Geçtiğimiz günlerde ‘Obstetrics and Gynecology’ Dergisi’nde; dövme mürekkebinin lenf nodlarına yayılarak PET/BT ile görüntülemede kanser metastazı gibi görünmesi sonucu, gereksiz yere lenf nodları alınan bir vaka sunulmuştur.

PET/BT (Bilgisayarlı tomografiyle birleştirilmiş pozitron emisyon tomografisi); kanser şüphesi olan lezyonların tanımlanması, kanser tanısı konulduktan sonra yayılımının saptanması ve tedaviye yanıtın belirlenmesi amacı ile sıklıkla kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. PET/BT teknolojisi, kanser tanısı konulan hastanın ilk aşamadaki hastalık yaygınlığını değerlendirmede birçok kanser türünde başarı ile kullanılmaktadır. Bu yöntemde; bir şeker türevi olan glikozun radyoaktif madde ile işaretlenmiş molekülü (18F-FDG) hastaya damar yoluyla verilir ve bu moleküller yüksek aktivite gösteren hücreler (özellikle kanser hücreleri) tarafından tutulur ve görüntü verir. Ancak geçtiğimiz günlerde sunulan bir vakada; dövme mürekkebi benzer bir görüntüye neden olarak yanılgıya neden olmuştur.

Tümörün yayılımı, rahim ağzı (serviks) kanserinde uygun tedavi seçiminde en temel faktördür. Öyle ki; çok erken evre rahim ağzı kanserinde cerrahi tercih edilirken, tümörün bölgesel olarak ve/veya lenf bezlerine yayılmışsa cerrahi yerine radyoterapi ve kemoterapi birlikte uygulanmaktadır. Bu nedenle tümörün yayılımının doğru saptanması bu hastalar için hayati öneme sahiptir.

Çalışmada; bacaklarında yaygın olarak 14 ayrı dövme bulunan, 32 yaşında rahim ağzı kanserli hasta sunulmuştur. Tümörü, rahim ağzında sınırlı olan hastaya cerrahi planlanmış ve cerrahi öncesi tümörün yayılımını değerlendirmek için çekilen tüm vücut PET/BT’de kanserin sağ ve sol kasık lenf bezlerine (karın içi rahim ve yumurtalık etrafında yer alan lenf bezleri) yayıldığı görülmüştür. Bunun üzerine yapılan operasyonda; hastanın rahim ve tubalarının (yumurtalık tüpleri) yanı sıra bölgedeki 40 lenf bezi de alınmıştır. Ancak alınan lenf bezleri laboratuarda incelendiğinde, kanser bulguları yerine dövme mürekkebine rastlanılmasıyla, PET/BT’de oluşan görüntünün dövme mürekkebinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; bu çalışma, rahim ağzı kanserinde dövme mürekkebinin lenf nodlarına geçtiğinin belirlendiği ilk olgu sunumudur. Ancak meme kanseri, cilt kanseri gibi başka kanser türlerinde sunulmuş olgular mevcuttur. Olgu sunumları; çalışma türleri içerisinde kanıt düzeyi ve bilimsel değeri en yüksek olan türlerden değildir. Ancak çarpıcı olguların sunulması, farkındalık yaratmak adına bazen oldukça yararlı olmaktadır. Bu çalışma ile dövme mürekkebinin, kanser sanki lenf nodlarına yayılmış gibi, yanlış bir sonuca yönlendirebileceği vurgulanmaktadır. Ve hekimlerin, cildinde dövme bulunan kanserli hastaları değerlendirirken, bu olasılığı göz önünde bulundurmaları gerektiğini göstermektedir.