Bir online ankete göre, e-sigara kullanımı, ergenlerde ve genç yetişkinlerde daha yüksek bir sıklıkta bildirilen hırıltılı solunum ve nefes darlığı ile bağlantılı bulundu.

Ergenler ve genç yetişkinler üzerinde yapılan önceki çalışmalar, e-sigara kullanımı ile hırıltı, nefes darlığı ve astım arasında ilişki olduğunu göstermiştir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (US-CDC) ve diğer sağlık kurumları tarafından 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Gençlik Risk Davranışı Gözetimi (The Youth Risk Behavior Surveillance, YRBS) araştırması, e-sigara kullanan gençlerin % 63,5'inin bazı sigara ve esrar kombinasyonlarını da kullandığını ortaya koymuştur. Kombine kullanım, kendi kendine bildirilen astım oranının % 55 ila % 65 artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde koruyucu hekimlik alanında doçent Alayna Tackett: "Mevcut araştırmanın bulguları, gençlere solunum semptomları, diğer tütün ürünlerinin birlikte kullanımı ve esrar kullanımı hakkında sorular sormaya devam etmemiz gerektiğini vurguluyor. Esrar ve çeşitli e-sigara cihazları dahil olmak üzere daha fazla ürün pazara girdikçe solunum sağlığının değerlendirilmesi hem ergenlerin hem de genç yetişkinlerin sağlık hizmetlerini aldıkları yerlerde ve araştırmalarda önemli olacaktır" dedi. Tackett, çalışmayı Amerikan Toraks Derneği'nin sanal uluslararası konferansında sundu.

Yorum yapması istenen Dr. Christopher Pascoe, "[Çalışmayı] çok ilginç buldum, çünkü bu e-sigaralara verilen fizyolojik bir tepkiyi tanımlıyor gibi görünüyor," dedi. "Ve çok gençtiler [14-21 yaş]. Bu hırıltılı solunum ve nefes darlığı semptomlarının bu genç insanlardan gelmesi gerçeği, bu cihazların sürekli kullanımıyla daha sonra ortaya çıkan kronik problemlerin olabileceğini düşündürüyor."

Pascoe, Kanada'nın Winnipeg kentindeki Manitoba Üniversitesi'nde fizyoloji ve patofizyoloji alanında doçenttir ve Manitoba Çocuk Hastanesi Araştırma Enstitüsü'nde de çalışmaktadır. Kendi araştırması, enflamasyon belirteçlerini belirlemek için sigara içenlerde ve e-sigara kullanıcılarında yapılan pnömotoraks ameliyatlarından alınan akciğer dokusunu inceliyor.

Bazı insanlar her iki ürünü (sigara ve e-sigara) de kullandığı için, araştırmayı e-sigara ve sigaranın etkilerini çözmede "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi. "Bu e-sigaraları kullanan, ancak esrar kullanmayan ve sigara kullanmayan kişilerde hırıltılı solunum, nefes darlığı oranlarında hala iki kat artış olduğu gerçeğini yansıtıyor."

Araştırmacılar, 6 Ağustos - 30 Ağustos 2020 tarihleri ​​arasında 14-21 yaşları arasındaki 2931 kişiyi incelediler ve bu kişilerin ortalama yaşları 18,9 yıl idi. Ankete katılanların % 80'i kadın ve kızdı ve % 75'i beyazdı.

Ankette son 30 gün içinde e-sigara, sigara ve esrar kullanımının yanı sıra aynı dönemdeki astım teşhisi ve solunum semptomları soruldu.

Katılımcıların toplam % 24'ü astım, % 13'ü hırıltı ve % 20'si nefes darlığı bildirdi.

Son 30 gün içinde e-sigara kullandığını bildiren 1414 katılımcının % 15'i sigara kullandığını ve % 37'si esrar kullandığını söyledi.

Yaş, doğum cinsiyeti ve ırk / etnik köken kontrol edildikten sonra, hiç e-sigara bildirmeyen kullanıcılarla karşılaştırıldığında, geçmiş 30 günlük e-sigara kullanımı ile kişinin bildirdiği astım arasında bir ilişki vardı (olasılık oranı [OR], 1.4; % 95 CI, 1.1 - 1.7), hırıltı (OR, 3.1;% 95 CI, 2.3 - 4.2) ve nefes darlığı (OR, 2.9;% 95 CI, 2.3 - 3.6).

Araştırmacılar geçmiş 30 günlük sigara esrar kullanımını kontrol ettikten sonra, astım ile ilişki artık istatistiksel olarak anlamlı değildi (OR, 1.11; % 95 CI, 0.87 - 1.41), ancak hırıltı ile ilişki (OR, 2.3;% 95 CI, 1.6 - 3.0) ve nefes darlığı (OR, 2.1;% 95 CI, 1.6 - 2.8) kaldı.

Tackett, hırıltı ve nefes darlığının solunum sağlığının sadece iki göstergesi olduğunu ve daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini belirtti. Ekibi, sadece e-sigara kullanan ve hiç e-sigara kullanmayan ergenlerde ve genç yetişkinlerde ev tabanlı spirometri gibi objektif ölçüm araçlarını kullanarak takip çalışmaları yürütmektedir.

Tackett, "Bu ürünlerin kullanımı ile çoklu ürün kullanımının daha kötü solunum sonuçlarıyla ilişkili olup olmadığı arasındaki karmaşık ilişkileri daha iyi anlamamız gerekiyor" dedi.