Günümüz dünyasında alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Bu çalışmanın gerekliliği ve önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Çeşitli kanser türleriyle alkol tüketimi arasındaki ilişki bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur, ancak erken başlangıçlı kolorektal kanser (kalın bağırsak= kolon ve rektum kanseri) ve alkol tüketimi arasındaki bağlantıyı açığa çıkaran çok az sayıda araştırma vardır. İşte bu noktada bu çalışma, erken başlangıçlı kolorektal kanserlerin anlaşılması ve önlenmesi konusunda değerli bir rehber olabilir.

Erken Başlangıçlı Kolorektal Kanserlerin Önemi

Erken başlangıçlı kolorektal kanser (EB-KRK), genellikle 50 yaşın altındaki bireylerde görülen kolorektal kanser türüdür. Kolorektal kanser, kalın bağırsakta (kolon) ve rektumda (anüsün üst kısmı) oluşan bir kanser türüdür. Bu kanser türü, dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türüdür ve en sık yaşam kaybına yol açan dördüncü kanser türüdür.

genc baslangicli kolon ve rektum kanseri young onset colorectal cancer

Son yıllarda, 50 yaşın altındaki kişilerde kolorektal kanser vakalarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, erken başlangıçlı kolorektal kanserin önemini artırmaktadır. EB-KRK'nin sıklığının artmasında, genetik faktörler, Batı tarzı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı gibi bir dizi faktörün rol oynadığı düşünülmektedir.

Aşağıdaki görsel, kolorektal kanser riskini etkileyen çeşitli faktörleri göstermektedir. Obezite, Batı tarzı diyet, hareketsiz yaşam tarzı, yoğun antibiyotik kullanımı ve alkol tüketimi gibi faktörler, kanser riskini artırma potansiyeline sahiptir. Bu risk faktörleriyle ne kadar erken yaşlarda karşılaşırsak, erken başlangıçlı kolorektal kanser riski o kadar artar. Bu, bu faktörlerin yaşamın erken dönemlerinde kontrol altına alınmasının, erken başlangıçlı kolorektal kanser riskini azaltmada önemli olabileceğini göstermektedir.

kolorektal kanser riskini etkileyen faktorler

Erken başlangıçlı kolorektal kanser, genellikle daha agresif bir seyir izler ve daha geç evrelerde teşhis edilme eğilimindedir. Bu, genellikle genç hastaların kolorektal kanser için rutin tarama yaşına henüz ulaşmamış olmalarından kaynaklanır. Bu nedenle, EB-KRK'nin erken teşhisi ve tedavisi, hastaların sağkalım oranlarını artırmak için kritik öneme sahiptir.

İlgili konu: Erken Başlangıçlı Kanser, Küresel Bir Salgın mı?

Bir Kore Araştırması

14 Haziran 2023'te Journal of Clinical Oncology'de yayımlanan ve Güney Kore toplumunun gözlemine dayanan bir çalışmaya göre, yüksek düzeyde alkol tüketimi, bireylerin erken başlangıçlı kolorektal kanser (EB-KRK) riskini, özellikle distal kolon ve rektum kanserlerini, arttırmaktadır.

Çalışmanın Detayları

Araştırmacılar, Kore Ulusal Sağlık Sigortası Servisi verilerini kullanarak 50 yaşından küçük yaklaşık 5,7 milyon yetişkin arasında ortalama günlük alkol tüketimini ve erken başlangıçlı KRK riskini geriye dönük olarak karşılaştırdılar.

Alkol tüketim seviyeleri, içmeyen, hafif (<10 g/gün veya <0.7 ABD içkisi/gün), orta (erkekler için 10–30 g/gün, kadınlar için 10–20 g/gün) ve ağır (erkekler için ≥30 g/gün veya ≥2.1 içki/gün, kadınlar için ≥20 g/gün veya ≥1.4 içki/gün) olarak tanımlandı.

Not: ABD'de bir standart alkol birimi, yaklaşık olarak 14 gram saf alkolü ifade eder. Genellikle bu miktar, 355 ml'de %5 alkol içeren bir bira, 150 ml'de %12 alkol içeren bir şarap, veya 44 ml'de %40 alkol içeren bir damıtılmış içki (örneğin votka, cin, viski) ile eşdeğerdir. ABD içkisi/gün ifadesi, bir kişinin bir gün boyunca ne kadar standart ABD alkol birimini tükettiğini gösterir. Bu ölçüm, alkol tüketiminin miktarını ve etkisini standartlaştırmak için kullanılır, çünkü farklı alkol türlerinde alkol yüzdesi farklı olabilir. Bu standart birimler, alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olur.

Çalışmada ölçülmesi hedeflenen birincil sonuç, 50 yaşından önce teşhis edilen erken başlangıçlı KRK sıklığı idi. Çalışmanın sonuç modelleri yaş, cinsiyet, sigara kullanma durumu, egzersiz ve gelir, yanı sıra eşlik eden hastalıklar için düzeltildi.

Sonuçlar

Ortalama 7,4 yıllık takip süresi boyunca toplamda 8314 erken başlangıçlı KRK vakası ortaya çıktı.

  • Hafif içme ile karşılaştırıldığında, orta ve ağır içme erken başlangıçlı KRK riskini önemli ölçüde arttırdı (düzeltilmiş tehlike oranı sırasıyla 1.09 ve 1.20); cinsiyete göre, sadece erkekler arasında önemli bir ilişki bulundu.

Not: Tehlike oranı 1.20, çalışmadaki bir gruptaki riskin, kontrol grubundaki riskten %20 daha fazla olduğunu ifade eder. Bu durumda, ağır içicilerin erken başlangıçlı CRC'ye yakalanma riski, hafif içicilere göre %20 daha fazla anlamına gelir.

  • Erkekler arasında, ağır içme hafif içmeyle karşılaştırıldığında distal (rektuma yakın) kolon kanseri riskinde %26, rektum kanseri riskinde %17 ve belirtilmemiş kolon kanseri riskinde %29 artışa sebep oldu. Ancak proksimal (ince bağırsağa yakın) kolon kanseri için böyle bir durum söz konusu değildi.
  • Kadınlar arasında, orta düzeyde içme distal kolon kanseri riskini %47 arttırdı. İçmeyenler arasında, hafif içenlere kıyasla rektum kanseri riski %14 azaldı.

Çalışmanın Sınırlılıkları

Çalışmanın sınırlılıkları arasında alkol tüketiminin kişilerin kendileri tarafından bildirilmesi yer alıyor. Erkek katılımcılar ve daha genç katılımcılarda veri eksikliği daha fazla idi ve çoklu karşılaştırmalarla ilgili potansiyel bir sorun vardı. Çalışmaya sadece Koreli bireyler dahil edildi, bu yüzden çeşitli ırkları içeren daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak bu toplum gözlemine dayalı çalışma, alkol tüketimindeki yüksek seviyelerin erken başlangıçlı KRK riskini artırabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Etkili müdahaleler, gençler arasında alkol tüketimini caydırmak ve yüksek riskli bireyler için kolorektal kanser tarama yaklaşımlarını özelleştirmek gerekmektedir.