştır. Agent Orange, ABD ordusu tarafından özellikle Vietnam Savaşı'nda kullanılmış bir herbisit ve yaprak dökücüdür. Amerikan ordusu tarafından Vietnam Savaşı'nda ilk 7 Şubat 1967 gününde kullanıldı ve savaş dönemi boyunca 20 milyon galona yakın sprey edilmiştir. Vietnam Savaşı’nda ve sonrasında dioksine maruz kalan yerli halk üzerine sağlık etkileri için kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır ve kas ve kemik bozuklukları, doğumsal anomaliler. Bazı kanser türleriyle ve ayrıca diyabetle bağlantısı hala araştırılmaktadır.
vietnam dioksin zehirlenmesi turuncu ajan

Aslında "turuncu ajan", renkli bir tarım ilacı değildi, fakat taşındığı varillerin üzerinde turuncu işaret vardı.

Her ne kadar tüm ülkeler etkilenebilse de kontaminasyon vakalarının çoğu, yeterli gıda kontaminasyon izlemesinin yapıldığı sanayileşmiş ülkelerde rapor edilmiştir, dioksin sorunlarının tespiti için tehlike konusunda daha fazla farkındalık ve daha iyi düzenleyici kontroller mevcuttur. 

Birkaç kasıtlı insan zehirlenmesi vakası da bildirilmiştir. En kayda değer olay, 2004 yılında yüzü akut dioksin zehirlenmesi tarafından şekil değiştiren Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'dur.

Viktor Yuşçenko, National Geographic'te yayınlanan bir belgeselde bu zehirlenme vakasını şöyle anlatıyor;

Viktor Yuşçenko dioksin akut zehirlenme

"Gizli serviste bir toplantıya davetliydim. Gitmek istemediğim halde katıldım. Yaklaşık 1-2 saatin ardından ayrılacakken, yemek ikram etmek istediler. Özel hazırlanmış bir porsiyon geldi ve biraz aldım. Yemekten sonra yüzüm şişerek iki katı büyüklüğe ulaştı ve rengi pempe-mavi bir hal aldı. 4 farklı ülkeye test için örnekler gönderdik. Dioksin zehirlenmesi tespit edildi. Bir tek Rusya'daki laboratuvardan geri dönüş yapılmadı. Zehirlenme vakasının ertesi günü, o toplantıya katılan tüm görevliler Rusya'ya kaçtılar."

Dioksinlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri

İnsanların yüksek seviyelerde dioksinlere kısa süreli maruz kalması, ciltte yamalı koyulaşma gibi lezyonlara ve karaciğer fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Uzun süre maruz kalma, bağışıklık sisteminin, gelişen sinir sisteminin, endokrin sistemin ve üreme fonksiyonlarının bozulmasına sebep olur.

Hayvanların dioksinlere kronik olarak maruz kalmaları çeşitli kanser türleriyle sonuçlanmıştır. TCDD, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 1997 ve 2012 yıllarında değerlendirildi. Hayvan verilerine ve insan epidemiyolojisi verilerine dayanarak TCDD, IARC tarafından "bilinen bir insan karsinojeni" (grup 1 karsinojen) olarak sınıflandırıldı. Bununla birlikte TCDD, genotoksik değildir (genetiği etkilemez), ancak belirli bir maruziyetten sonra kanser riskini arttırır.

Her yerde bulunan dioksinlerin varlığı nedeniyle, tüm insanlar arka plan maruziyetine ve vücutta belirli bir seviyede dioksine sahipler ve bu da vücut yüküne yol açıyor. Mevcut normal çevresel maruziyetinin ortalama insan sağlığını etkilemesi beklenmemektedir. Bununla birlikte, bu bileşikler sınıfının yüksek toksik potansiyeli nedeniyle, mevcut arka plan maruziyetini azaltmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Hassas gruplar

Anne karnında gelişmekte olan fetus, dioksin maruziyetine en duyarlıdır. Hızla gelişen organ sistemlerine sahip yeni doğan bazı etkilere karşı daha savunmasız olabilir. Bazı insanlar veya insan grupları, diyetle fazla miktarda alanlar (dünyanın belli bölgelerinde yüksek balık tüketicileri) ve tehlikeli atık yerlerinde yaşayanlar ya da yakma tesislerindeki kağıt hamuru ve kâğıt endüstrisindeki işçiler, meslekleri nedeniyle daha yüksek seviyelerde dioksine maruz kalabilirler.

Dioksin maruziyetinin önlenmesi ve kontrolü atık yağ

Dioksin maruziyetinin önlenmesi ve kontrolü

Kirlenmiş malzemenin uygun şekilde yakılması, dioksinlere maruz kalmanın önlenmesi ve kontrol altına alınmasında en iyi yöntemdir. Ayrıca PCB bazlı atık yağlar da uygun teknoloji ile yok edebilir. Yakma işlemi 850 ° C'nin (santigrad derece) üzerinde yüksek sıcaklıklar gerektirir. Çok miktarda kontamine olmuş materyalin yok edilmesi için, daha yüksek sıcaklıklar - 1000 ° C veya daha fazla - gereklidir.

