23 Ocak 2020 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16 yaşından büyük ve tamamen rezeksiyon (cerrahi ile çıkarma) için uygun olmayan, metastatik veya bölgesel olarak ilerlemiş epitelioid sarkomlu hastaların tedavisi tazemetostat (Tazverik) adlı ilaca hızlandırılmış onay verdi.

Tazemetostat'ın etkililiği, histolojik olarak doğrulanmış, metastatik veya lokal olarak ilerlemiş epitelioid sarkomu olan hastalarda çok merkezli EZH-202 klinik çalışmasının tek kollu bir grubunda (Kohort 5) araştırıldı. Hastaların tümöründe, genetik bir mutasyon olan INI1 kaybının (INI1 negatif) gösterilmesi ve genel performans skorunun 0-2 olması gerekiyordu.

Hastalar hastalığın progresyonuna (ilerlemesine) veya kabul edilemez yan etkiye kadar günde iki kez 800 mg tazemetostat aldı. Başlıca etkinlik sonuç ölçümleri, yanıt süresi ve göre genel yanıt oranı idi.

  • Kohort 5'te 62 hasta için genel yanıt oranı % 15 idi; % 1.6'sı tam yanıt ve % 13 kısmi yanıt.
  • Yanıt verenlerin % 67'sinin 6 ay veya daha uzun süren yanıtları vardı.

En yaygın (görülme sıklığı ≥ 20) yan etkiler ağrı, halsizlik, mide bulantısı, iştah azalması, kusma ve kabızlık idi.

Önerilen tazemetostat dozu, günde iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz olarak 800 mg'dır.

*

Bu onay, genel yanıt oranına ve yanıt süresine bağlı olarak "hızlandırılmış onay" altında verilmiştir. Bu durum için sürekli onay, doğrulayıcı bir çalışmada klinik yararın doğrulanması ve tanımlanmasına bağlı olabilir. FDA, tazemetostat "yetim ilaç ataması" verdi.

*

Epitelioid sarkom nedir?

Yumuşak doku sarkomlarının en sık karşımıza çıkan üç tipi malin fibröz histiositom (pleomorfik sarkom), rabdomyosarkom ve liposarkom olmakla beraber, bunları takip eden ve görülme sıklığı çok daha az olan epiteloid sarkom, sinoviyal sarkom, berrak hücreli tendon sarkomu ve alveoler yumuşak kısım sarkomu gibi diğer tipleri de mevcuttur.

Genellikle yavaş bir klinik seyre sahip olan bu nadir sarkomların tanıları çoğu olguda gecikebilmektedir. Diğer ortak bir özellikleri ise uzak organ metastazı yapma olasılıklarının yüksek olmasıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bu tümörlerin tanı, evreleme, cerrahi planlama ve tedavi sonrası takip aşamalarında en önemli görüntüleme yöntemidir. Kesin tanı esas olarak histopatolojik inceleme ile konmakla beraber, immunoreaktif özellikler ve INI1 kaybı gibi genetik anormallikler de yol gösterici olabilir.

Epitelioid sarkom vakalarının çoğu, ekstremite (kol ve bacak) derisinin altındaki yumuşak dokuda başlar; bununla birlikte vücudun diğer bölgelerinden de köken alabilir.

Geniş veya radikal cerrahiler, diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi, bu nadir sarkomlarda da tedavinin esasını oluşturur. Ameliyat öncesi veya sonrası radyoterapi sıklıkla, sistemik kemoterapi ise bazen tedaviye eklenir. Belirli anatomik yerleşimler, tümörün cerrahi sonrası tekrarlaması ve uzak metastazlar kötü bir prognozu (hastalık gidişatını) işaret eder.

Tazemetostat etki mekanizması nasıldır?

Tazemetostat, gen ifadesini epigenetik mekanizmalar üzerinden olarak düzenleyen bir anti-kanser ilaçtır. EZH2 adlı geni aktifleştiren mutasyonların, çeşitli kanserlerde tetikleyici olduğu görülmüştür. Tazemetostat, güçlü bir seçici EZH2 inhibitörü (baskılayıcı) olarak işlev gören, küçük molekül sınıfından oral olarak alınan bir kanser ilacıdır. Kanser hücrelerinin büyümesine yardımcı olabilecek EZH2 metiltransferaz adlı enzimin aktivitesini bloke eder.

tazemetostat etki mekanizmasi