İnsan maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması en iyi şekilde kaynak odaklı tedbirler, yani dioksin oluşumunu mümkün olduğunca azaltmak için endüstriyel süreçlerin sıkı kontrolü ile yapılır. Bu, ulusal hükümetlerin sorumluluğundadır.

İnsanların dioksinlere maruz kalma oranının % 90'ından fazlası, çoğunlukla et ve süt ürünleri, balık ve kabuklu deniz ürünleri olmak üzere gıda tedarikinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, gıda arzını korumak çok önemlidir. Dioksin emisyonlarını azaltmak için kaynağa yönelik önlemlere ek olarak, gıda tedarikinde ikincil kontaminasyondan kaçınılması gerekir. Birincil üretim, işleme, dağıtım ve satış sırasında iyi kontroller ve uygulamalar, güvenli gıda üretiminde çok önemlidir.

Yukarıda listelenen örneklerle belirtildiği gibi, kontamine hayvan yemi genellikle yiyecek bulaşmasının kök nedenidir.

Tolerans seviyelerinin aşılmamasını sağlamak için gıda ve yem kontaminasyon izleme sistemleri mevcut olmalıdır. Üretim sırasında güvenli ham maddeleri ve güvenli süreçleri sağlamak yem ve gıda üreticilerinin sorumluluğundadır ve gıda tedarik güvenliğini izlemek ve halk sağlığını korumak için harekete geçmek ulusal hükümetlerin rolüdür. Kirlenmeden şüphelendiğinde, ülkelerin bulaşmış gıda ve yemleri tanımlamak, alıkoymak ve bertaraf etmek için acil durum planları olmalıdır. Etkilenen toplum grubunun maruz kalma (örneğin, kandaki veya insan sütündeki kirleticilerin ölçümü) ve etkiler (örneğin, sağlıksızlık belirtilerini tespit etmek için klinik takip) açısından incelenmelidir.

Tüketiciler maruz kalma riskini azaltmak için ne yapmalı?

Etin yağının az kullanılması ve az yağlı süt ürünleri tüketilmesi, dioksin bileşiklerine maruz kalmayı azaltabilir. Ayrıca, dengeli bir diyet (yeterli miktarda meyve, sebze ve tahıl dahil), tek bir kaynaktan aşırı maruz kalmanın önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu, vücuttaki yükleri azaltmak için uzun vadeli bir stratejidir ve muhtemelen kız ve genç kadınlar için gelişmekte olan fetüsün maruz kalmasını azaltmak için gereklidir. Obez ve vücut yağ miktarı fazla olan kişilerde az olanlardan daha çok birikmesi söz konusudur. Obezitenin kanser riski arttırmasının şimdiye kadar pek farkında olunmayan ama önemli mekanizmalarından biri dioksinler olabilir. Anne sütü yağ içeriğinin yüksek olması ve insan besin zincirinin üst sırasında bulunmasından dolayı emzirilen çocuklar "dioksine fazla maruz kalanlar" sınıfında kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, tüketicilerin kendi maruziyetlerini azaltma olasılığı biraz sınırlıdır.

Çevre ve gıdadaki dioksinleri tanımlamak ve ölçmek için ne gerekir

Çevre ve gıdadaki dioksinleri tanımlamak ve ölçmek için ne gerekir?

Dioksinlerin kantitatif kimyasal analizi, dünyadaki sınırlı sayıda laboratuvarda mevcut olan sofistike / ileri yöntemler gerektirir. Analiz maliyetleri çok yüksektir ve numunenin türüne göre değişir, ancak tek bir biyolojik numunenin analizi için 1000 ABD Dolarından, bir çöp yakma tesisinin dioksinleri serbest bırakması yönünden kapsamlı bir değerlendirmesi için birkaç yüz bin ABD Dolarına kadar değişebilir.

Giderek, biyolojik (hücre veya antikor) bazlı tarama yöntemleri geliştirilmekte ve yiyecek ve yem numuneleri için kullanımı giderek daha fazla doğrulanmaktadır. Bu tür tarama yöntemleri daha düşük maliyetle daha fazla analiz yapılmasına izin verir ve pozitif bir tarama testi olması durumunda, sonuçların daha karmaşık kimyasal analizlerle onaylanması gerekir.

Dioksinlerle ilgili Türkiye'de faaliyetler

2015 yılında, "Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" yayınlanmıştır (bakınız). İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün "Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarı" bölümünde, Gıdalarda ve Yemlerde Dioksinler, Furanlar, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller ve İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi yapılmaktadır. Gıda numunelerinde EPA 1613 ve EPA 1668B metotları, yem numunelerinde ise TS EN 16215 metodu kullanılmaktadır.

Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarında yapılan analizlerde kullanılan metotların, ulusal ve uluslararası kabul görmüş ISO ve Türk Standandartları ve Türk Gıda Kodeksi tebliğleri esas alınmaktadır. Daha hızlı ve güvenilir analiz sonuçların elde edilebilmesi için teknolojik gelişmeler takip edildiği bildirilmektedir.

Gıda ve yemlerde, "Dioksin, Dioksin Benzeri PCB ve İndikatör PCB (ICES6)" analiz fiyatı, 4290 TL olarak bildirilmiştir (İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 2019 Yılı Analiz Birim Fiyat Listesi için bakınız).

Dioksinlerle ilgili DSÖ faaliyetleri

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez 2015 yılında gıda kaynaklı hastalık yükünün küresel tahminlerini yayınladı. Dioksinlerin fertilite ve tiroid fonksiyonları üzerindeki etkileri bu bağlamda göz önünde bulunduruldu ve sadece bu iki son nokta dikkate alındığında, bu maruz kalmanın dünyanın bazı bölgelerinde gıda kaynaklı hastalık yüküne önemli katkı sağladığı gösterildi.

Dioksin maruziyetini azaltmak, hastalığın azaltılmasında önemli bir halk sağlığı hedefidir. Kabul edilebilir maruz kalma seviyelerine rehberlik etmek için DSÖ, tolere edilebilir bir dioksin alımını belirlemek için bir dizi uzman toplantısı düzenledi.

2001 yılında Birleşmiş Milletler Ortak Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) / DSÖ Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi (JECFA), PCDD'lerin, PCDF'lerin ve “dioksin benzeri” PCB'lerin güncellenmiş kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptı.

Bu maddelerden dolayı sağlığa uzun veya kısa vadeli riskleri değerlendirmek için, toplam veya ortalama alım aylar boyunca değerlendirilmeli ve tolere edilebilir alım en az 1 ay boyunca değerlendirilmelidir. Uzmanlar bir kişi için maksimum tolere edilebilir aylık dioksin alım miktarını 70 pikogram / kg olarak belirlemiştir. Bu seviye tespit edilebilir sağlık etkileri olmadan ömür boyu alınabilecek dioksinlerin miktarıdır.

DSÖ, FAO ile iş birliği içinde, Codex Alimentarius Komisyonu aracılığıyla, 'Gıdalarda ve Yemlerde Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB Kirliliğinin Önlenmesi ve Azaltılması için Uygulama Kuralları' oluşturmuştur. Bu belge, ulusal ve bölgesel makamlara önleyici tedbirler konusunda rehberlik etmektedir.

DSÖ aynı zamanda Küresel Çevre İzleme Sisteminin Gıda Kirliliği İzleme ve Değerlendirme Programından da sorumludur. Yaygın olarak GEMS / Gıda olarak bilinen program, dünyadaki 50'den fazla ülkede katılımcı laboratuvarlar ağı aracılığıyla gıdadaki kirletici maddelerin seviyeleri ve eğilimleri hakkında bilgi sağlar. Dioksinler bu izleme programına dahil edilmiştir.

DSÖ ayrıca anne sütündeki dioksinlerin seviyeleri hakkında periyodik çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar, insanın tüm kaynaklardan dioksinlere maruz kalmasının bir değerlendirmesini sağlar. Son maruz kalma verileri, bazı gelişmiş ülkelerde dioksin salınımını kontrol altına almak için alınan önlemlerin 2014 yılı sonrası maruz kalmada önemli bir düşüşe yol açtığını göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerden gelen veriler eksik ve henüz bir zaman eğilimi analizine izin vermiyor.

DSÖ, bu çalışmaları Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile iş birliği içinde, dioksinler de dahil olmak üzere bazı kalıcı organik kirleticilerin (KOK) emisyonlarını azaltmaya yönelik uluslararası bir anlaşma olan 'Stockholm Sözleşmesi' bağlamında sürdürmektedir. Yakma ve üretim işlemleri sırasında dioksinlerin üretimini azaltmak için birtakım eylemler düşünülmektedir. DSÖ ve UNEP, dünya genelinde dioksin kontaminasyon trendlerini ve Stockholm Sözleşmesi kapsamında uygulanan önlemlerin etkinliğini izlemek için birçok gelişmekte olan ülkede de dahil olmak üzere küresel anne sütü anketleri yürütmektedir.

Dioksinler, çevrede ve yiyeceklerde karmaşık bir karışım olarak ortaya çıkar. Tüm karışımın potansiyel riskini değerlendirmek için, bu kirletici grubuna toksik eşdeğerlik kavramı uygulanmıştır.

DSÖ, uzman danışmanları aracılığıyla dioksinler ve ilgili bileşikler için toksik eşdeğerlik faktörlerini (TEF) kurdu ve düzenli olarak yeniden değerlendirdi. İnsanlar, memeliler, kuşlar ve balıklar için geçerli olan DSÖ-TEF değerleri belirlenmiştir.